• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Afsluitdijk

  Przeczytaj także...
  Zatoka – część zbiornika wodnego (oceanu, morza, jeziora) wcinająca się w ląd, ograniczona często od wód otwartych przylądkami lub małymi wyspami, przy czym rozmiary i kształt tego akwenu nie mają większego znaczenia.Powódź w Holandii 1916 roku (także powódź Zuiderzee) wydarzyła się 14 stycznia 1916 roku w Holandii. Nie była ona aż tak poważna jak powódź w 1953 czy powódź w Boże Narodzenie 1717. Nie znaczy to jednak, że była mało ważna. Miała duży wpływ na wybudowanie Zuiderzee Works (systemu zapór i melioracji w Holandii).
  Lelystad jest gminą i miastem w środkowej Holandii będącym stolicą prowincji Flevoland. Około 71 800 mieszkańców, powierzchnia ok. 765,39 km² (z czego 234,13 km² to ląd, a 531,26 km² - woda).
  Afsluitdijk (2006)
  Mapa przedstawiająca prace inżynierskie związane z zagospodarowaniem zatoki Zuiderzee
  Zdjęcie satelitarne

  Afsluitdijk [ˈɑfslœydɛik] – zapora wodna w Holandii, zbudowana w latach 1927–1932 na morskiej zatoce Zuiderzee. Oddziela słodkowodny zbiornik IJsselmeer od Morza Północnego. Zapora rozciąga się od miasta Den Oever w prowincji Holandia Północna do miejscowości Zurich we Fryzji. Ma 32 kilometry długości, 90 metrów szerokości i 7,25 metra wysokości. Budowa zapory pozwoliła na stopniowe osuszanie dawnej zatoki, co prowadziło do powstawania żyznych polderów i tym samym do zwiększania powierzchni kraju.

  Holandia podzielona jest na 12 europejskich prowincji oraz 3 karaibskie gminy specjalne. Nie należy przy tym mylić Holandii z Królestwem Niderlandów, którego częścią Holandia jest.IJsselmeer - jezioro w Holandii o powierzchni ok. 1 100 km² i średniej głębokości 5-6 m, leżące pomiędzy prowincjami: Holandią Północną, Flevoland i Fryzją. Nazwa jeziora pochodzi od rzeki IJssel, która wpada do niego od południowego wschodu poprzez mniejsze jezioro o nazwie Ketelmeer.

  Na zaporze biegnie autostrada A7/E22 AmsterdamGroningen.

  Pierwsze plany zamknięcia Zuiderzee[ | edytuj kod]

  W 1667 pojawił się pomysł, aby zamknąć zatokę Zuiderzee i osuszyć teren. Technologia dostępna w XVII w. nie pozwalała jednak na zrealizowanie tego planu, więc budowę zapory odłożono w czasie. Powrót do tego projektu miał miejsce pod koniec XIX w., kiedy do osuszania terenów chciano wykorzystać pompę parową. W 1891 inżynier Cornelis Lely (1854–1929) wysunął propozycję zbudowania zapory zamykającej Zuiderzee, a do przyspieszenia realizacji tego planu przyczyniła się wielka powódź, która nawiedziła Holandię w styczniu 1916.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Markermeer - jezioro w Holandii o powierzchni ok. 700 km² i średniej głębokości 3-4 m, leżące pomiędzy prowincjami: Holandią Północną, Flevoland i jeziorem IJsselmeer. Nazwa jeziora pochodzi od dawnej wyspy, obecnie półwyspu Marken.

  Budowa zapory[ | edytuj kod]

  W pierwszym etapie prac stworzono w latach 1920–1924 próbną, 2,5 kilometrową zaporę o nazwie Amsteldiepdijk, która łączyła wyspę Wieringen z Holandią Północną. Prace nad Afsluitdijk rozpoczęły się w styczniu 1927 i trwały do maja 1932. Zapora, której budowa odbywała się jednocześnie w trzech miejscach, była budowana z piasku i gliny morenowej, wydobywanej z dna Zuiderzee. Oprócz samej zapory stworzono dwie sztuczne wyspy: Kornwerderzand i Breezand. Podstawa zapory została wzmocniona gigantycznymi blokami bazaltowymi, transportowanymi drogą morską ze Szwecji oraz matami z drewna wierzbowego. 28 maja 1932 w obecności królowej Wilhelminy ostatnia przerwa w zaporze została zamknięta, wskutek czego dawna zatoka Morza Północnego Zuiderzee przestała istnieć, a powstał słodkowodny zbiornik IJsselmeer.

  Kilometr (symbol: km) – powszechnie stosowana wielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Dokładniej, kilometr to 1000 metrów. Stowarzyszona i dość często używana jednostka powierzchni to kilometr kwadratowy (symbol: km²), a objętości – kilometr sześcienny (symbol: km³).Amsterdam – największe miasto Holandii i jej stolica konstytucyjna. Wszystkie instytucje rządowe oraz przedstawicielstwa obcych państw znajdują się w Hadze.

  Na obu końcach zapory zbudowano dwie śluzy i dwa kompleksy zasuw. W Den Oever jest 15 zasuw, a na Kornwerderzand 10. Pozwalają one na odprowadzanie wody z IJsselmeer, gdy poziom zbiornika się podnosi. Dzieje się tak wskutek napływania wody z rzek, gł. z IJssel oraz nadmiaru wody z polderów.

  Szwecja, Królestwo Szwecji (Sverige, Konungariket Sverige) – państwo w Europie Północnej, zaliczane do państw skandynawskich. Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej od 1995 roku. Graniczy z Norwegią, Finlandią i Danią.Inżynier – osoba, która ma umiejętności i wiedzę zdobytą w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych. Jest to także określenie tytułu zawodowego nadawanego przez uczelnie wyższe po ukończeniu studiów inżynierskich.

  Szacuje się, że do budowy zapory zużyto 23 miliony m³ piasku i 13,5 miliona m³ gliny, a zatrudnienie znalazło 4000–5000 robotników, co w czasach Wielkiego Kryzysu zmniejszyło bezrobocie w tamtym regionie.

  Następstwa budowy[ | edytuj kod]

  Po zakończeniu prac nad zaporą początkowo zamierzano osuszyć cały obszar odgrodzony przez Afsluitdijk. Do końca lat 60. XX w. stworzono trzy poldery:

 • Noordoostpolder (1942) – pow. 48 tys. ha
 • Oostelijk Flevoland (1957) – pow. 54 tys. ha
 • Zuidelijk Flevoland (1968) – pow. 44 tys. ha
 • Ponadto w 1976 ukończono budowę drugiej zapory o nazwie Houtribdijk (ob. Markerwaarddijk), która połączyła miasto Enkhuizen w Holandii Północnej z Lelystad w prowincji Flevoland. Dzięki budowie tej zapory powstało jezioro Markermeer, które stanowi dawną południową część zbiornika IJsselmeer. Po kilku latach rząd holenderski zrezygnował z ostatecznego osuszania Markermeer.

  Zasuwa – w hydrotechnice rodzaj zamknięcia płaskiego stosowanego na budowlach hydrotechnicznych jako zamknięcie główne dla urządzeń upustowych, a także jako inne zamknięcia, np. jako zamknięcia kanałów obiegowych. Zasuwy mogą być podzielone według różnych kryteriów. Jednym z podstawowych jest sposób otwarcia i zamknięcia zasuwy: stosowane są zasuwy podnoszone i opuszczane. Ponadto stosuje się rozwiązania zmierzające do umożliwienia bardziej elastycznego sterowania przepływem: oprócz zasuw stanowiących jednolite wrota, stosuje się także zasuwy wielodzielne, przeważnie dwudzielne, oraz połączenie zasuwy z innymi typami zamknięć, np. zasuwa z klapą umieszczoną na górze zasuwy, przeznaczoną do przepuszczania przez stopień wodny kry i śryżu. Samo zamknięcie wykonane jako zasuwa może pełnić różne dodatkowe funkcje: np zasuwa zastosowana jako zamknięcie śluzy komorowej może służyć także do napełniania lub opróżnia komory tej śluzy (samodzielnie lub w połączeniu z innymi systemami napełniania i opróżniania komory).Akcent (od łac. accentus, zaśpiew), właśc. akcent wyrazowy – wyróżnienie za pomocą środków fonetycznych niektórych sylab w obrębie wyrazu.

  II wojna światowa[ | edytuj kod]

  W dniach 12–14 maja 1940 rozegrała się tu Bitwa o Afsluitdijk.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Houtribdijk
 • Warto wiedzieć że... beta

  Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.
  Wielki kryzys, określany też mianem wielkiej depresji – najprawdopodobniej największy kryzys gospodarczy w XX wieku, który, według większości historyków, miał miejsce w latach 1929-1933 i objął, zgodnie z opinią większości ekspertów, praktycznie wszystkie kraje (oprócz ZSRR) oraz praktycznie wszystkie dziedziny gospodarki.
  Piasek – skała osadowa, luźna, złożona z niezwiązanych spoiwem ziaren mineralnych, przede wszystkim kwarcu. Wielkość ziaren waha się od 0,0625 do 2 mm, gęstość ziaren piasku kwarcowego wynosi około 2,62 g/cm.
  Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.
  IJssel (także Gelderse IJssel) – rzeka w środkowej Holandii (prowincje Geldria i Overijssel). Długość – 125 km, średni przepływ – 300 m³/s.
  Autostrada A7 (nl. Rijksweg 7) – najdłuższa autostrada w Holandii o długości 236 km. Zaczyna się na rondzie w mieście Zaandam, następnie krzyżuje się z autostradą A8. Dalej przebiega przez tamę Afsluitdijk. Kończy się na granicy niemieckiej w pobliżu miasta Bad Nieuweschans, gdzie przechodzi w autostradę A280.
  Zapora wodna – rodzaj budowli hydrotechnicznej, bariera przegradzająca dolinę rzeki w celu spiętrzenia wody, zwykle betonowa, żelbetowa lub ziemna.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.709 sek.