• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Afirmacja - psychologia

  Przeczytaj także...
  Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.Zaburzenia depresyjne – zaburzenia psychiczne z grupy zaburzeń afektywnych, charakteryzujące się obniżeniem nastroju, obniżeniem napędu psychoruchowego, zaburzeniem rytmów okołodobowych i lękiem.
  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.
  wyniki badań nad powtarzaniem pozytywnych stwierdzeń na swój temat

  Afirmacja (łac. affirmatio) – w psychologii zdania wpływające na przekonywaniu siebie w myślach na swój własny temat. Afirmacja polega zazwyczaj na powtarzaniu pozytywnych twierdzeń na temat własnej osoby, co ma prowadzić do identyfikacji z ich treścią. Afirmacja wykorzystuje mechanizm autosugestii i medytacji w celu wzmacniania poczucia akceptacji u osoby ją stosującej, jednak jest ona wskazana u osób z niepewną, ale pozytywną samooceną. Osoby mające przed afirmacją negatywną samoocenę będą źle odbierać stwierdzenia takie jak np. "Jestem zwycięzcą!". Skrajnym efektem wmawiania sobie tego przez dłuższy czas może być nawet depresja. Powodem tego są złe myśli osób o zaniżonej opinii na swój temat, które przy stymulacji poprzez afirmację przypominają sobie, że nie są tym, kim chciałyby być. Proces afirmacji tworzy pewne standardy postrzegania siebie, a rozbieżność między nimi, a stanem realnym może wywoływać rozczarowanie i smutek. Masowo produkowane książki z samopomocą poprzez taką afirmację działają dobrze na niektóre osoby, a źle na inne.

  Identyfikacja (łac. idem - ten sam) może być traktowana jako rozwojowa, obronna i jako uczenie się roli społecznej. Autosugestia – technika pozwalająca na prace nad ograniczającymi przekonaniami osoby ją stosującej. Polega na wielokrotnym powtarzaniu afirmacji, co powoduje podniesienie poczucia własnej wartości i przezwyciężenie ograniczających przekonań.

  Prawidłowa metoda tworzenia afirmacji[ | edytuj kod]

  Prawidłowa afirmacja polega na ekspozycji osoby na konkretne, pozytywne twierdzenia i zastanowieniu się w jaki sposób dotyczą one tej osoby. Ktoś, kto chce zwiększyć swoją samoocenę jest postawiony przed kilkoma twierdzeniami i zastanawia się, czy i jak opisują one go. Afirmacja przez powtarzanie jednego zdania jest tym lepsza, im wyższy wynik danej osoby w skali Rosenberga.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Positive Self-Statements: Power for Some, Peril for Others, Joanne V. Wood, W.Q. Elaine Perunovic and John W. Lee, University of Waterloo and University of New Brunswick
  2. Słownik wyrazów obcych. swo.pwn.pl. [dostęp 2014-01-19].
  3. Rosenberg's Self-Esteem Scale, www.wwnorton.com [dostęp 2019-07-15].
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.