• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Adwentyzm Dnia Siódmego

  Przeczytaj także...
  Dekalog (stgr. δεκάλογος dekalogos, dziesięć słów) inaczej Dziesięć przykazań (w tradycji żydowskiej Dziesięć Oświadczeń עשרת הדיברות, Aseret ha-Dibrot) – zbiór podstawowych nakazów moralnych obowiązujących pierwotnie wyznawców judaizmu, a następnie przejęty przez chrześcijan, dla których spełnia się on w Jezusie Chrystusie (Por. Mt 5,17-19) poprzez tajemnicę paschalną.Ellen Gould White, z domu Harmon (ur. 26 listopada 1827 w Gorham, w stanie Maine, zm. 16 lipca 1915 w Elmshaven, w stanie Kalifornia) – prorokini amerykańska, jedna z założycieli Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Napisała 66 książek o tematyce chrześcijańskiej.
  Kondycjonalizm (ang. conditionalism), warunkowa nieśmiertelność – doktryna chrześcijańska zakładającą, że dusza ludzka jest ze swej natury śmiertelna, a nieśmiertelność będzie udzielona przez Boga jako dar dopiero podczas zmartwychwstania. Nieśmiertelność uważana jest zatem za warunkową. Pogląd ten odrzuca większość chrześcijan, przyjmując tradycyjną koncepcję nieśmiertelnej duszy. Zwolennikami kondycjonalizmu są niektóre wyznania protestanckie, takie jak adwentyści, chrześcijanie dnia sobotniego, niektórzy zielonoświątkowcy czy bracia polscy. Wśród pozostałych chrześcijan warunkowa nieśmiertelność jest uznawana przez badaczy Pisma Świętego, Świadków Jehowy oraz chrystadelfian.
  Kaplica Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Świdnicy przy ul. Jagiellońskiej

  Adwentyzm Dnia Siódmego – doktryna religijna wyznawana przez niektóre kościoły protestanckie, powstała w wyniku przebudzenia adwentowego (adwentyzm właściwy, czyli milleryzm), jakie miało miejsce w pierwszej połowie XIX wieku na terenie Ameryki Północnej oraz pod silnym wpływem pism Ellen G. White. Cechą wspólną tych denominacji jest m.in. wiara w bliskie powtórne przyjście Chrystusa, świętość dnia sobotniego, wiara w aktualność dekalogu, odrzucenie koncepcji nieśmiertelności duszy (kondycjonalizm), premillenaryzm i wiara w świątynię w niebie.

  Międzynarodowe Braterstwo Adwentystów Dnia Siódmego (ang. Seventh-Day Adventist Kinship International, w skrócie: SDA Kinship) – jest chrześcijańską organizacją religijną, zrzeszającą Adwentystów Dnia Siódmego o orientacji homoseksualnej i biseksualnej oraz osoby transseksualne i transgenderyczne. Heteroseksualiści akceptujący LGBT również mogą być członkami wspólnoty.Świątynia niebiańska (lub świątynia w niebie) – w teologii adwentystów dnia siódmego oznacza materialną budowlę znajdującą się w niebie, w której mieszka Bóg Ojciec i usługuje Jezus Chrystus jako arcykapłan na rzecz ludzkości i jedyny pośrednik między Bogiem a ludźmi. Stanowi ona pierwowzór i niebiański odpowiednik świątyni ziemskiej, którą w pierwszym okresie stanowił Przybytek Mojżeszowy, a następnie Świątynia Jerozolimska. Zdaniem adwentystów dnia siódmego rytuały świątyni ziemskiej miały stanowić dla starożytnego Izraela obraz i symbol przyszłego ofiarowania Jezusa Chrystusa na krzyżu za grzechy świata i jego służby wstawienniczej w świątyni niebiańskiej, którą miał rozpocząć po swoim zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu.

  Do większych i bardziej znanych kościołów uznających doktrynę Adwentyzmu Dnia Siódmego należą:

  Kościół Adwentystów Dnia Siódmego (ang. Seventh-day Adventist Church, w skrócie SDA Church) – kościół chrześcijański, wywodzący się z grona wyznań protestanckich, będących wynikiem przebudzenia adwentowego, jakie nastąpiło w pierwszej połowie XIX wieku na terenie Ameryki Północnej.Rózga Pasterza (ang. Shepherd’s Rod), Dawidiańscy Adwentyści Dnia Siódmego, Dawidianie – niezależna społeczność religijna, wyznająca doktrynę Adwentyzmu Dnia Siódmego, wzbogaconą o rozbudowaną profetologię i typologię założyciela.
 • Adwentyści Dnia Siódmego
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
 • Kościół Adwentystów Odpocznienia Sabatu
 • Kościół Adwentystów Siódmego Dnia Stworzenia
 • Dawidiańscy Adwentyści Dnia Siódmego
 • Reformowani Adwentyści Dnia Siódmego
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego Ruch Reformacyjny
 • Kościół Reformowany Adwentystów Dnia Siódmego
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Misyjne Adwentystów Dnia Siódmego Trzecia Część
 • Zielonoświątkowi (Pentakostalni) Adwentyści Dnia Siódmego
 • Kościół Adwentystów Obietnicy
 • Grupy Homoseksualne
 • Międzynarodowe Braterstwo Adwentystów Dnia Siódmego
 • Linki zewnętrzne[edytuj kod]

 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP (pol.)
 • Kościół Adwentystów Odpocznienia Sabatu (pol.)
 • Zgromadzenie Wybranych - Adwentyści Dnia Siódmego (pol.)
 • Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wyznania religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.Milleryzm – protestancka tradycja religijna, związana z nauczaniem amerykańskiego farmera, Williama Millera, baptystycznego pastora, byłego kapitana Armii Stanów Zjednoczonych. Cechą wyróżniającą milleryzmu jest wiara w bardzo bliskie powtórne przyjście Chrystusa. Milleryzm jest pojęciem określającym ruch Millera w latach 1831-1844, jednak jego zwolennicy już wtedy sami określali się jako adwentyści. Stąd też prawie wszystkie współczesne Kościoły wywodzące się z tego ruchu znane są właśnie pod tą nazwą.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Międzynarodowe Stowarzyszenie Misyjne Adwentystów Dnia Siódmego Ruch Reformacyjny – kościół chrześcijański o zasięgu międzynarodowym, zarządzany przez Generalną Konferencję. W Polsce wyznanie to zostało zarejestrowane jako Kościół Reformowany Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce i pod taką nazwą jest znane.
  Wyznanie – określenie grupy religijnej wewnątrz większego prądu religijnego (w literaturze protestanckiej obecne jest także zapożyczone z języka angielskiego określenie denominacja). Termin zbliżony do pierwotnego znaczenia słowa sekta – bez współcześnie, powszechnie mu nadanego, pejoratywnego zabarwienia.
  Kościół Adwentystów Dnia Siódmego Ruch Reformacyjny, tzw. adwentyści reformowani, (ang. Seventh Day Adventist Reform Movement, w skrócie SDARM) – międzynarodowa organizacja religijna, działająca w ok. 125 krajach na całym świecie i posiadająca przeszło 35 000 wiernych. Jest chrześcijańskim Kościołem protestanckim o charakterze adwentystycznym. Władze kościoła znajdują się w Roanoke, w Wirginii, USA. Działalnością ogólnoświatową zarządza Generalna Konferencja. Oficjalnie został zorganizowany w roku 1925, choć jako ruch istnieje od roku 1914. Jest organizacją całkowicie niezależną od innych kościołów, w tym także od Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
  Paruzja, Dzień Pański, Drugie przyjście (z gr. παρουσία, obecność, przyjście, pojawienie się) – według Nowego Testamentu oznacza zapowiadany przez proroków powrót Chrystusa na świat w chwale pod koniec dziejów, jako triumfatora nad złem, wskrzesiciela umarłych i sędziego świata. Jej źródłami biblijnymi są słowa Jezusa w ewangeliach, komentarze św. Pawła z Tarsu i Apokalipsa św. Jana.
  Kościół Adwentystów Odpocznienia Sabatu (ang. Sabbath Rest Advent Church, niem. Sabbatruhe Advent Gemeinschaft) – jeden z autonomicznych kościołów adwentystycznych, wywodzących się z grona wyznań protestanckich, działający w ponad trzydziestu krajach i grupujący około dwóch tysięcy członków.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Milenaryzm (łac. mille „tysiąc”), także chiliazm (gr. chilioi „tysiąc”) – pogląd religijny głoszący bliskie nadejście tysiącletniego panowania Królestwa Bożego, oparta na Biblii wiara w Milenium, czyli Tysiąclecie, które ma być okresem zbawienia i szczęśliwości na Ziemi. Również określenie ruchów religijnych uznających to przekonanie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.