• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Advanced Packaging Tool  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Mac OS – system operacyjny komputerów Macintosh. Od wydania wersji 10.0 (OS X), starsze wersje znane są jako Mac OS Classic.RPM Package Manager (dawniej też Red Hat Package Manager, skrót RPM) – program służący do zarządzania (instalacji, aktualizacji, usuwania) pakietami zawierającymi oprogramowanie lub dane, oraz nazwa tych pakietów (ponieważ mają one rozszerzenie .rpm). Pakiety RPM zawierają skompresowane (we wczesnych wersjach gzipem, w nowszych bzipem2 albo LZMA) archiwum cpio zawierające dane. Posiadają także dodatkowe informacje na temat zawartości, m.in. zależności (ang. dependencies) - czyli spis programów (bibliotek) lub pakietów, które są wymagane do zainstalowania i poprawnej pracy pakietu (działa to także w druga stronę - pakiety później zainstalowane wymagające danego pakietu, uniemożliwiają jego odinstalowanie), a także sugestie dotyczące współpracy z innymi pakietami.

  APT (ang. Advanced Packaging Tool) – system zarządzania pakietami, używany przez system Debian GNU/Linux. APT został zaprojektowany do współpracy z plikami .deb jedynie w systemie Debian, ale jego zmodyfikowane wersje działają również z pakietami RPM i działają z innymi systemami operacyjnymi, takimi jak np. OS X (Projekt Fink).

  PHP – obiektowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych i budowania aplikacji webowych w czasie rzeczywistym.Easter egg (dosł. z ang. wielkanocne jajo) – różnego rodzaju nawiązania do rzeczywistości (również wirtualnej) zamieszczane przez twórców w swoich produkcjach. Mają najczęściej akcent humorystyczny. Mogą nawiązywać do filmów, literatury, sławnych postaci, np. w grze Fallout znajdują się nawiązania do filmu Terminator, serialu M*A*S*H czy książki Czarnoksiężnik z Krainy Oz, a w grze typu first-person shooter Blood nawiązanie do gry Duke Nukem 3D.

  APT upraszcza proces instalacji i usuwania oprogramowania w systemach uniksowych poprzez automatyczne ściąganie pakietu (z Internetu, sieci lokalnej lub płyty CD-ROM), konfigurację, ewentualną kompilację i instalację. Apt-get jest uważany za jedną z najlepszych cech Debiana i daje mu reputację systemu trudnego w instalacji, ale łatwego w użyciu.

  deb – format pakietu instalacyjnego używanego przez dystrybucję systemu operacyjnego Linux Debian GNU/Linux. Wszystkie pakiety w tym formacie posiadają rozszerzenie .deb. Jest to skrót od "Deborah" (inaczej: "Debora"), imienia byłej żony twórcy Debiana, Iana Murdocka.ASCII-Art to sposób tworzenia bardzo prostych rysunków w programach komputerowych, w których pracuje się z tekstem (np. edytory, programy pocztowe, itp.). Rysunki te są układane za pomocą zwykłych znaków ASCII, stawianych na obszarze o stałej szerokości kolumn (stałej ilości znaków w każdym wierszu) oraz o stałej wysokości znaków (tym samym stopniu pisma). Tego typu sposób tworzenia grafiki, a raczej jej symbolizowania, nosi nazwę semigrafiki. Pierwotnie rysunki ASCII-Art tworzono w programach pracujących w trybie tekstowym, z czasem zaczęto tworzyć je również w programach pracujących w trybie graficznym, wykorzystując fonty o stałym kroju pisma.

  APT nie jest programem samym w sobie. Jest biblioteką języka C++ używaną przez oddzielne programy (sterowane z linii poleceń) do zarządzania pakietami. Najczęściej używane z nich to apt-get i apt-cache. Przykładowo, polecenie pełnej instalacji pakietu php5 wygląda tak:

  apt-get install php5
  

  Jeśli któryś z instalowanych pakietów został uszkodzony, można go naprawić komendą:

  System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.Unix Time-Sharing System (pisane również jako UNIX, choć nie jest to skrót – nazwa „UNIX” jest kalamburem określenia Multics, który był wzorem dla Uniksa) – system operacyjny rozwijany od 1969 r. w Bell Labs (UNIX System Laboratories, USL) przez Dennisa Ritchie i Kena Thompsona. W latach 70. i 80. zdobył bardzo dużą popularność, co zaowocowało powstaniem wielu odmian i implementacji. Część z nich, w szczególności Linux oraz OS X, jest w użyciu do dziś. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group.
  apt-get install -f
  

  Polecenie apt-get przeszukuje listy pakietów i ich zależności i automatycznie je ściąga, konfiguruje i instaluje. Aby zaktualizować listę pakietów, wystarczy wydać polecenie apt-get update. Polecenie apt-get dist-upgrade pozwala na pełną aktualizację całego systemu do jego najnowszej wersji.

  Polecenie:

  Debian – projekt wolnej dystrybucji systemu operacyjnego GNU/Linux oraz GNU/kFreeBSD realizowany przez ochotników na całym świecie. Wewnątrz Debiana istnieją również projekty, mające na celu stworzenie dystrybucji systemu GNU/Hurd, inne odmiany BSD a nawet dystrybucji wolnego oprogramowania na platformę Windows.Synaptic - menadżer Pakietów Synaptic jest aplikacją, graficzną nakładką (Front-end) na zaawansowany system zarządzania pakietami APT systemu operacyjnego Debian GNU/Linux i pokrewnych, bazujących na nim, jednak jest możliwe używanie go z dystrybucjami opartymi na pakietach RPM. Menadżer oparty jest na bibliotekach GTK+, dla środowiska graficznego KDE została stworzona specjalna wersja tego programu nazwana Kynaptic. Synaptic działa poprawnie we wszystkich środowiskach graficznych.
  apt-cache search szukana fraza
  

  pozwala przeszukać dostępną bazę pakietów na podstawie zawartości pliku /etc/apt/sources.list.

  Dostęp do opcji pomocy uzyskujemy przez polecenie:

  apt-get -h
  apt-cache -h
  

  Źródła pakietów[ | edytuj kod]

  Projekt Debian posiada w swoim centralnym repozytorium ponad 89 000 pakietów gotowych do ściągnięcia i instalacji, ale można również korzystać z praktycznie dowolnej liczby innych repozytoriów (lista aktualnie używanych repozytoriów znajduje się w pliku /etc/apt/sources.list oraz w folderze /etc/apt/sources.list.d/).

  ncurses (ang. new curses) to kontynuacja biblioteki curses z BSD. Dostarcza ona funkcji do obsługi terminala tekstowego niezależnie od jego typu (korzysta z terminfo lub termcap), z optymalizacją (ekran nie jest odrysowywany w całości).Płyta kompaktowa (ang. Compact Disc, CD-ROM – Compact Disc – Read Only Memory) — poliwęglanowy krążek z zakodowaną cyfrowo informacją do bezkontaktowego odczytu światłem lasera optycznego. Zaprojektowany w celu nagrywania i przechowywania dźwięku, przy użyciu kodowania PCM, który dzisiaj jest tylko jednym ze standardów cyfrowego zapisu dźwięku. Taką płytę nazywa się CD-Audio. Dzięki dużej jak na swoje czasy pojemności, niezawodności i niskiej cenie, dysk kompaktowy stał się popularnym medium do zapisywania danych.

  Repozytorium pakietów niekoniecznie musi być umieszczone w Internecie. Może być nagrane na płytach CD-ROM, DVD lub BR. To umożliwia aktualizowanie komputerów niepodłączonych do sieci. Istnieją też programy z przyjaźniejszym interfejsem użytkownika. Najczęściej bazują one na apt-get. Są to między innymi aptitude (oparte na ncurses) i Synaptic (na GTK+).

  Fink – otwarty projekt, mający na celu portowanie programów open source z Uniksa na Darwin oraz OS X i udostępnianie ich końcowym użytkownikom w wygodny sposób.System zarządzania pakietami to zestaw narzędzi służących do automatycznej instalacji, aktualizacji, konfiguracji i usuwania pakietów oprogramowania. Korzystanie z zarządcy pakietów różni się od instalowania pojedynczych pakietów ręcznie tym, iż zarządca zwykle obsługuje zależności i potrafi ściągnąć z Internetu wymagane pakiety. Termin ten jest najczęściej stosowany w odniesieniu do systemów typu Unix.

  Ideą APT jest to, żeby pakiet został zainstalowany bez podawania specyficznej lokalizacji, gdzie się znajduje. APT dodatkowo automatycznie zajmuje się zależnościami danej instalacji.

  Część instalacji przeglądarki internetowej Galeon za pomocą apt-get:

  # apt-get install galeon
  Czytanie list pakietów... Gotowe
  Budowanie drzewa zależności... Gotowe
  Zostaną zainstalowane następujące dodatkowe pakiety:
   capplets capplets-data desktop-base galeon-common gnome-control-center
   gnome-session libeel2-2 libgnome-desktop-2 libnautilus2-2
  Sugerowane pakiety:
   esound-clients gnome kde wmaker gtm gnome-core gnome-audio
  Polecane pakiety:
   epiphany-browser mozilla-mailnews
  Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
   capplets capplets-data desktop-base galeon galeon-common
   gnome-control-center gnome-session libeel2-2 libgnome-desktop-2
   libnautilus2-2
  0 zaktualizowanych, 10 nowo zainstalowanych, 0 do usunięcia i 21 nie zaktualizowanych.
  Konieczne pobranie 7050kB archiwów.
  Po rozpakowaniu zostanie dodatkowo użyte 19.5MB miejsca na dysku.
  Czy chcesz kontynuować? [T/n]
  

  APT automatycznie wykrywa brakujące pakiety i sam je instaluje. Pokazuje rekomendowane i sugerowane programy i biblioteki. Podsumowuje także, jakie nowe pakiety zostaną zainstalowane i jak dużo miejsca zajmą na dysku twardym.

  Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") – ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.Repozytorium (łac. repositorium) – miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów, z których wszystkie przeznaczone są do udostępniania. Magazyn główny, centralny, zaprojektowany jednak w taki sposób, aby dostęp do wszystkich jego zasobów był równie łatwy. Niegdyś szafa na księgi i akta urzędowe. Dziś termin stosowany również w odniesieniu do najrozmaitszych zasobów cyfrowych (baz danych, zbioru pakietów czy kodów źródłowych), np. w Internecie.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Pakiet instalacyjny (ang. software package) zwany inaczej pakietem programowym to stosowany w systemach uniksopodobnych pakiet zawierający program, umożliwiający jego łatwą oraz szybką instalację, odświeżenie i dezinstalację.
  aptitude – front-end do programu APT. Wyświetla on listę pakietów i pozwala użytkownikowi wybrać pakiety do zainstalowania lub usunięcia. aptitude został stworzony dla dystrybucji Debian GNU/Linux (pakiety DEB), ale został także przystosowany do współpracy z pakietami RPM. Aptitude używa interfejsu ncurses.
  Dysk twardy, napęd dysku twardego (ang. hard disk drive) – rodzaj pamięci masowej, wykorzystujący nośnik magnetyczny do przechowywania danych. Nazwa "dysk twardy" wynika z zastosowania twardego materiału jako podłoża dla właściwego nośnika, w odróżnieniu od dyskietek (ang. floppy disk, czyli miękki dysk), w których nośnik magnetyczny naniesiono na podłoże elastyczne.
  Galeon – szybka i stabilna przeglądarka internetowa dla systemu GNU/Linux, zintegrowana ze środowiskiem GNOME. Przeglądarka ta potrzebuje do działania biblioteki GTK+.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.855 sek.