• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Adolf Magnus Hoym

  Przeczytaj także...
  Jakub Henryk Flemming, Jacob Heinrich Reichsgraf von Flemming, hrabia Jakub Henryk Flemming; ur. 3 marca 1667 w Trzęsaczu (niem. Hoff) na Pomorzu Zachodnim, zm. 30 kwietnia 1728 r. w Wiedniu) – koniuszy wielki litewski, przewodniczący Landtagu Pomorza Środkowego (Erblandmarschall des Herzogtums Hinterpommern), feldmarszałek saski (od 1711), minister i zaufany doradca Augusta II, generał artylerii koronnej w latach 1710-1714, tajny radca stanu, członek Tajnej Rady Wojennej, kawaler orderów: Krzyża zakonników niemieckich (joannitów), duńskiego Zakonu Słonia, rosyjskiego orderu św. Andrzeja Powołańca. Brat stryjeczny Jana Jerzego Flemminga. Był dowódcą wojsk „cudzoziemskiego autoramentu” (tzn. uzbrojonych i umundurowanych na wzór zachodni) w Polsce.Anna Konstancja von Brockdorf, hrabina Cosel (ur. 17 października 1680 w Depenau, w Holsztynie, zm. 31 marca 1765 w Stolpen) – faworyta króla Polski i elektora Saksonii Augusta Mocnego.
  Drezno (niem. Dresden, górnołuż. Drježdźany, czes. Drážďany, dawniej Drezdno) – miasto we wschodnich Niemczech na Pogórzu Zachodniosudeckim, położone nad Łabą, stolica kraju związkowego Saksonia. Aglomeracja drezdeńska liczy ok. 1,036 mln mieszkańców (2004).
  Anna Konstancja Cosel jako hrabina Hoym

  Adolph Magnus von Hoym (ur. 6 maja 1668, zm. 15 października 1723) – królewsko-polski i elektorsko-saski rzeczywisty tajny radca, minister saski, przedsiębiorca.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  1668-1703[ | edytuj kod]

  Jego rodzicami byli królewsko-polski i elektorsko-saski rzeczywisty tajny radca Ludwig Gebhard von Hoym i Catharina Sophia von Schönfeld.

  Śląsk (śl. Ślunsk, Ślůnsk, niem. Schlesien, dś. Schläsing, czes. Slezsko, łac. Silesia) – kraina historyczna położona w Europie Środkowej, na terenie Polski, Czech i Niemiec. Dzieli się na Dolny i Górny Śląsk. Historyczną stolicą Śląska jest Wrocław.Holsztyn (niem. Holstein) – historyczna kraina niemiecka położona na południe od dzielącej go od Szlezwiku rzeki Eider, zamieszkana w średniowieczu od zachodu przez plemiona północnych Sasów (Nordalbingów), a od wschodu przez słowiańskich Wagrów ze związku Obodrytów.

  W latach 1703-1711 Hoym był jednym z najważniejszych ministrów króla Augusta II Mocnego. Piastował wiele stanowisk, m.in. od roku 1703 był generalnym dyrektorem akcyzy, a w latach 1706-1715 - ministrem gabinetu dla spraw wewnętrznych, przy czym zachował stanowisko generalnego dyrektora akcyzy i dyrektora najwyższego kolegium podatkowego (od 1704).

  15 października jest 288. (w latach przestępnych 289.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 77 dni.August II Mocny, niem. August II der Starke (ur. 12 maja 1670 w Dreźnie (według kalendarza juliańskiego), zm. 1 lutego 1733 w Warszawie) – król Polski w latach 1697-1706 i 1709-1733, elektor Saksonii 1694-1733 jako Fryderyk August I (Friedrich August I.). Pierwszy władca Polski z dynastii saskiej Wettynów. Jego przydomek jest zazwyczaj wiązany z jego nieprzeciętną siłą.

  Zasłynął zarówno jako autor planu wprowadzenia akcyzy w Saksonii, jak i jako mąż późniejszej hrabiny Cosel - metresy króla. Poznał ja w Wolfenbüttel, gdzie ona towarzyszyła holsztyńkiej księżniczce wydanej za księcia Wolfenbüttel, a on był częstym gościem. Poślubił ją 2 czerwca 1703 (sobota) i zabrał do swego pałacu przy Kreuzgasse (Drezno). Latem 1703 wyjechał z królem do Polski.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Sławięcice (niem. Slawentzitz) – wschodnia część miasta Kędzierzyn-Koźle, położona nad Kanałem Gliwickim, dawniej odrębne miasto (1973-75). Sławięcice utraciły prawa miejskie w wyniku reformy administracyjnej w 1975 i zostały włączone do nowo utworzonego miasta, powstałego z połączenia Kłodnicy, Kędzierzyna, Koźla i Sławięcic oraz gminy Sławięcice (z siedzibą w Sławięcicach 1973-75). Powstało w ten sposób miasto Kędzierzyn-Koźle.

  1704-1705[ | edytuj kod]

  W styczniu 1704 August II Mocny i Anna von Hoym spotkali się po raz pierwszy na balu wydanym przez małżonkę królewską Krystynę Eberhardynę. W kwietniu Hoymowie przeprowadzili separację. Przełomowe znaczenie dla romansu Hoymowej z królem Augustem II Mocnym miał dzień 7 grudnia 1704 (niedziela). Wówczas wybuchł pożar w pałacu hrabiostwa Hoym na Kreuzgasse, książę-elektor przybył mieszkańcom na ratunek.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Jakub Henryk Flemming, Jacob Heinrich Reichsgraf von Flemming, hrabia Jakub Henryk Flemming; ur. 3 marca 1667 w Trzęsaczu (niem. Hoff) na Pomorzu Zachodnim, zm. 30 kwietnia 1728 r. w Wiedniu) – koniuszy wielki litewski, przewodniczący Landtagu Pomorza Środkowego (Erblandmarschall des Herzogtums Hinterpommern), feldmarszałek saski (od 1711), minister i zaufany doradca Augusta II, generał artylerii koronnej w latach 1710-1714, tajny radca stanu, członek Tajnej Rady Wojennej, kawaler orderów: Krzyża zakonników niemieckich (joannitów), duńskiego Zakonu Słonia, rosyjskiego orderu św. Andrzeja Powołańca. Brat stryjeczny Jana Jerzego Flemminga. Był dowódcą wojsk „cudzoziemskiego autoramentu” (tzn. uzbrojonych i umundurowanych na wzór zachodni) w Polsce.

  W grudniu 1704 Hoymowie musieli przenieść się do Fraumutterhaus. W 1705 roku Hoym wyprowadził się stamtąd. Przed konsystorzem w Dreźnie próbował przeprowadzić rozwód z żona „z jej winy” lecz konsystorz nakazał im się pogodzić. W 1705 roku przeprowadzono ostatecznie (z pomocą króla) ich rozwód a Anna stała się oficjalną metresa elektora Fryderyka Augusta I (w Polsce: król August II Mocny).

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Konsystorz (łac. consistorium – zgromadzenie) – zebranie, zgromadzenie określonego gremium w celu rozwiązania ważnych spraw:

  1706-1711[ | edytuj kod]

  W roku 1710 Hoym był saskim posłem w Holsztynie.

  Na dworze saskim dokuczały Hoymowi ciągłe intrygi, jakie prowadził wszechwładny minister Jakob Heinrich von Flemming i hrabina Henriette Amalie von Reuß, więc w 1711 roku zrezygnował ze stanowisk.

  W roku 1711 Hoym i jego bracia: Carl Siegfried von Hoym, Ludwig Gebhard von Hoym i Carl Heinrich von Hoym uzyskali tytuł hrabiów Rzeszy.

  Mosiądz – stop miedzi i cynku, zawierający do 40% cynku. Może zawierać dodatki innych metali, takich jak ołów, aluminium, cyna, mangan, żelazo, chrom oraz krzem. Topi się w temp. poniżej 1000 °C (zależnie od gatunku). Powyżej temperatury 907 °C główny składnik stopowy mosiądzu tj. cynk zaczyna parować powodując tworzenie się zgaru.Korona Królestwa Polskiego (łac. Corona Regni Poloniae) – zwyczajowa nazwa państwa polskiego w czasach średniowiecza, formalna nazwa jako odrębnego państwa w latach 1386-1569 i później, w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jako jeden z dwóch równoprawnych członów obok Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1569-1795.

  1712-1723[ | edytuj kod]

  W roku 1713 przeprowadził się na Śląsk.

  W roku 1714 Graf von Hoym nabył dobra sławęcickie w powiecie kozielskim. W tym samym roku cesarz Karol VI wydał pozwolenie na rozbudowę wybudowanych przez Jakuba Henryka Flemminga urządzeń przemysłowych, fabryk mosiądzu, drutu i luster w Jakobswalde (Kotlarnia) i zakładów żelaznych w Blechhammer (Blachownia).

  Ludwig Gebhard von Hoym (ur. 1678 w Droyßig; zm. 6 maja 1738 tamże) – królewsko-polski i elektorsko-saski rzeczywisty tajny radca, właściciel dóbr Droyßig i Sławięcice.Ludwig Gebhard von Hoym (ur. 17 listopada 1631 w Droyßig; zm. 2 stycznia 1711 tamże) – królewsko-polski i elektorsko-saski rzeczywisty tajny radca, minister saski.

  Zmarł w Raciborzu w roku 1723.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Sascy ambasadorzy
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Genealogisches Handbuch des Adels, Adelslexikon Band V, Band 84 der Gesamtreihe, C. A. Starke Verlag, Limburg (Lahn) 1984, ISSN 0435-2408.
 • Fundacja Nauki i Kultury na Śląsku Adolf Magnus Graf von Hoym - życiorys
 • Anna Constantia Reichsgräfin von Cosel 17.X.1680 - 31.III.1765 - kronika
 • Adolf Magnus Hoym w portalu Deutsche Biographie (niem.)
 • Elektorat Saksonii (niem. Kurfürstentum Sachsen lub Kursachsen), czasem nazywany Górną Saksonią był niezależnym elektoratem Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Utworzony został przez cesarza Karola IV na mocy Złotej Bulli podnosząc rangę księstwa Saksonii-Wittenberg do elektoratu.Graf (łac. comes/comites, fr. comte, marquis, włos. conte, marchese) – tytuł szlachecki w dawnych Niemczech i innych krajach pozostających kiedyś pod panowaniem Świętego Cesarstwa Rzymskiego: Holandii, Belgii, Luksemburgu, Austrii, Danii.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Carl Siegfried von Hoym (ur. 9 lipca 1675 w Droyßig, zm. 2 kwietnia 1738 w Guteborn) – królewsko-polski i elektorsko-saski tajny radca, radca dworu i szambelan, właściciel górnołużyckich dóbr Guteborn i Rolany.
  Tajny radca (niem. Geheimrat) był początkowo tytułem wysokich urzędników państwowych, zasiadających u boku suwerena w gremium doradczym rozpatrującym sprawy polityki wewnętrznej i ustawodawstwa.
  Karl Heinrich von Hoym (ur. 8 czerwca 1694, zm. 22 kwietnia 1736), królewsko-polski i elektorsko-saski dyplomata i minister, saski polityk.
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Król Polski (łac. rex Poloniae) – tytuł monarszy koronowanych władców Królestwa Polskiego, Korony Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.