• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Adobe ImageReady

  Przeczytaj także...
  Adobe Flash (dawniej Macromedia Flash) – program komputerowy, technologia tworzenia animacji z wykorzystaniem grafiki wektorowej na zasadzie klatek kluczowych. Powstałe pliki .swf, zwane często "plikami Flash" można odtwarzać na stronie za pomocą przeglądarki internetowej z zainstalowaną odpowiednią wtyczką (np. Adobe Flash Player) lub w oddzielnym programie do tego przeznaczonym. Od wersji Flash 5, program wyposażony został w język programowania do obsługi zdarzeń (np. kliknięcie elementu myszą) – ActionScript. Dzięki temu we Flashu można tworzyć interaktywne animacje i programy, np. popularne w sieci WWW gry Flash. Oprócz tego, pliki Flash są wykorzystywane do internetowych reklam i prezentacji. Istnieją również strony internetowe całkowicie oparte na plikach Flash.HTML (ang. HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.
  Adobe Photoshop – rozbudowany program graficzny przeznaczony do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej i jednocześnie flagowy produkt firmy Adobe Systems.

  Adobe ImageReady – dodawany do pakietu Photoshop program graficzny, służący do optymalizacji i przygotowywania grafik, animacji na potrzeby www. Dzięki tej aplikacji w prosty sposób można podzielić wcześniej przygotowaną (lub utworzoną w ImageReady) grafikę na mniejsze, umieszczone w tabelce (lub pozycjonowane za pomocą CSS) elementy, a następnie całość wyeksportować do formatu HTML.

  Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets, w skrócie CSS) to język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW. CSS został opracowany przez organizację W3C w 1996 r. jako potomek języka DSSSL przeznaczony do używania w połączeniu z SGML-em. Pierwszy szkic CSS zaproponował w 1994 r. Håkon Wium Lie.Grafika wektorowa (obiektowa) – jeden z dwóch podstawowych rodzajów grafiki komputerowej, w której obraz opisany jest za pomocą figur geometrycznych (w przypadku grafiki dwuwymiarowej) lub brył geometrycznych (w przypadku grafiki trójwymiarowej), umiejscowionych w matematycznie zdefiniowanym układzie współrzędnych, odpowiednio dwu- lub trójwymiarowym. Drugim z podstawowych typów grafiki komputerowej jest grafika rastrowa.

  Oprócz podstawowych funkcji programu tego typu, w ImageReady można generować serie obrazków, w których np.: niezmienne pozostaje tło – a zmienia się jedynie tekst.

  W wersji 8.0 umożliwia eksport animacji i grafik bezpośrednio do formatu Flash, przy czym przechowuje warstwy i dane wektorowe, umożliwiając dalszą edycję elementów po zaimportowaniu do Flasha.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Fireworks
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona Adobe Systems (pol.)
 • Adobe Fireworks (dawniej Macromedia Fireworks) - edytor grafiki wektorowej i rastrowej stworzony przez firmę Macromedia, a po jej wykupieniu przez firmę Adobe Systems rozwijany przez Adobe Systems, przeznaczony przede wszystkim dla projektantów witryn internetowych; charakterystyczną cechą programu jest ścisła współpraca z innymi aplikacjami firmy, jak Dreamweaver czy Flash - Fireworks jest częścią pakietu graficznego Creative Suite.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.733 sek.