• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Adobe Flex

  Przeczytaj także...
  XUL (wym. "zul", ang. XML-based User-interface Language) jest językiem zgodnym z XML używanym do opisu interfejsu WEB oraz GUI, wykorzystywanym między innymi w programach Mozilla Suite, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, Nvu itp.Eclipse – platforma (framework) napisana w 2004 roku w Javie do tworzenia aplikacji typu rich client. Na bazie Eclipse powstało zintegrowane środowisko programistyczne do tworzenia programów w Javie, które jest razem z tą platformą rozpowszechniane.
  XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.

  Adobe Flex – zestaw technologii stworzonych przez Adobe Systems służących do tworzenia oprogramowania typu Rich Internet Application bazującego na Adobe Flash.

  Pierwsza wersja została stworzona przez Macromedia. Do tworzenia aplikacji można użyć bezpłatnego, otwartego Adobe Flex SDK lub płatnego narzędzia Flash Builder (wcześniej Flex Builder, IDE oparte na Eclipse).

  Flex wykorzystuje: MXML (bazujący na XML-u język opisujący interfejs użytkownika i jego zachowanie) oraz ActionScript (język programowania bazujący na ECMAScript służący do tworzenia logiki i interakcji w aplikacji). Komunikacja i wymiana danych odbywa się za pomocą HTTP GET lub POST, SOAPusługi sieciowe czy AMF – RTMP.

  JavaFX - rodzina technologii i produktów firmy Sun Microsystems, przeznaczonych głównie do tworzenia Rich Internet Application. W chwili obecnej w skład JavaFX wchodzi język skryptowy JavaFX Script oraz system dla urządzeń mobilnych Java ME.Adobe Flash (dawniej Macromedia Flash) – program komputerowy, technologia tworzenia animacji z wykorzystaniem grafiki wektorowej na zasadzie klatek kluczowych. Powstałe pliki .swf, zwane często "plikami Flash" można odtwarzać na stronie za pomocą przeglądarki internetowej z zainstalowaną odpowiednią wtyczką (np. Adobe Flash Player) lub w oddzielnym programie do tego przeznaczonym. Od wersji Flash 5, program wyposażony został w język programowania do obsługi zdarzeń (np. kliknięcie elementu myszą) – ActionScript. Dzięki temu we Flashu można tworzyć interaktywne animacje i programy, np. popularne w sieci WWW gry Flash. Oprócz tego, pliki Flash są wykorzystywane do internetowych reklam i prezentacji. Istnieją również strony internetowe całkowicie oparte na plikach Flash.

  Flex bywa przyrównywany do podobnych technologii: OpenLaszlo, AJAX, XUL, JavaFX, Silverlight.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Adobe Integrated Runtime
 • JavaFX
 • Microsoft Silverlight
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona Adobe Flex (ang.)
 • Flex.org – Strona społeczności technologii Flex (ang.)
 • Pomoc do Adobe Flex 3 (ang.)
 • ReflexUtil – rozszerzenie (open source) ułatwiające debugowanie i projektowanie aplikacji Flex (ang.)
 • SOAP (ang.) Simple Object Access Protocol – protokół wywoływania zdalnego dostępu do obiektów, wykorzystujący XML do kodowania wywołań i najczęściej protokołów HTTP lub RPC do ich przenoszenia, możliwe jest jednak wykorzystanie innych protokołów do transportu danych.Real Time Messaging Protocol (RTMP) to zastrzeżony protokół stworzony przez Adobe Systems dla streamingu audio, wideo i danych, pomiędzy playerem Flash a serwerem.
  Warto wiedzieć że... beta

  ECMAScript – ustandaryzowany przez ECMA obiektowy skryptowy języka programowania, którego najbardziej znane implementacje to JavaScript, JScript i ActionScript. Specyfikacja ta oznaczona jest jako ECMA-262 i ISO/IEC 16262.
  Adobe Systems Incorporated NASDAQ: ADBE – amerykańskie przedsiębiorstwo komputerowe z siedzibą w San José w Kalifornii, znane z projektowania szeroko rozumianego oprogramowania graficznego dla systemów Mac OS i Windows. Przedsiębiorstwo założyli w 1982 r. byli pracownicy Xerox PARC, John Warnock i Charles Geschke. Obecnie spółka publiczna notowana na giełdzie NASDAQ, zatrudniająca w 2004 roku ponad 4000 pracowników w 26 biurach na całym świecie.
  Macromedia – amerykańskie przedsiębiorstwo software’owe z siedzibą w San Francisco, tworząca oprogramowanie do tworzenia grafiki i budowy witryn internetowych.
  Otwarte oprogramowanie (ang. open source movement, dosł. ruch otwartych źródeł) – odłam ruchu wolnego oprogramowania (ang. free software), który proponuje nazwę open source software jako alternatywną dla free software, głównie z przyczyn praktycznych, a nie filozoficznych.
  OpenLaszlo – platforma open source, która służy do projektowania, tworzenia i udostępniania aplikacji sieci web z bogatym interfejsem użytkownika (Rich Internet Application). Aplikacje generowane są w postaci plików Flash; możliwe jest również kompilowanie projektów do plików DHTML.
  Definicja intuicyjna: MXML to język do tworzenia i zapisania elementów służących do interakcji z użytkownikiem programu komputerowego, takich jak przyciski, formularze czy pola tekstowe.
  Rich Internet Application (RIA) z (ang.) bogata aplikacja internetowa – określenie odnoszące się do aplikacji internetowych, oferujących bogaty, dynamiczny, jednoekranowy interfejs, tzw. (ang.) one-screen-application, eliminujący uciążliwość standardowych rozwiązań z technologii HTML, jak np. wprowadzanie danych w kolejnych formularzach, wymagające wielokrotnego przeładowywania stron.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.