• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Adobe Flash

  Przeczytaj także...
  Adobe ColdFusion – pierwsza i najczęściej spotykana implementacja języka programowania ColdFusion Markup Language (CFML), który jest używany w tworzeniu dynamicznie generowanych stron internetowych. Początkowo był to produkt firmy Allaire, w 2001 roku firma ta została zakupiona przez firmę Macromedia, która została w 2005 roku włączona do korporacji Adobe Systems. ColdFusion bazuje na specyfikacji języka ECMAScript, ale nie jest z nią w pełni zgodny.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  World Wide Web [ˌwɜ:ldˌwaɪdˈwɛb] (sieć ogólnoświatowa, światowa rozległa sieć komputerowa), w skrócie WWW lub Web – hipertekstowy, multimedialny, internetowy system informacyjny oparty na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF i W3C. WWW jest usługą internetową, która ze względu na zdobytą popularność bywa błędnie utożsamiana z całym Internetem, szczególnie przez początkujących użytkowników.

  Adobe Flash (dawniej Macromedia Flash) – program komputerowy, technologia tworzenia animacji z wykorzystaniem grafiki wektorowej na zasadzie klatek kluczowych. Powstałe pliki .swf, zwane często „plikami Flash”, można odtwarzać na stronie www za pomocą przeglądarki internetowej z zainstalowaną odpowiednią wtyczką (np. Adobe Flash Player) lub w oddzielnym programie do tego przeznaczonym. Od wersji Flash 5 program wyposażony został w język programowania do obsługi zdarzeń (np. kliknięcie elementu myszą) – ActionScript. Dzięki temu we Flashu można tworzyć interaktywne animacje i programy, np. popularne w sieci WWW gry Flash. Oprócz tego pliki Flash są wykorzystywane do internetowych reklam i prezentacji. Istnieją również strony internetowe całkowicie oparte na plikach Flash.

  Adobe Contribute (dawniej Macromedia Contribute) - program stworzony przez firmę Macromedia, a po jej wykupieniu przez firmę Adobe Systems w roku 2005 rozwijany przez Adobe Systems, służący do edycji witryn internetowych online, a więc bezpośrednio na serwerze, podobnie jak w serwisach typu Wiki (ale w trybie wizualnym, a nie tekstowym).Animacja komputerowa – sztuka tworzenia ruchomych obiektów z wykorzystaniem komputerów. Jest poddziedziną grafiki komputerowej i animacji. W coraz większym zakresie jest ona realizowana jako animacja 3D (trójwymiarowa), choć w zastosowaniach dysponujących niską przepustowością sprzętową i wymagających przetwarzania obrazów w czasie rzeczywistym cały czas ważną pozycję utrzymuje animacja 2D (dwuwymiarowa, płaska). Czasami docelowym medium animacji jest sam system komputerowy, ale zdarza się, ze animacja przeznaczona jest dla innych mediów, takich jak film. Animację komputerową czasami określa się skrótem CGI (od ang. Computer Generated Imagery, lub Computer Generated Imaging) - szczególnie w zastosowaniach kinematograficznych.

  Zmiany wprowadzone w wersji Flash MX 2004 (w szczególności ActionScript 2) czynią z niego środowisko programistyczne. Macromedia na technologii Flash opierała również inne swoje produkty, takie jak Adobe Breeze czy FlashPaper.

  Adobe Acrobat Connect (dawniej Macromedia Breeze, Adobe Breeze) - oprogramowanie stworzone przez firmę Macromedia, a po jej wykupieniu przez firmę Adobe Systems w roku 2005 rozwijane przez firmę Adobe Systems, służące do tworzenia szkoleń i interaktywnych prezentacji online.Adobe FlashPaper (dawniej Macromedia FlashPaper) - technika opracowana przez firmę Macromedia, a po jej wykupieniu przez firmę Adobe Systems w roku 2005 rozwijana przez firmę Adobe Systems, rodzaj elektronicznego "papieru", który można umieszczać w dokumentach internetowych.

  Wersje programu[ | edytuj kod]

 • FutureSplash Animator (kwiecień 1996)
 • Macromedia Flash 1 (listopad 1996)
 • Macromedia Flash 2 (czerwiec 1997)
 • Macromedia Flash 3 (maj 1998)
 • Macromedia Flash 4 (czerwiec 1999)
 • Macromedia Flash 5 (sierpień 2000)
 • Macromedia Flash MX (6) (marzec 2002)
 • Macromedia Flash MX 2004 (7) (wrzesień 2003)
 • Macromedia Flash MX Professional 2004 (7) (wrzesień 2003)
 • Macromedia Flash Basic 8 (wrzesień 2005)
 • Macromedia Flash Professional 8 (wrzesień 2005)
 • Adobe Flash CS3 Professional (9) (kwiecień 2007)
 • Adobe Flash CS4 Professional (10) (23 września 2008)
 • Adobe Flash CS5 Professional (11) (18 kwietnia 2010)
 • Adobe Flash CS5.5 Professional (11.5) (10 kwietnia 2011)
 • Adobe Flash CS6 Professional (12) (23 kwietnia 2012)
 • Adobe Animate CC (1 grudnia 2015)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Macromedia
 • Adobe Shockwave
 • Adobe Dreamweaver
 • Adobe Fireworks
 • Adobe FreeHand
 • Adobe ColdFusion
 • Adobe Device Central
 • Adobe Acrobat Connect
 • Adobe Contribute
 • Adobe FlashPaper
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona Adobe Flash (pol.)
 • Adobe FreeHand (dawniej Macromedia FreeHand) - program komputerowy do tworzenia statycznej grafiki wektorowej. Pierwotnie rozwijany przez firmę Aldus na licencji Altsysa. W 1994 po przejęciu Aldusa przez Adobe Systems - aby uniknąć oskarżeń antymonopolowych - odstąpiony macierzystej firmie, która została wykupiona przez Macromedia. Pliki zapisywane przez FreeHand mają rozszerzenie *.fhAdobe Dreamweaver (dawniej Macromedia Dreamweaver) – program komputerowy firmy Adobe (dawniej Macromedia) przeznaczony do tworzenia stron WWW. Aktualnie w sprzedaży znajdują się wersje programu na platformy Windows i Mac OS. Najnowsza wersja programu to Adobe Dreamweaver CS6, dostępna od 24 kwietnia 2012 roku.
  Warto wiedzieć że... beta

  Macromedia – amerykańskie przedsiębiorstwo software’owe z siedzibą w San Francisco, tworząca oprogramowanie do tworzenia grafiki i budowy witryn internetowych.
  Adobe Director Shockwave Studio to narzędzie do projektowania, montażu i realizacji interaktywnych aplikacji. Director 8.5 pozwala stworzyć profesjonalną prezentację multimedialną, film animowany czy zawartość przeznaczoną do strony WWW. Projekty można wzbogacać elementami i animacjami 3D. Bogaty zestaw filtrów pozwala na import grafiki, dźwięków, animacji, tekstu, cyfrowych filmów wideo itp. mediów, aby następnie połączyć je w spójną całość.
  Grafika wektorowa (obiektowa) – jeden z dwóch podstawowych rodzajów grafiki komputerowej, w której obraz opisany jest za pomocą figur geometrycznych (w przypadku grafiki dwuwymiarowej) lub brył geometrycznych (w przypadku grafiki trójwymiarowej), umiejscowionych w matematycznie zdefiniowanym układzie współrzędnych, odpowiednio dwu- lub trójwymiarowym. Drugim z podstawowych typów grafiki komputerowej jest grafika rastrowa.
  Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.
  Przeglądarka internetowa lub przeglądarka WWW (ang. web browser) – program komputerowy służący do pobierania i wyświetlania stron internetowych udostępnianych przez serwery WWW, a także odtwarzania plików multimedialnych, często przy użyciu dodatkowych rozszerzeń, zwanych wtyczkami.
  Adobe Flash Player (dawn. Macromedia Flash Player) – multimedialna wtyczka do przeglądarek internetowych i jednocześnie odtwarzacz animacji stworzony i dystrybuowany przez firmę Adobe Systems. Flash Player uruchamia pliki SWF, które można stworzyć za pomocą narzędzi projektowych Adobe Flash, Adobe Flex, oraz wielu innych programów Adobe i firm trzecich.
  Zintegrowane środowisko programistyczne (ang. Integrated Development Environment, IDE) jest to aplikacja lub zespół aplikacji (środowisko) służących do tworzenia, modyfikowania, testowania i konserwacji oprogramowania.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.