• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Adam Massalski  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.Wybory parlamentarne w Polsce w 2011 roku – wybory do Sejmu i Senatu, zarządzone 4 sierpnia 2011 przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na 9 października 2011 roku. Wybory odbyły się według zasad wprowadzonych przez Kodeks wyborczy z 5 stycznia 2011.
  Przewodniczący ZHP hm. Adam Massalski

  Adam Zygmunt Massalski (ur. 7 czerwca 1942 w Kielcach) – polski historyk, nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych, były rektor Akademii Świętokrzyskiej, senator VI i VII kadencji, przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego (2007–2013).

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Wykształcenie i praca naukowa[ | edytuj kod]

  W 1965 ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1972 obronił doktorat, habilitował się w 1985. Tytuł profesora otrzymał w 2001, dwa lata później objął stanowisko profesora zwyczajnego.

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (daw. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) – państwowa publiczna szkoła wyższa w Kielcach.Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” – harcerskie odznaczenie honorowe, najwyższe wyróżnienie w Związku Harcerstwa Polskiego.

  Od 1965 do 1972 pracował w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Kielcach. W 1973 został zatrudniony w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Kielcach, przemianowanej na Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Od 1978 kierował Zakładem Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, w latach 1988–1996 Instytutem Historii WSP. Od 1990 do 1993 sprawował obowiązki prorektora, a w latach 1999–2005 pełnił funkcję rektora WSP, przemianowanej w okresie jego urzędowania na Akademię Świętokrzyską. Kieruje Zakładem Historii Oświaty Kultury i Nauki w Instytucie Historii. Wykładał też w WSP w Rzeszowie i w WSP w Częstochowie. Od 1996 współpracuje z Wszechnicą Świętokrzyską.

  Wybory parlamentarne w Polsce, odbyły się 25 września 2005 roku na terenie Polski oraz w 166 obwodowych komisjach ulokowanych poza Polską. Wbrew wcześniejszym spekulacjom, nie zostały one przeprowadzone razem z wyborami prezydenckimi i referendum 2005 w sprawie traktatu konstytucyjnego UE.Kielce (łac. Civitas Kielcensis, lit. Kielcai, łot. Kelce, ros. Ке́льце) – miasto wojewódzkie położone w południowej części centralnej Polski, stolica województwa świętokrzyskiego. Położone w Górach Świętokrzyskich nad rzeką Silnicą. Stanowi regionalny ośrodek gospodarczy,naukowy,turystyczny oraz wystawienniczo-targowy. Pod koniec 2011 roku miasto liczyło 201 815 mieszkańców. Na terenie Kielc znajduje się pięć rezerwatów przyrody, w tym cztery geologiczne.

  Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących dziejów oświaty i nauki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, a także historii społecznej i regionalnej. Jest autorem licznych publikacji naukowych.

  W 2009 otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

  Działalność społeczna[ | edytuj kod]

  Od 1957 należy do Związku Harcerstwa Polskiego. W latach 1973–1977 zasiadał w Radzie Naczelnej ZHP. W 2007 Zjazd Nadzwyczajny ZHP wybrał go na funkcję przewodniczącego ZHP. Funkcję tę pełnił do 2013.

  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,

  Należy do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 4 września 2009 na XVII Walnym Zjeździe PTTK otrzymał godność członka honorowego PTTK.

  W 1965 został członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego (w latach 70. był sekretarzem i prezesem oddziału w Kielcach). Od 1968 należy do Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, w latach 1989–2010 sprawował funkcję prezesa zarządu. Wchodził też jako jego przedstawiciel w skład Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN. W latach 1991–2004 pełnił funkcję prezesa zarządu wojewódzkiego i regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, był też wiceprzewodniczącym zarządu głównego (2001–2004), a w 2002 p.o. prezesa. Przez kilka kadencji zasiadał w Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach. Został również członkiem honorowym Radomskiego Towarzystwa Naukowego.

  Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP) - stowarzyszenie rozwijające działalność oświatową i kulturalną wśród dorosłych, dzieci i młodzieży, oraz kształcące umiejętności praktycznych wśród dorosłych, głównie poprzez uniwersytety powszechne, odczyty, wystawy i kluby. Powstało w roku 1950 w Warszawie w miejsce rozwiązanego wówczas Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i Ludowego oraz Instytutu Kulturalno-Oświatowego Spółdzielni "Czytelnik".Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Działalność polityczna[ | edytuj kod]

  W latach 1994–1998 sprawował mandat radnego rady miasta Kielce, jednocześnie reprezentował tę radę w sejmiku samorządowym województwa kieleckiego.

  W wyborach parlamentarnych w 2005 został wybrany na senatora VI kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu kieleckim. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskał mandat senatorski, otrzymując 134 185 głosów. W 2011 nie ubiegał się o reelekcję.

  Zjazd ZHP – najwyższa władza Związku Harcerstwa Polskiego, obraduje jako zjazd zwykły lub nadzwyczajny. W latach 1920-1964 stosowano nazwę Walny Zjazd ZHP.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Rzeszów (łac. Resovia, ukr. i łemkow. Ряшів, jid. רײַשע) – miasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, siedziba władz województwa podkarpackiego i powiatu rzeszowskiego. Jest miastem centralnym aglomeracji rzeszowskiej. Znajduje się tu kuria diecezji rzeszowskiej.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Radomskie Towarzystwo Naukowe (łac. Societas Scientarium Radomiensis) – stowarzyszenie, którego celem jest inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych, w szczególności dotyczących ziemi radomskiej oraz upowszechnianie ich wyników.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Częstochowa – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba powiatu częstochowskiego. W latach 1975-1999 była stolicą województwa częstochowskiego. Po reformie administracyjnej w 1999 została włączona do województwa śląskiego.
  Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.046 sek.