• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Adam Krechowiecki - lekarz

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Rudolf Stefan Jan Weigl (ur. 2 września 1883 w Przerowie, zm. 11 sierpnia 1957 w Zakopanem) – polski biolog, wynalazca pierwszej w świecie skutecznej szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu, prekursor zastosowania owadów, głównie wszy odzieżowej jako zwierzęcia laboratoryjnego do hodowli zarazka tyfusu.

  Adam Krechowiecki (ur. 15 listopada 1913 we Lwowie, zm. 8 października 1991 w Szczecinie) – lekarz specjalista w dziedzinie anatomii prawidłowej, nauczyciel akademicki i naukowiec.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Studia ukończył w 1938 roku na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Był uczniem profesorów Jana Czekanowskiego i Józefa A. Markowskiego. Jeszcze przed ukończeniem studiów pracował w Zakładzie Anatomii Opisowej, kierowanym przez prof. Markowskiego. W czasie II wojny światowej był członkiem zespołu laboratorium Rudolfa Weigla (1883-1957), wytwarzającym szczepionki przeciw durowi plamistemu metodą sztucznego zakażenia wszy. W 1941 roku zakład został włączony do wojskowego Instytutu Badań nad Tyfusem Plamistym i Wirusami.

  15 listopada jest 319. (w latach przestępnych 320.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 46 dni. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - publiczna szkoła wyższa o profilu medycznym utworzona w 1948 roku w Szczecinie.
  Rektorat PUM w Szczecinie

  W pierwszych latach po wojnie Adam Krechowiecki pracował na Uniwersytecie Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie (1945), a następnie (1946–1949) brał aktywny udział w tworzeniu Zakładu Anatomii i Neurobiologii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W tym okresie wykonał i obronił pracę doktorską (1947).

  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.Jan Czekanowski (ur. 6 października 1882 w Głuchowie, zm. 20 lipca 1965 w Szczecinie) – polski antropolog, etnograf, statystyk i językoznawca.

  W 1949 roku przeniósł się do Szczecina, gdzie włączył się do tworzenia Pomorskiej Akademii Medycznej (PAM) i objął Katedrę Anatomii Prawidłowej. Prowadził badania naukowe w zakresie prymatologii zmienności układu naczyniowego, budowy kośćca, anatomii porównawczej i antropologii. Opublikował ponad 100 prac naukowych i dydaktycznych – podręcznik "Zarys anatomii człowieka" (1958) był wielokrotnie wznawiany. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskał w 1953 roku, a stanowiska profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego objął w latach, odpowiednio: 1962 i 1975.

  Anatomia (z gr. anatomē - sekcja (zwłok), krajanie od anatémnein - pociąć) – dział biologii, nauka zajmująca się badaniem budowy organizmów. Przedmiotem zainteresowania różnych działów anatomii jest badanie położenia, kształtu, składu oraz ewolucji narządów, tkanek i komórekWorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Prof. Adam Krechowiecki pełnił funkcję dziekana Wydziału Lekarskiego PAM w latach 1962–1971 i 1956–1962 i rektora PAM w latach 1962–1971. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika oraz współorganizatorem i członkiem Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego.

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. 8 października jest 281. (w latach przestępnych 282.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 84 dni.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Tadeusz Białecki (red.nacz.): Encyklopedia Szczecina. Wyd. 1. T. 1: A–O. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historii. Zakład Historii Pomorza Zachodniego, 1999, s. 502. ISBN 83-87341-45-2. (pol.)
  2. Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1935/36. Lwów: nakładem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, 1935. [dostęp 2010-11-14]. (pol.)
  3. Stefan Kryński, Rudolf Weigl (1883-1957), www.lwow.com.pl, Gdańsk , 6 lutego 1967 [dostęp 2010-11-14] (pol.).
  4. Alfred Jahn: Z Kleparowa w świat szeroki. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991, s. 120-124. [dostęp 2010-11-14]. (pol.)
  5. Zakład Anatomii i Neurobiologii. Historia (pol.). Gdański Uniwersytet Medyczny. [dostęp 2010-11-14].
  Instytut Badań nad Tyfusem Plamistym i Wirusami prof. Rudolfa Weigla – placówka naukowo-badawcza założona i prowadzona przez prof. Rudolfa Weigla, funkcjonująca we Lwowie w latach 1920–1944, początkowo (w latach 1920–1939) w ramach Zakładu Biologii Ogólnej Uniwersytetu Jana Kazimierza, później – w czasie obu okupacji Lwowa (sowieckiej i hitlerowskiej) znacznie rozbudowana w celu produkcji szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu na potrzeby okupantów.Józef Antoni Markowski (ur. 29 października 1874 we Lwowie, zm. 29 maja 1947 w Dąbrowie) – polski anatom, antropolog.
  Warto wiedzieć że... beta

  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika (ang. Polish Copernicus Society of Naturalists) – najstarsze polskie stowarzyszenie przyrodnicze założone we Lwowie 17 stycznia 1875 z inicjatywy m.in. Feliksa Kreutz, Bronisława Radziszewskiego i Juliana Niedźwiedzkiego. Pierwszym prezesem był Feliks Kreutz.
  Uniwersytet Lwowski (ukr. Львівський національний університет імені Івана Франка) – uniwersytet we Lwowie, założony przez króla Polski Jana Kazimierza w 1661 jako Akademia Lwowska, w okresie międzywojennym 1919-1949 Uniwersytet Jana Kazimierza; jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie Wschodniej i na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, współcześnie jeden z największych ukraińskich uniwersytetów państwowych.
  Lublin (łac. Lublinum, jid. לובלין, lit. Liublinas, ros. Люблин) – miasto na prawach powiatu, stolica województwa lubelskiego. Położona na Wyżynie Lubelskiej nad rzeką Bystrzycą, historycznie w Małopolsce.
  Szczecin (niem. Stettin, szw. Stettin, łac. Sedinum lub Stetinum – miasto na prawach powiatu, stolica i największe miasto województwa zachodniopomorskiego, położone nad Odrą oraz jeziorem Dąbie. Szczecin jest trzecim pod względem zajmowanej powierzchni (300,55 km² z czego prawie 24% zajmują grunty pod wodami) i siódmym pod względem liczby ludności miastem Polski. Centrum aglomeracji szczecińskiej. Według danych z 30 czerwca 2012 roku miasto miało 409 211 mieszkańców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.769 sek.