• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Adam Jelonek

  Przeczytaj także...
  Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego "Instytut Konfucjusza w Krakowie" – samodzielna jednostka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmująca się propagowaniem wiedzy o kulturze chińskiej. Jest sto ósmą instytucją tego typu na świecie i pierwszą w Polsce. Znajduje się przy ul. Radziwiłłowskiej 4 w Krakowie, w gmachu Towarzystwa Lekarskiego.Politolog – absolwent studiów na kierunku politologia i pokrewnych (polityka społeczna, europeistyka, nauki polityczne), osoba posiadająca wiedzę naukową w zakresie politologii:
  Ambasador – szef misji dyplomatycznej pierwszej klasy, reprezentujący państwo wysyłające wobec władz innego państwa lub organizacji międzynarodowej.

  Adam Wacław Jelonek (ur. 14 września 1968 w Krakowie) – profesor, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, socjolog, politolog, ambasador RP w Malezji (2010–2014).

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Ukończył V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie (1988). Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1986 działacz podziemnej Federacji Młodzieży Walczącej. Uzyskał doktorat w zakresie nauk humanistycznych w Instytucie Socjologii UW w 1997. Habilitacja na Wydziale Filozofii i Socjologii UW w 2005. Uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych w 2012. Pracownik Instytutu Socjologii UW w latach 1993–2006 i Instytutu Studiów Politycznych PAN w latach 1999–2005. Od 2007 kierownik Katedry Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Uniwersytetu Jagiellońskiego, która za czasów jego kierownictwa została przekształcona w Instytut. W latach 2007–2009 przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek rady programowej Instytutu Konfucjusza w Krakowie. W latach 2010–2014 Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Malezji, akredytowany także w Brunei i na Filipinach. Od 2016 do 2020 dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ i Pełnomocnik Rektora ds. Międzynarodowych tego Uniwersytetu. Od 2019 członek Konferencji Ambasadorów RP.

  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kuala Lumpur – polska misja dyplomatyczna w stolicy Malezji. Ambasada RP w Kuala Lumpur oprócz Malezji, reprezentuje interesy Rzeczypospolitej Polskiej w Brunei Darussalam oraz na Filipinach.Malezja (malajski Malaysia) – państwo w Azji Południowo-Wschodniej, na Półwyspie Malajskim i wyspie Borneo; obszar 329 847 km², ludność 28 300 000 (wg stanu na 2010 r.), stolica Kuala Lumpur (ok. 1 500 000 mieszkańców), siedziba rządu w Putrajaya.

  Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i książek z zakresu teorii zmiany społecznej oraz problematyki politycznej, społecznej i relacji etnicznych w regionie Azji Południowo-Wschodniej.

  Od chwili jego założenia w 2002 członek zespołu kwartalnika Krytyka Polityczna.

  Publikacje[ | edytuj kod]

 • Kibuc. Czy kryzys kolektywistycznego socjalizmu?, Warszawa 1994
 • Rewolucja Czerwonych Khmerów 1975-1979, Warszawa, 1998
 • Koncepcje rozwoju społecznego (współautor Krzysztof Tyszka), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001, ss. 204, ​ISBN 83-88495-50-X
 • W stronę nieliberalnej demokracji, Warszawa 2002
 • Dylematy konsocjonalizmu. Przypadek Malezji, Warszawa 2004
 • Wietnamczycy-Systemy Wartości-Stereotypy Zachodu (red.), Warszawa 2004
 • Jednostka i społeczeństwo w Azji (red.), Toruń 2007
 • Historia Kambodży, Warszawa 2008
 • Confucianism. China Towards the New Century (współredaktor B. Zemanek), Kraków 2008
 • Historia Malezji (współautor E. Trojnar), Warszawa 2009
 • Zarządzanie międzykulturowe, (współredaktor B. Glinka), Kraków 2010
 • Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie, (red.), Kraków 2010
 • Separatyzm, wielokulturowość i budowa państwa narodowego w Tajlandii, Kraków 2011
 • Przedsiębiorczość imigrantów z Dalekiego Wschodu w Polsce, (współredaktor B.Glinka), Warszawa 2019
 • Immigrant Enterpreneurship. Cases from Contemporary Poland (współautor B.Glinka), London 2020
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Prof. dr hab. Adam W. Jelonek, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2011-02-26].
 • Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ
 • Adam Jelonek w katalogu Biblioteki Narodowej
 • Protokół posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych z 2 lipca 2009
 • 14 września jest 257. (w latach przestępnych 258.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 108 dni.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Warto wiedzieć że... beta

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego – jeden z dwóch instytutów Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym na kierunku socjologia. Siedziba Instytutu Socjologii znajduje się w budynku przy ulicy Karowej 18.
  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego – jeden z wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym na kierunku filozofia i socjologia.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Krytyka Polityczna – lewicowe pismo społeczno-polityczne ukazujące się od 2002. Założycielem i redaktorem naczelnym pisma jest Sławomir Sierakowski.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.