• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Adam Fischer

  Przeczytaj także...
  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.
  Lud - pismo etnograficzne i folklorystyczne, organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, założone w 1895 roku we Lwowie. Początkowo wychodziło jako kwartalnik, później, od roku 1912 - jako rocznik. Pierwszym redaktorem był Antoni Kalina, a po jego śmierci Wilhelm Bruchnalski, Józef Kallenbach i inni. W latach 1912-1939 funkcję redaktora sprawował Adam Fischer. Po II wojnie światowej pismo wznowił we Wrocławiu uczeń Fischera - Józef Gajek. Rocznik XL, wydany w roku 1954 w Poznaniu za lata 1952-53, zawiera indeks roczników I-XXXIX.

  Adam Robert Fischer (ur. 7 czerwca 1889 w Przemyślu, zm. 22 grudnia 1943 we Lwowie) – polski etnolog, etnograf i folklorysta.

  Profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w latach 1924-39, kierownik Zakładu Etnologicznego UJK, dziekan Wydziału Humanistycznego tej uczelni w 1934/1935.

  Sekretarz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1910-1939), redaktor pisma „Lud” (1914-1939) i wydawca serii „Prace Etnograficzne” (1934).

  Przemyśl (łac. Praemislia, ros. Перемышль, ukr. Перемишль, niem. Prömsel) – miasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, położone nad Sanem.Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki (ukr. Львівський національний університет імені Івана Франка) – uniwersytet we Lwowie, założony przez króla Polski Jana Kazimierza w 1661 jako Akademia Lwowska, w okresie międzywojennym 1919-1949 Uniwersytet Jana Kazimierza; jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie Wschodniej i na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, współcześnie jeden z największych ukraińskich uniwersytetów państwowych.

  Przedstawiciel szkoły kulturowo-historycznej, autor szeregu prac z zakresu folkloru, sztuki ludowej, monografii ludów słowiańskich i biografii etnografów polskich.

  W 1937 był członkiem zarządu lwowskiego Obozu Zjednoczenia Narodowego.

  W 1938 został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

  Zmarł z powodu warunków okupacyjnych i braku opieki lekarskiej. Pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

  Stanisław Sławomir Nicieja (ur. 4 października 1948 w Strzegomiu) – polski historyk i historyk sztuki XIX i XX wieku, profesor nauk humanistycznych, trzykrotny rektor Uniwersytetu Opolskiego, senator V kadencji.Friedrich Lorentz, Fryderyk Lorentz (ur. 18 grudnia 1870 w Güstrow w Meklemburgii, zm. 29 marca 1937 w Sopocie) – niemiecki slawista i historyk, badacz języka, kultury materialnej i historii Kaszubów oraz ich luterańskiego odgałęzienia z Pomorza Zachodniego tzw. Słowińców.

  Wybrane dzieła[]

 • Lud polski (1926)
 • Rusini, zarys etnografii na Rusi (1928)
 • Etnografia słowiańska – Łużyczanie (1932)
 • Etnografia słowiańska – Połabianie (1932)
 • Etnografia słowiańska – Polacy (1934)
 • Kaszubi na tle etnografii Polski (1935) [w:] Kaszubi. Kultura ludowa i język, red. z: Friedrich Lorentz, Tadeusz Lehr-Spławiński
 • Drzewa w wierzeniach i obrzędach ludu polskiego, Lwów 1938.
 • Przypisy

  1. Zarząd lwowski Obozu Zjednoczenia Narodowego. „Gazeta Lwowska”, s. 2, Nr 80 z 10 kwietnia 1937. 
  2. 10 listopada 1938 „za zasługi na polu pracy naukowej i społecznej” M.P. z 1938 r. Nr 258, poz. 592
  3. Stanisław Nicieja: Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786-1986. Ossolineum, 1988. ISBN 83-04-02817-4.


  Rusini (Rusnacy, Ruśniacy lub Rusowie, dawniej też Rusacy, Rosjanie od gr. Ρωσία = Ruś/Русь) – termin odnoszący się do wschodniosłowiańskich narodów bądź grup etnicznych:Polskie Towarzystwo Ludoznawcze - poprzednio "Towarzystwo Ludoznawcze" - polskie stowarzyszenie naukowe o profilu antropologicznym, założone 1895 we Lwowie.

  Bibliografia[]

 • Encyklopedia powszechna PWN, t. 1, Warszawa 1974.
 • Słownik folkloru polskiego, Julian Krzyżanowski (red.), Warszawa 1965. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Folklor (ang. folk-lore „wiedza ludu”) – symboliczno-artystyczna dziedzina kultury ludowej, mająca charakter wieloskładnikowy, niejednolity i synkretyczny.
  Lud polski – podręcznik do etnografii Polski autorstwa prof. Adama Fischera wydany w 1926 roku nakładem wydawnictwa Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Całość opracowanego materiału podzielona jest na sześć rozdziałów: I. Wiadomości wstępne, II. Polski obszar etnograficzny, III. Kultura materialna, IV. Kultura społeczna, V. Kultura duchowa i VI. Wnioski ogólne. Podręcznik uzupełniony jest indeksem miejscowości, osób i rzeczy oraz spisem rycin (3 mapy i 58 ilustracji).
  Tadeusz Lehr-Spławiński (ur. 20 września 1891 w Krakowie, zm. 17 lutego 1965 tamże) – polski językoznawca, slawista, profesor UJ i rektor tej uczelni w latach 1938-1939 i 1945-1946.
  Obóz Zjednoczenia Narodowego (popularnie nazywany też Ozon) – organizacja polityczna tworzona na polecenie marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego od połowy 1936 roku. Jej powstanie ogłosił płk dypl. Adam Koc w deklaracji ideowo-politycznej z 21 lutego 1937, a pomysłodawcą nazwy Obozu Zjednoczenia Narodowego był Ferdynand Goetel.
  Łużyczanie (łac. – Lusitzi) – plemię słowiańskie, które zamieszkiwało teren Dolnych Łużyc w dorzeczu Sprewy i Nysy Łużyckiej. Jednym z najstarszych grodów, wokół których skupiały się plemiona Łużyczan było Lubnjow. Łużyczanie należeli do plemion Serbów łużyckich i są oni przodkami dzisiejszych Dolnych Łużyczan (w odróżnieniu od Łużyczan Górnych, których przodkami są Milczanie). Pierwszej wzmianki o Łużyczanach dokonał Geograf Bawarski w połowie IX wieku wyliczając dwadzieścia osad grodowych.
  Cmentarz Łyczakowski – najstarsza zabytkowa nekropolia Lwowa, położona we wschodniej części miasta na malowniczych wzgórzach wśród specjalnie zaprojektowanego, starego drzewostanu tworzącego szereg alei. Jest miejscem pochówku wielu zasłużonych dla Polski i Ukrainy ludzi kultury, nauki i polityki. Na cmentarzu znajduje się wiele zabytkowych nagrobków o wysokiej wartości artystycznej, przedstawiających alegoryczne postaci i wizerunki zmarłych, a także liczne kaplice, edykuły, kolumny i obeliski, w różnych stylach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.