• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Adam Bab

  Przeczytaj także...
  Dysertacja – pisemna praca naukowa (praca dyplomowa) pisana w celu uzyskania stopnia naukowego, zazwyczaj w formie rozprawy. W Polsce napisanie i przedstawienie do recenzji dysertacji jest warunkiem koniecznym otrzymania stopnia doktora.Kanonik (łac. canonicus) – wczesnośredniowieczna nazwa duchownych, żyjących według reguł kanonicznych przy kościołach biskupich (katedrach); obecnie kapłan uhonorowany tą godnością za szczególne zasługi dla Kościoła lokalnego, zobowiązany do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych wraz z innymi kanonikami lub miejscowym biskupem.
  Kościół Świętego Ducha w Lublinie – rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem Ducha Świętego w Lublinie, w archidiecezji lubelskiej.
  .mw-parser-output table.duchowny-ksiadz td.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup td.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha td.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal td.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez td.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil td.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}.mw-parser-output table.duchowny-ksiadz tr.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup tr.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha tr.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal tr.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez tr.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil tr.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}

  Adam Piotr Bab (ur. 30 grudnia 1974 w Lublinie) – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor katechetyki, biskup pomocniczy lubelski od 2020.

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.Katechetyka (z gr. katēchēsis, katēchéō = „nauczam ustnie”) – dział teologii zajmujący się nauczaniem zasad religii.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Urodził się 30 grudnia 1974 w Lublinie. Kształcił się w tamtejszym II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego. W latach 1993–1999 studiował w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie. Na prezbitera został wyświęcony 22 maja 1999 w archikatedrze lubelskiej przez Józefa Życińskiego, arcybiskupa metropolitę lubelskiego. Inkardynowany został do archidiecezji lubelskiej. W 2005 na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uzyskał doktorat z katechetyki na podstawie dysertacji Katecheza w społeczeństwie informacyjnym. Studium pastoralno-katechetyczne.

  Stanisław Benedykt Budzik (ur. 25 kwietnia 1952 w Łękawicy) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor habilitowany nauk teologicznych, biskup pomocniczy tarnowski w latach 2004–2011, arcybiskup metropolita lubelski od 2011, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski w latach 2007–2011.Mieczysław Cisło (ur. 15 sierpnia 1945 w Niemirówku) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor teologii, biskup pomocniczy lubelski od 1998.

  W latach 1999–2000 pracował jako wikariusz w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie. W trakcie studiów specjalistycznych był duszpasterzem w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży przy kościele Świętego Ducha w Lublinie. W latach 2005–2010 pełnił funkcję rektora kościoła Świętego Ducha w Kraśniku. Od 2010 do 2014 był proboszczem parafii Znalezienia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Apostoła w Końskowoli, a w 2014 został ustanowiony proboszczem parafii św. Józefa w Lublinie.

  Parafia pw. św. Znalezienia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Apostoła w Końskowoli – parafia rzymskokatolicka w dekanacie kazimierskim archidiecezji lubelskiej.Wikariusz (łac. vicarius) – zastępca w Kościele katolickim i Kościele ewangelickim. W Kościele baptystycznym jest to nieordynowany duchowny przygotowujący się do ordynacji pastorskiej

  W 2002 został koordynatorem archidiecezjalnych pielgrzymek na Światowe Dni Młodzieży. W latach 2003–2016 pełnił funkcję zastępcy archidiecezjalnego asystenta kościelnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W 2014 objął stanowisko wikariusza biskupiego ds. młodzieży. W archidiecezji lubelskiej wszedł również w skład rady kapłańskiej, kolegium konsultorów i Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji. Został dekanalnym wizytatorem religii, asystentem kościelnym Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”, a także członkiem komisji przygotowawczej do III synodu archidiecezji lubelskiej dotyczącego młodzieży. Objął funkcję konsultora Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży Konferencji Episkopatu Polski. Został mianowany kanonikiem honorowym lubelskiej kapituły archikatedralnej.

  Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI - katolicki ruch kościelny, działający przede wszystkim w Polsce, ale także w Czechach. Powstał w roku 1975 w następstwie spotkania jej założyciela, Jacka Wójcika, z bł. Teresą z Kalkuty.Sakra − święcenia duchowne w kościołach chrześcijańskich, najczęściej dotyczy święceń biskupich. Niegdyś sakrę nadawano nowo wybranym królom, w formie namaszczenia na stanowisko.

  22 maja 2020 papież Franciszek prekonizował go biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej ze stolicą tytularną Arna. Święcenia biskupie otrzymał 29 czerwca 2020 w archikatedrze lubelskiej. Udzielił mu ich Stanisław Budzik, arcybiskup metropolita lubelski, w asyście arcybiskupa Salvatore Pennacchia, nuncjusza apostolskiego w Polsce, i Mieczysława Cisły, biskupa pomocniczego lubelskiego. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Cibus meus voluntas Tua” (Moim pokarmem jest Twoja wola).

  Sakrament święceń, święcenia kapłańskie, kapłaństwo, święcenia – sakrament w Kościele katolickim, także Kościołach prawosławnych, anglikańskich i starokatolickich, który nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów.Parafia Świętego Józefa w Lublinie - parafia rzymskokatolicka w Lublinie, należąca do archidiecezji lubelskiej i Dekanatu Lublin - Zachód. Została erygowana 21 grudnia 1982.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ks. Adam Piotr Bab nowym biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej. episkopat.pl, 2020-05-22. [dostęp 2020-05-22].
  2. Ks. Adam Piotr Bab – biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej. archidiecezjalubelska.pl, 2020-05-22. [dostęp 2020-05-22].
  3. Nota biograficzna Adama Baba na stronie archidiecezji lubelskiej. archidiecezjalubelska.pl. [dostęp 2020-06-29].
  4. Józef Życiński (ang.). catholic-hierarchy.org. [dostęp 2020-06-29].
  5. Nomina di Ausiliare dell’Arcidiocesi Metropolitana di Lublin (Polonia) (wł.). press.vatican.va, 2020-05-22. [dostęp 2020-05-22].
  6. Ks. dr Adam Piotr Bab, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2020-05-22].
  7. Z księdza proboszcza na księdza biskupa. sw-jozef.lublin.pl. [dostęp 2020-05-22].
  8. Ks. Adam Piotr Bab – nowy biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej. episkopat.pl, 2020-05-22. [dostęp 2020-05-22].
  9. Święcenia biskupie ks. Adama Baba w archikatedrze lubelskiej. archidiecezjalubelska.pl, 2020-06-20. [dostęp 2020-06-29].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Nota biograficzna Adama Baba na stronie archidiecezji lubelskiej [dostęp 2020-06-29]
 • Adam Bab w bazie catholic-hierarchy.org (ang.) [dostęp 2020-05-22]
 • Kolegium konsultorów (łac. Collegio consutorum) – w Kościele katolickim organ struktur diecezji będący częścią Rady kapłańskiej, do którego należy wykonywanie zadań doradczych powierzonych przez biskupa diecezjalnego, oraz posiadający szczególne uprawnienia w okresie wakatu stolicy biskupiej. W katolickich Kościołach wschodnich konsultorzy nazywani są kolegium konsultorów eparchialnych.Biskup pomocniczy - wyświęcony na biskupa duchowny katolicki, którego zadaniem jest pomoc biskupowi diecezjalnemu w zarządzaniu diecezją zazwyczaj jako wikariusz generalny lub biskupi.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Biskup tytularny (łac. episcopus titularis) to biskup mający tytuł dawnej, już nieistniejącej diecezji. Tytuł nadawany jest przez papieża wszystkim biskupom nieposiadającym własnej diecezji, czyli biskupom pomocniczym ordynariuszy, a także wyższym urzędnikom Kurii Rzymskiej, nuncjuszom, delegatom apostolskim lub innym duchownym pełniącym specjalne zadania zlecane im przez papieża lub narodowe konferencje biskupów.
  Prekonizacja (łac. praeconizatio – ogłoszenie) – w Kościele katolickim uroczyste ogłoszenie przez papieża nominacji nowego biskupa. Od tego momentu aż do kanonicznego objęcia diecezji dana osoba duchowna pozostaje biskupem-nominatem.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Arna (łac. Dioecesis Arniensis) – stolica historycznej diecezji w Italii erygowanej w V wieku, a skasowanej w VI wieku.
  Rektor kościoła – w Kościele katolickim duchowny, który sprawuje opiekę nad kościołem nie należącym do parafii ani do żadnej innej wspólnoty. Dawniej wobec rektora kościoła używano tytułu kuratus przy czym tytuł mógł dotyczyć również wikariusza, któremu powierzono opiekę nad kościołem filialnym.
  Józef Mirosław Życiński (ur. 1 września 1948 w Nowej Wsi, zm. 10 lutego 2011 w Rzymie) – polski biskup rzymskokatolicki, filozof, teolog, publicysta, biskup diecezjalny tarnowski w latach 1990–1997, arcybiskup metropolita lubelski w latach 1997–2011.
  II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie – liceum ogólnokształcące w Lublinie, istniejące od 1915.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.