• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Acta sanctorum

  Przeczytaj także...
  Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.Bruksela (fr. Bruxelles, nid. Brussel, niem. Brüssel) – miasto i stolica Belgii oraz Unii Europejskiej, położone w środkowej części kraju nad rzeką Senne.
  Jean Bolland (łac. Johannes Bollandus) (ur. 18 sierpnia 1596 w Julémont, niedaleko Liège – zm. 12 września 1665 w Antwerpii) – hagiograf katolicki, jezuita.

  Acta sanctorum - encyklopedyczny zbiór żywotów świętych opracowany z zastosowaniem tzw. krytyki historycznej, tzn. poprzez badania historyczne oddzielono fakty legendarne od tych, które są potwierdzone wiedzą o danej osobie.

  Michel van Esbroeck SJ (1934-2003) współczesny bollandysta, beligijski historyk chrześcijaństwa, bizantynolog. Od 1962 r. pracował w brukselskim centrum badań hagiograficznych Museum Bollandianum.

  Marcin z Tours, Święty Marcin, Marcin Miłościwy, cs. Swiatitiel Martin Miłostiwyj, jepiskop Turskij (ur. pomiędzy rokiem 316 a 317 w Sabarii, dziś Szombathely w Pannonii - zm. 8 listopada 397 w Candes nad rz. Vienne) – biskup Tours, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego, Wyznawca.Mauryści, mnisi benedyktyńskiej Kongregacji św. Maura we Francji, założonej w 1621, znanej z wysokiego poziomu studiów. Nazwa wzięła się od św. Maura (zm. 565), ucznia św. Benedykta z Nursji, który miał wprowadzić regułę benedyktyńską do Galii.

  Historia[]

  Wydawanie zbioru rozpoczęto w Antwerpii w roku 1643 z inicjatywy belgijskiego jezuity Jana Bollanda. Jego pracę kontynuowali współpracownicy, którzy utworzyli Towarzystwo Bollandystów. Tomy są wydawane w porządku kalendarzowym, według dat świąt liturgicznych ku czci kolejnych świętych. W latach 1643-1794 wydano tomy obejmujące okres od stycznia do szóstego tomu października. Pracę nad kolekcją udało się wznowić także po rewolucji francuskiej, choć np. zniszczyła ona inny projekt wydawniczy, prowadzony przez Maurystów. Wydawanie serii było kontynuowane w latach 1845-1883 w Brukseli (od siódmego do trzynastego tomu października). Po kolejnej wieloletniej przerwie w 1925 r. ukazał się czwarty tom listopada. W latach 1863-1867 nakładem paryskiego wydawnictwa Victor Palmé ukazała się parysko-rzymska edycja obejmująca 60 tomów (całość wydanego dotąd przez bollandystów zbioru, tj. do dwunastego tomu października) w nowej redakcji Jeana Carnandet. Edycja Carnandeta ma jednak zmieniony wewnętrzny układ tomów i paginację w stosunku do edycji oryginalnej (np. Acta sancti Veroli, w edycji oryginalnej z 1701 r. znajdują się w trzecim tomie czerwca, s. 382-388, a w edycji parysko-rzymskiej z 1867 r. w czwartym tomie czerwca, na s. 310-314.

  Belgia, Królestwo Belgii (Koninkrijk België, Royaume de Belgique, Königreich Belgien) – państwo federacyjne w zachodniej Europie w południowych Niderlandach. Belgia jest członkiem Unii Europejskiej (UE), ONZ oraz NATO.Martyrologium – w Kościele katolickim i w prawosławiu, uporządkowana chronologicznie księga liturgiczna zawierająca informacje o męczennikach, świętych, błogosławionych i obchodzonych uroczystościach.

  Na początku XX w. pod wpływem Hippolyte'a Delehaye'a SJ praca nad wydawaniem kolejnych tomów otrzymała nowoczesne standardy krytyki historycznej. Praca zatrzymała się jednak na pierwszym tomie miesiąca listopada (do 10 listopada). Dossier św. Marcina z Tours, którego święto przypada na 11 listopada, jest tak ogromne, że przy nowych standardach naukowych wymaga ono znacznie większego nakładu pracy w porównaniu z wiekiem XVII i XVIII.

  Żywoty świętych – element hagiografii, na który składają się zarówno pisma zawierające anegdoty, elementy narracji, jak i wartościowe opracowania biografistyki. Żywotopisarstwo łączy w sobie biografie świętych (Vitae), opisy ich męczeństwa (Acta martyrum, Passiones), informacje o działalności (Exempla) i pośmiertnym kulcie (vita poshuma).Sources chrétiennes (z fran. Źródła chrześcijańskie) – seria wydawnicza, w ramach której publikowane są wydania krytyczne starożytnych tekstów patrystycznych greckich i łacińskich wraz z przekładem francuskim. Teksty syryjskie wydawane są jedynie w przekładzie.

  Obecnie zbiór obejmuje 67 tomów. Prace nad wydawaniem kolejnych tomów zostały podjęte na nowo przez wskrzeszone Towarzystwo Bollandystów z siedzibą w Collège Saint-Michel w Etterbeek (Bruksela).

  Zobacz też[]

 • hagiografia
 • legendarz
 • Martyrologium
 • Sources chrétiennes
 • Bibliografia[]

 • Hippolyte Delehaye, L'Œuvre des Bollandistes à travers trois siècles (1615-1915), Bruksela, Société des Bollandistes, 1959.
 • Robert Godding, Bernard Joassart, Xavier Lequeux, François De Vriendt, De Rosweyde aux Acta Sanctorum. La recherche hagiographique des Bollandistes à travers quatre siècles, Bruksela, Société des Bollandistes, 2009.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Tomy zbioru dostępne w internecie (wszystkie) - [1] (oryginalne wydanie bollandystów)
 • [2] (45 tomów w edycji Carnandeta zdigitalizowanych przez Villanowa University)
 • (większość) - Acta Sanctorum
 • Strona Towarzystwa Bollandystów
 • Hagiografia (gr. hagios = święty, graphein = pisać) – dział piśmiennictwa religijnego zapoczątkowany w starożytności (za czasów pierwszych chrześcijan, prawdopodobnie w Rzymie), który obejmuje żywoty świętych, legendy z nimi związane oraz opisy cudów, a także nauka pomocnicza w badaniach historycznych - wiedza o pismach hagiograficznych.Bollandyści – grupa współpracowników jezuitów, którzy kontynuują prace hagiograficzne zapoczątkowane w XVII wieku przez Ojca Jean Bolland (1596 – 1665) w Antwerpii, poświęcone zebraniu i ponownej redakcji wszystkich możliwych danych o katolickich świętych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rewolucja francuska (nazywana też Wielką Rewolucją Francuską lub Wielką Rewolucją) – okres w historii Francji w latach 1789–1799, w którym doszło do głębokich zmian polityczno-społecznych i obalenia monarchii Burbonów.
  Legendarz, legendarium - w średniowiecznej literaturze hagiograficznej najczęściej uporządkowany chronologicznie zbiór pism zawierających pasje, żywoty, opisy translacji i cudów, a także późniejsze zbiory żywotów świętych wydawane po wynalezieniu druku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.