• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Acta Poloniae Historica

  Przeczytaj także...
  Europa Środkowo-Wschodnia – nazwa stosowana dla określenia europejskich państw mających wspólne korzenie kulturowe i historyczne, a także wspólną przeszłość jako buforowe socjalistyczne republiki podlegające ZSRR, badź będące jego częścią składową jako republiki radzieckie. Jest to zbitek dwóch określeń tej części Europy – geograficznego (środkowa) i politycznego (Wschodnia).Język francuski (fr. langue française lub français) – język pochodzenia indoeuropejskiego z grupy języków romańskich. Jako językiem ojczystym posługuje się nim ok. 80 mln ludzi: ok. 65 mln Francuzów, ok. 4,5 mln Belgów (czyli 42%), ok. 1,5 mln Szwajcarów (czyli 20%), a także ok. 8 mln mieszkańców kanadyjskich prowincji Québec, Ontario i Nowy Brunszwik. Ok. 201 milionów osób na całym świecie używa francuskiego jako języka głównego (oszacowanie z 2009 r. według Organisation mondiale de la Francophonie), a 72 miliony jako drugiego języka codziennego (w tym krajach Maghrebu). Wiele z tych osób mieszka w krajach, w których francuski jest jednym z języków urzędowych, bądź powszechnie używanych (54 kraje). Paradoksalnie, w Algierii, Maroku, i Tunezji, gdzie nie ma statusu języka urzędowego, jest bardziej rozpowszechniony niż w wielu krajach Czarnej Afryki, w których jest jedynym językiem urzędowym.
  Maria Bogucka (ur. 1 czerwca 1929 w Warszawie) – polska historyk, profesor na Wydziale Filologii Polskiej Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, autorka licznych publikacji naukowych. Zajmuje się głównie dziejami społeczeństwa, jego kultury i mentalności.

  Acta Poloniae Historica – czasopismo naukowe poświęcone tematyce historycznej, wydawane od 1958 roku w Warszawie przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Czasopismo prezentuje badania i dorobek polskich historyków w szerokim przekroju od średniowiecza po historię współczesną oraz odbicie w polskiej historiografii najważniejszych nurtów historiografii światowej. Rejestruje także studia historyków obcych, zajmujących się Polską i regionem Europy Środkowo-Wschodniej. Jest wydawane w języku angielskim (wcześniej także w języku francuskim i niemieckim).

  Dr. hab. Halina Manikowska – (ur. 1950) - polski historyk mediewista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Italianistyki UW), docent w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Habilitowała się w 1994 roku na podstawie rozprawy Nadzór nad społeczeństwem i represja w późnośredniowiecznej Florencji.Marian Małowist (ur. 19 grudnia 1909, zm. 30 sierpnia 1988 w Warszawie) – polski historyk żydowskiego pochodzenia, profesor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, członek Marksistowskiego Zrzeszenia Historyków, współzałożyciel Towarzystwa Kursów Naukowych.

  Każdy zeszyt posiada określoną strukturę: artykuły (studies), recenzje (reviews), noty (short notes) z nowości wydawniczych ułożone chronologicznie od średniowiecza po czasy najnowsze, sprawozdania z godnego zarejestrowania wydarzenia naukowego (chronicle), archiwum (archive) zawierający (w każdym zeszycie jeden) opublikowany przed kilkudziesięciu laty artykuł wybitnego polskiego historyka, który odegrał ważną rolę w rozwoju badań historycznych i nie był dotąd dostępny w języku angielskim.

  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Warszawie na Rynku Starego Miasta 29/31 w kamienicy pod św. Anną. Instytut powstał w roku 1953 jako placówka PAN i jego twórcą oraz pierwszym dyrektorem był Tadeusz Manteuffel, historyk średniowiecza.

  Pierwszym redaktorem pisma był Marian Małowist, który sprawował tę funkcję do 1971 roku. Do tomu 99. redaktorką czasopisma była Maria Bogucka, od tomu 100 Halina Manikowska. Aktualnie redaktorem naczelnym jest Maciej Górny.

  Czasopismo znajduje się na Master Journal List (bez IF) oraz na liście ERIH PLUS.

  Aktualnie APH wydawane jest w otwartym dostępie na licencji CC BY-ND.

  Licencje Creative Commons (CC) – zestaw licencji, na mocy których można udostępniać utwory objęte prawami autorskimi. Licencje te są tworzone i utrzymywane przez organizację Creative Commons.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona internetowa czasopisma, pełna zawartość od vol. 106/2012
 • Spisy treści oraz artykuły udostępniane w miarę uzyskiwania licencji od autorów lub ich spadkobierców (vol. 103/2011 dostępny w całości) w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych
 • Numery APH dostępne na Akademickiej Platformie Czasopism. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.