• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Acta Palaeontologica Polonica

  Przeczytaj także...
  Paleontologia (od gr. palaios – stary + on – byt + logos – nauka) – dziedzina biologii zajmująca się organizmami kopalnymi, wyprowadzająca na podstawie skamieniałości i śladów działalności życiowej organizmów wnioski ogólne o życiu w przeszłości geologicznej. Ściśle związana z geologią, posługuje się często fizyką i chemią.Czasopismo naukowe – rodzaj czasopisma, w którym są drukowane publikacje naukowe podlegające recenzji naukowej. Współcześnie szacuje się, że na świecie jest wydawanych ponad 54 tys. czasopism naukowych, w których pojawia się ponad milion artykułów rocznie. Pierwszym wydawanym w Europie czasopismem naukowym był Journal des Savants zajmujące się literaturą. Powstało w 1665, jego redaktorem był Denis de Sallo.
  Otwarty dostęp (OD, ang. Open Access, „OA”) – oznacza wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych.

  Acta Palaeontologica Polonicarecenzowane czasopismo naukowe o tematyce paleontologicznej, wydawane przez Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN. Jest wpisane na listę filadelfijską, ukazuje się się co kwartał od 1956 roku.

  Większość artykułów publikowanych jest w języku angielskim, choć niektóre starsze prace ukazywały się po polsku i francusku. Wszystkie artykuły dostępne są w formacie PDF, wiele ma również polskojęzyczne streszczenia. Prace opublikowane od 2008 roku mają przyporządkowany własny identyfikator cyfrowy DOI i są dostępne na stronie wydawcy oraz w BioOne. „Acta Palaeontologica Polonica” stosują się do zaleceń Budapest Open Access Initiative, a wszystkie wydane w nich artykuły są otwarcie dostępne i udostępniane na licencji CC-BY-2.0.

  Impact factor (IF) – w tłumaczeniu „Miara oddziaływania” – to wskaźnik prestiżu i siły oddziaływania czasopism naukowych, ustalany corocznie na podstawie prowadzonego przez koncern wydawniczy Thomson Reuters indeksu cytowań publikacji naukowych.PDF (ang. Portable Document Format, przenośny format dokumentu) – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems. Język opisu pliku PDF jest okrojoną wersją języka programowania PostScript wzbogaconą o elementy hipertekstowe.

  „Acta Palaeontologica Polonica” zostały założone w 1956 roku po podziale czasopisma „Acta Geologica Polonica” na dwie odrębne publikacje, gdy do redakcji tego periodyku zaczęło napływać coraz więcej prac dotyczących paleontologii. „Acta Geologica Polonica” pozostały czasopismem geologicznym, natomiast nowo założone „Acta Palaeontologica Polonica” publikowały prace paleontologiczne.

  Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk zajmuje się badaniami z zakresu paleontologii. Jego siedziba znajduje się w Warszawie.Lista filadelfijska (ISI Master Journal List) – lista czasopism naukowych opracowana i aktualizowana przez Institute for Scientific Information. Lista zawiera tytuły czasopism, które przeszły proces oceny i są uwzględniane przez bazy ISI. Termin ten często jest błędnie używany na określenie listy czasopism, które mają obliczony wskaźnik Impact factor (IF). Wartości IF podawane są raz do roku w bazie Journal Citation Reports (JCR) prowadzonej przez ISI. Nazwę lista filadelfijska wprowadził Andrzej Kajetan Wróblewski, w innych krajach używana jest nazwa bezpośrednio związana z ISI.

  Impact factor „Acta Palaeontologica Polonica” w 2012 roku wynosił 1,577, co sytuowało je na 18. miejscu spośród 50 notowanych czasopism paleontologicznych.

  Przypisy

  1. Online access – Acta Palaeontologica Polonica (ang.). Acta Palaeontologica Polonica. [dostęp 22 czerwca 2013].
  2. Acta Palaeontologica Polonica (ang.). BioOne Online Journals. [dostęp 22 czerwca 2013].
  3. Acta Palaeontologica Polonica (ang.). Instytut Paleobiologii PAN. [dostęp 22 czerwca 2013].
  4. Od redakcji. „Acta Palaeontologica Polonica”. 1 (1), s. 1–2, 1956. 
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.BioOne – platforma współpracy środowisk naukowych, wydawców i bibliotek mająca na celu zmaksymilizowanie dostępu do zrewidowanych wyników badań w dziedzinach takich jak biologia, ekologia i nauki o środowisku. BioOne jest organizacją non-profit i pozyskuje pieniądze jedynie w celu odzyskania kosztów. W zamierzeniu ma być niedrogą alternatywą dla restrykcyjnych wydawnictw komercyjnych, zapewniającą porównywalną jakość zawartości, globalny zasięg oraz technologię dostosowaną do odbiorcy.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Licencje Creative Commons (CC) – zestaw licencji, na mocy których można udostępniać utwory objęte prawami autorskimi. Licencje te są tworzone i utrzymywane przez organizację Creative Commons.
  Recenzja naukowa (ang. peer review) – recenzja utworu naukowego (dysertacji, książki, publikacji w czasopiśmie naukowym), której celem jest ocena naukowej zawartości tego utworu.
  Acta Geologica Polonica – kwartalnik wydawany od 1950 roku w Warszawie przez Komitet Nauk Geologicznych PAN. Pismo publikuje prace oryginalne związane z szeroko pojętymi naukami geologicznymi, badaniami na temat budowy, właściwości i historii Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, geologią dynamiczną, geologią historyczną, regionalną oraz strukturalną.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.