• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Acrotriche

  Przeczytaj także...
  Pręcik (łac. stamen) – męski organ płciowy w kwiecie, bardzo silnie zredukowany i zmieniony liść. Ponieważ każdy pylnik (theca) ma połączone po dwa woreczki pyłkowe, pręcik okrytozalążkowych jest mikrosporofilem o 4 mikrosporangiach lub 2 synangiach dwusporangiowych. U roślin okrytonasiennych składa się z nitki pręcikowej (filamentum) i główki (anthera), która jest zróżnicowana na dwa pylniki (thecae) połączone płonnym łącznikiem (connectivum). W pylnikach znajdują się komory pyłkowe zawierające tkankę wyściełającą (tzw. tapetum) oraz tkankę zarodnikotwórczą (tzw. archespor), która wytwarza ziarna pyłku kwiatowego lub pyłkowiny. Dojrzałe pylniki pękają, pyłek się wysypuje i zostaje on dalej przenoszony przez wiatr, owady, zwierzęta, a następnie osadza się na znamionach słupków innych kwiatów (następuje zapylenie). Istnieją także rośliny o kwiatach samopylnych.Wrzosowate (Ericaceae Juss.) – rodzina roślin krzewinkowych, krzewiastych lub drzew z rzędu wrzosowców (Ericales), licząca ok. 4000 gatunków skupionych w 126 rodzajach. Wrzosowate występują w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, alpejskich piętrach tropikalnych Azji, Japonii, Kraju Przylądkowym (Afryka). We florze polskiej występuje jedynie kilkanaście gatunków.
  Korona (łac. corolla, ang. corolla) – element kwiatu składający się z okółka barwnych płatków korony (petala), które stanowią powabnię dla owadów, lub innych zwierząt zapylających kwiaty. Korona stanowi wewnętrzną część okwiatu.
  Owoc i liście Acrotriche divaricata

  Acrotriche R.Br. – rodzaj z rodziny wrzosowatych (Ericaceae). Według The Plant List obejmuje 18 gatunków. Występują one w południowej i wschodniej Australii. Niektóre gatunki uprawiane są jako rośliny ozdobne.

  Krzew – roślina drzewiasta o zdrewniałej łodydze, która od nasady rozgałęzia się na wiele pędów równorzędnych. W przeciwieństwie do drzew u krzewów brak osi głównej – pnia.Owoc (łac. fructus) − w znaczeniu botanicznym występujący u okrytozalążkowych organ powstający z zalążni słupka, zawierający w swym wnętrzu nasiona, osłaniający je i ułatwiający rozsiewanie.

  Morfologia[ | edytuj kod]

  Pokrój Krzewinki i krzewy. Liście Jajowate i lancetowate, całobrzegie, płaskie lub podwinięte na brzegach, jednak zawsze z widoczną dolną stroną blaszki. Kwiaty Drobne, zebrane w kwiatostany wyrastające z kątów liści lub z węzłów z nieulistnionych części pędów poniżej ich części ulistnionej. Kielich dwudzielny. Korona lejkowata, zielonkawa, specyficznie owłosiona – w dalszej części rurki i na końcach płatków. Pięć pręcików wystaje nieco z rurki korony, słupek jest krótszy i ukryty w jej wnętrzu. Owoce Kulistawa jagoda.

  Systematyka[ | edytuj kod]

  Rodzaj należy do plemienia Styphelieae z podrodziny Styphelioideae w obrębie rodziny wrzosowatych Ericaceae. Badania molekularne potwierdzają monofiletyzm rodzaju, a jego najbliższym krewnym (siostrzanym) jest rodzaj Lissanthe. Oba rodzaje wchodzą w skład kladu Cyathodes obejmującego poza tym rodzaje: Leptecophylla, Cyathodes, Agiortia i Acrothamnus.

  Australia (Związek Australijski, Commonwealth of Australia) – państwo położone na półkuli południowej, obejmujące najmniejszy kontynent świata, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Jedyny kraj, który obejmuje cały kontynent. Siłą rzeczy nie posiada granic lądowych z żadnym państwem.Liść (łac. folium) – organ roślinny, element budowy części osiowej (pędowej) roślin telomowych. Wyrastające z węzłów końcowe elementy rozgałęzień pędu, wyodrębniające się ze względu na funkcję i budowę od łodygi (nie mają np. zdolności do nieprzerwanego wzrostu). Pełnią głównie funkcje odżywcze i z tego powodu mają zwykle dużą powierzchnię umożliwiającą ekspozycję na odpowiednią ilość promieniowania słonecznego. Poza tym liście biorą udział w transpiracji, gutacji i wymianie gazowej. Nierzadko liście pełnią także funkcje spichrzowe, czepne, ochronne, obronne i pułapkowe, w takich przypadkach ulegając daleko idącym przystosowaniom w zakresie funkcji i budowy.
  Wykaz gatunków
 • Acrotriche affinis DC.
 • Acrotriche aggregata R.Br.
 • Acrotriche baileyana (Domin) J.M.Powell
 • Acrotriche cordata (Labill.) R.Br.
 • Acrotriche depressa R.Br.
 • Acrotriche divaricata R.Br.
 • Acrotriche dura (Benth.) Quinn
 • Acrotriche fasciculiflora (Regel) Benth.
 • Acrotriche halmaturina B.R.Paterson
 • Acrotriche lancifolia Hislop
 • Acrotriche leucocarpa Jobson & Whiffin
 • Acrotriche orbicularis Hislop
 • Acrotriche parviflora (Stschegl.) Hislop
 • Acrotriche patula R.Br.
 • Acrotriche prostrata F.Muell.
 • Acrotriche ramiflora R.Br.
 • Acrotriche rigida B.R.Paterson
 • Acrotriche serrulata R.Br.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Stevens P.F.: Angiosperm Phylogeny Website (ang.). 2001–. [dostęp 2016-11-11].
  2. Acrotriche (ang.). W: Index Nominum Genericorum (ING) [on-line]. Smithsonian Institution. [dostęp 11 listopada 2016].
  3. Acrotriche (ang.). The Plant List. [dostęp 11 listopada 2016].
  4. Acrotriche R.Br.. W: Atlas of the Living Australia [on-line]. [dostęp 2016-11-10].
  5. David J. Mabberley: The Plant-book: A Portable Dictionary of the Vascular Plants. Cambridge University Press, 1997, s. 17. ISBN 0-521-41421-0.
  6. Michael Hislop. A new species and a new combination in Acrotriche (Ericaceae: Styphelioideae: Styphelieae), with keys to the Western Australian members of the genus and its closest relative Lissanthe. „Nuytsia”. 16, 2, s. 285–297, 2007. 
  7. Thomas Moore: The Treasury of Botany. London: Longmans, Green, and Co., 1866, s. 16.
  8. Genus: Acrotriche R. Br.. W: GRIN [on-line]. U.S. National Plant Germplasm System. [dostęp 2016-11-11].
  Słupek, słupkowie (łac. pistyllum, ang. pistil) – żeński organ płciowy w kwiecie okrytonasiennych. Zbudowany jest ze zrośniętych ze sobą lub wolnych owocolistków (carpellae), które są zmodyfikowanymi liśćmi (najprawdopodobniej utworami homologicznymi do makrosporofili). Słupki zajmują zawsze centralne miejsce w kwiecie, gdzie mogą występować pojedynczo lub w większej liczbie.Plemię, tryb (łac. tribus) – pomocnicza kategoria systematyczna szczebla rodzinowego, niższa od rodziny (familia), a wyższa od rodzaju (genus). Dodatkowymi kategoriami pomocniczymi dla plemienia są nadplemię (supertribus) i podplemię (subtribus), a w literaturze anglojęzycznej również infratribus.
  Warto wiedzieć że... beta

  Takson monofiletyczny – takson, który obejmuje wszystkich potomków wspólnego przodka, znanego lub hipotetycznego. Przykładami są ssaki lub gąbki.
  Rośliny ozdobne - jednoroczne, dwuletnie lub wieloletnie rośliny, także drzewa i krzewy o dużych walorach dekoracyjnych np. o pięknych i ciekawych kwiatach, owocach, ulistnieniu, zabarwieniu pędów, pokroju, a także interesujących właściwościach.
  Grupa siostrzana (ang. sister–group) – w systematyce kladystycznej grupa organizmów powstała z jednej linii ewolucyjnej (grupy macierzystej) po jej rozszczepieniu. Dwie grupy siostrzane wraz ze swym wspólnym przodkiem stanowią grupę monofiletyczną. Gatunki należące do grupy siostrzanej charakteryzują się pewnymi specyficznymi, wspólnymi cechami (synapomorfiami), które nie występują jednak w grupie macierzystej (są ewolucyjnie nowe).
  Krzewinka (łac. fruticulus) – niskie, osiągające do 50–60 cm krzewy, często pokładające się i płożące. Płożąc się i krzaczasto rozkrzewiając tworzą często zwartą darń. Krzewinki rosnące nisko przy ziemi, o pędach do niej przylegających i bardzo małej wysokości nazywane są krzewinkami szpalerowymi. Rośliny takie są charakterystyczne dla warunków wysokogórskich i tundry. W klasyfikacji Raunkiæra krzewinki zaliczane są do chamefitów.
  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.
  Kwiat – organ roślin nasiennych, w którym wykształcają się wyspecjalizowane elementy służące do rozmnażania. Stanowi fragment pędu o ograniczonym wzroście ze skupieniem liści płodnych i płonnych, służących odpowiednio, bezpośrednio i pośrednio do rozmnażania płciowego (generatywnego). Kwiat charakterystyczny dla roślin nasiennych (czyli kwiatowych) jest organem homologicznym do kłosa zarodnionośnego (sporofilostanu) roślin ewolucyjnie starszych.
  Kielich (łac., ang. calyx) – najbardziej zewnętrzna część kwiatu, składająca się z okółka zielonych działek kielicha (łac. sepala, ang. sepals), które rozwinęły się głównie z normalnych liści podkwiatkowych. Zasadniczą funkcją kielicha jest osłanianie wewnętrznych części kwiatu. Zwykle jest zielony. U niektórych roślin kielich pełni dodatkowo funkcję powabni, mającej za zadanie przywabianie owadów. Zazwyczaj ma to miejsce w kwiatach o zredukowanych płatkach korony. Wówczas kielich pełni funkcję płatków korony i jest jaskrawo ubarwiony. Pod kielichem u niektórych roślin występuje kieliszek (epikalyx) np. u truskawki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.