• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Achacy Czema - syn

  Przeczytaj także...
  Achacy Czema (właśc. Zehmen) (ur. ok. 1485- zm. 1565) wojewoda malborski, kasztelan gdański od 1531. Uczestnik wojny polsko-krzyżackiej 1519-1521. W 1546 roku został doradcą dynastii Jagiellonów. Ojciec Achacego Czemy i Fabiana Czemy.Unia lubelska – umowa międzynarodowa Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim zawarta 1 lipca 1569 na Sejmie w Lublinie. Określana jako unia realna, w odróżnieniu od poprzednich, wiążących oba państwa tylko osobą władcy (unia personalna). Została przyjęta 28 czerwca, a podpisana 1 lipca 1569, ostatecznie ratyfikowana przez króla 4 lipca 1569. W jej wyniku powstało państwo znane w historiografii jako Rzeczpospolita Obojga Narodów – ze wspólnym monarchą, herbem, sejmem, walutą, polityką zagraniczną i obronną – zachowano odrębny skarb, urzędy, wojsko i sądownictwo.
  Henryk (I) III Walezy, fr. Henri de Valois, właśc. Edward Aleksander (ur. 19 września 1551 w Fontainebleau, zm. 2 sierpnia 1589 w Saint-Cloud) – ostatni z francuskiej dynastii Walezjuszów, książę Orleanu, w latach 1573-1575 pierwszy elekcyjny król Polski jako Henryk I, od 1574 roku król Francji jako Henryk III.

  Achacy Czema (zm. 1576) – wojewoda pomorski 3 lutego 1566 - listopad 1576, starosta gniewski. Syn Achacego Czemy, luteranin.

  Był sygnatariuszem aktu unii lubelskiej 1569 roku.

  W 1573 roku potwierdził elekcję Henryka III Walezego na króla Polski.

  Przypisy

  1. Volumina Legum, t. II, Petersburg 1859, s. 88.
  2. Świętosława Orzelskiego bezkrólewia ksiąg ośmioro 1572-1576, Kraków 1917, s. 149  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.