• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Acetylowany adypinian diskrobiowy

  Przeczytaj także...
  Retrogradacja skrobi – zjawisko polegające na przemianie formy spiralnej skrobi w liniową i porządkowaniu się wyprostowanych łańcuchów amylozy w zwarte micele, których strukturę stabilizują wiązania wodorowe, tworzące się między grupami hydroksylowymi cząsteczek skrobi położonych blisko siebie.Skrobia modyfikowana – jak podaje Polska Norma PN-87/a-74820 jest to skrobia naturalna obrabiana w sposób zmieniający jedną lub więcej jej początkowych właściwości fizycznych lub chemicznych. Modyfikowanie skrobi ma na celu poprawę właściwości funkcjonalnych skrobi lub nadanie jej nowych cech. Należy też zwrócić uwagę iż skrobia modyfikowana nie ma nic wspólnego z modyfikacją genetyczną.
  Bezwodnik octowy, (bezwodnik kwasu octowego) – organiczny związek chemiczny o wzorze (CH3CO)2O, należący do klasy bezwodników kwasów karboksylowych.

  Acetylowany adypinian diskrobiowy (E1422) – organiczny związek chemiczny, skrobia modyfikowana chemicznie, estryfikowana za pomocą bezwodnika octowego i sieciowana bezwodnikiem adypinowym. Zawartość grup acetylowych nie może przekraczać 2,5%, a adypinowych 0,135%. W praktyce przemysłowej stosuje się preparaty o niższym stopniu podstawienia ze względów technologicznych oraz ekonomicznych. Charakteryzuje się większą lepkością, odpornością na niskie pH oraz odpornością na retrogradację niż skrobia naturalna.

  Skrobia – węglowodan, polisacharyd roślinny, składający się wyłącznie z merów glukozy połączonych wiązaniami α-glikozydowymi, pełniący w roślinach rolę magazynu energii.Kwas adypinowy (E355) – organiczny związek chemiczny zaliczany do kwasów dikarboksylowych. Otrzymuje się go poprzez utlenianie cykloheksanolu. Jest stosowany w syntezie poliamidów (np. nylonu).

  Znajduje zastosowanie jako zagęstnik w produkcji sosów, keczupu, majonezu light, margaryny light oraz innych produktów spożywczych. W produktach o charakterze emulsji (majonez, margaryna) pełni również rolę emulgatora.

  Występuje pod nazwami handlowymi takimi jak: Adamyl, Zagęstnik AD, Adanet, Adamix.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Zuzanna Małyszek i inni, The effect of degree of substitution on rheological properties of acetylated distarch adipate, Proceedings of the 12th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Prague 2016, s. 185-188.
  2. Compendium of Food Additive Specifications. Addendum 5. Modified starches (ang.). Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. [dostęp 2015-03-12].
  3. Zuzanna Małyszek, Jacek Lewandowicz, Wpływ stopnia podstawienia skrobi E1422 na właściwości reologiczne w układach zawierających chlorek sodu, „ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość”, 25, 3 (116), 2018, s. 89-99.
  4. Jacek Lewandowicz, Charakterystyka właściwości fizykochemicznych i ocena możliwości wykorzystania skrobi woskowych, Praca doktorska, 2017.
  5. Krystyna Prochaska, Patrycja Kędzior, Joanna Le Thanh, Grażyna Lewandowicz. Surface activity of commercial food grade modified starches. „Colloids and Surfaces B: Biointerfaces”. 60 (2), s. 187–194, 2007. DOI: 10.1016/j.colsurfb.2007.06.005. PMID: 17644351. 
  6. Bogata oferta ziemniaczanki ZETPEZET sp. z o.o ul. Młodych, Piła, ZETPEZET [dostęp 2019-03-21] (pol.).
  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Estryfikacja – reakcja chemiczna, w wyniku której powstają estry. Najczęściej zachodzi ona pomiędzy kwasami (głównie karboksylowymi) i alkoholami (szerzej: związkami zawierającymi grupę hydroksylową), niemniej możliwe i często stosowane są inne metody syntezy estrów np. z bezwodników czy chlorków kwasowych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Numer E – kod chemicznego dodatku do żywności, który został uznany przez wyspecjalizowane instytucje Unii Europejskiej za bezpieczny i dozwolony do użycia. Nazwa pochodzi od kontynentu – Europy. Lista tych numerów (zwana listą E) jest sporządzana przez Komitet Naukowy Technologii Żywności i następnie dołączana do dyrektywy Komisji Europejskiej, która podlega zaaprobowaniu przez Parlament Europejski.
  Emulgator – związek chemiczny (lub mieszanina), który umożliwia powstanie emulsji oraz zapewnia jej trwałość. Gromadzi się na powierzchni granicznej, prowadząc do powstania trwałych miceli. Emulgatory można podzielić na cztery grupy: anionowo czynne, kationowo czynne, niejonowe i stałe.
  Keczup, ketchup – sos pomidorowy podawany na zimno, o gamie smaków od łagodnego do ostrego, barwy zwykle ciemnoczerwonej, czerwonobrązowej, rzadziej zielonej, stosowany do potraw mięsnych, kanapek, pizzy, frytek itp. Na ogół kupowany jako produkt gotowy, choć jest także sporządzany w warunkach domowych.
  Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations, skrót: FAO) – utworzona z inicjatywy 44 państw koalicji antyhitlerowskiej uczestniczących w konferencji poświęconej problemom rolnictwa i wyżywienia, która odbyła się w maju 1943 roku w Hot Springs. Konferencja powołała do życia komisję, której celem było opracowanie projektu umowy założycielskiej FAO. Pierwsza sesja konferencji FAO rozpoczęła się 16 października 1945 roku w mieście Québec. Pierwszego dnia podpisano na niej umowę założycielską, noszącą nazwę konstytucji. Weszła ona w życie w dniu jej podpisania. Siedzibą FAO jest Rzym.
  Sos majonezowy, potocznie majonez (z fr. sauce mayonnaise) to zimny, emulsyjny sos, o szerokim zastosowaniu, jeden z sosów podstawowych.
  Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.