• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Acetylocysteina

  Przeczytaj także...
  DrugBank — ogólnodostępna i bezpłatna baza informacji o lekach, utworzona w 2006 roku przez zespół Craiga Knoxa i Davida Wisharta z Wydziału Informatyki i Nauk Biologicznych Uniwersytetu Alberty w Kanadzie. Łączy dane z dziedziny chemii, biochemii, genetyki, farmakologii i farmakokinetyki.NF-κB (nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) jest kompleksem białkowym działającym jako czynnik transkrypcyjny. NF-κB występuje w niemal wszystkich komórkach zwierzęcych i bierze udział w odpowiedzi komórki na bodźce, takie jak stres, cytokiny, wolne rodniki, ultrafiolet, czy antygeny. NF-κB odgrywa kluczową rolę w regulacji odpowiedzi immunologicznej na infekcję. Zaburzenia w regulacji NF-κB są powiązane z nowotworami, zapaleniami oraz chorobami autoimmunologicznymi, szokiem septycznym, zakażeniami wirusowymi, oraz niewłaściwym rozwojem układu odpornościowego. NF-κB bierze także udział w procesach związanych z plastycznością synaptyczną oraz pamięcią.
  Oskrzela (łac. bronchi; l.poj. bronchus), drzewo oskrzelowe to część układu oddechowego, położona pomiędzy tchawicą a oskrzelikami.

  Acetylocysteina (łac. Acetylcysteinum; N-acetylocysteina, ACC, NAC) – organiczny związek chemiczny, N-acetylowa pochodna L-cysteiny o działaniu mukolitycznym. Stosowana także w postaci soli sodowej.

  Mechanizm działania[]

  Zmniejszają lepkość wydzieliny poprzez rozrywanie wiązań disiarczkowych w polipeptydach śluzu, z utworzeniem produktów o zwiększonej hydrofilowości. Usprawnia również czynność nabłonka oddechowego odpowiedzialnego za usuwanie nadmiaru wydzieliny w drogach oddechowych.

  Otwarty dostęp (OD, ang. Open Access, „OA”) – oznacza wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych.Mostek dwusiarczkowy (inaczej mostek disulfidowy) – mostek utworzony przez dwa atomy siarki (-S-S-) dwóch cząsteczek tego samego lub różnych związków chemicznych. Związki zawierające mostki dwusiarczkowe noszą nazwę disulfidów.

  Wskazania[]

  Ostre i przewlekłe zapalenia oskrzeli, mukowiscydoza; stosowanie tych leków zawsze połączone jest z kinezyterapią. Acetylocysteina stosowana jest jako antidotum w przypadku zatruć paracetamolem, inaktywuje jego toksyczne metabolity (głównie N-acetylo-p-benzochinoiminę) i utrzymuje prawidłowy poziom glutationu w wątrobie. W niektórych badaniach wykazano, że podawanie acetylocysteiny zmniejsza ryzyko nefropatii wywołanej środkami kontrastowymi, jednakże wyniki innych badań podają to w wątpliwość. Stosowana również w leczeniu AIDS – poprzez hamowanie aktywacji białka NF-kB; wówczas geny HIV nie są transkrybowane.

  Cytrynian sodu (łac. Natrii citras) – organiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu cytrynowego. Stosowany jako smakowy i konserwujący dodatek do żywności (E331). „Cytrynian sodu” jest nazwą niejednoznaczną, zazwyczaj odnosi się do cytrynianu trisodowego, może jednak dotyczyć soli disodowej lub monosodowej.Glicyna (skróty: G, Gly; łac. Acidum aminoaceticum) – organiczny związek chemiczny, najprostszy spośród 20 standardowych aminokwasów biogennych, jedyny niebędący czynny optycznie. Za jej pojawienie się w łańcuchu polipeptydowym odpowiada obecność kodonów GGU, GGC, GGA lub GGG w łańcuchu mRNA.

  Działania niepożądane[]

  Nieprzyjemny smak w ustach po inhalacji, podrażnienie błon śluzowych nosa i gardła.

  Po zastosowaniu niewłaściwych dawek leku: rzadko może dojść do skurczu oskrzeli (szczególnie u chorych na dychawicę oskrzelową), nudności, wymioty, gorączka, dreszcze, wodnisty wyciek z nosa.

  Preparaty[]

 • ACC 100, 200, 400, 600 – kapsułki, granulat do przygotowania roztworu, tabletki musujące
 • Fluimucil – granulat do przygotowania roztworu, tabletki musujące
 • Tussicom 100, 200, 400, 600 – granulat do przygotowania roztworu
 • Mucisol (acetylocysteina, cytrynian sodu, glicyna) – proszek
 • Zobacz też[]

 • karbocysteina
 • erdosteina
 • Przypisy

  1. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne: Farmakopea Polska IX. Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2011, s. 4574. ISBN 978-8388157-77-6.
  2. Acetylocysteina – podsumowanie (ang.). PubChem Public Chemical Database.
  3. Acetylocysteina (DB06151) – informacje o substancji aktywnej (ang.). DrugBank.
  4. Department of Chemistry, The University of Akron: Acetylcysteine (ang.). [dostęp 2012-01-30].
  5. Acetylocysteina (acetylcysteine). W: Indeks leków [on-line]. Medycyna Praktyczna. [dostęp 2016-04-30].
  6. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Jan Sochman, Barbora Krizova. Prevention of contrast agent-induced renal impairment in patients with chronic renal insufficiency and heart disease by high-dose intravenous N-acetylcysteine: a pilot-ministudy. „Kardiologia Polska”. 6 (64), s. 559–564, 2006. PMID: 16810570. 
  7. Miner SE., Dzavik V., Nguyen-Ho P., Richardson R., Mitchell J., Atchison D., Seidelin P., Daly P., Ross J., McLaughlin PR., Ing D., Lewycky P., Barolet A., Schwartz L. N-Acetylcysteine reduces contrast-associated nephropathy but not clinical events during long-term follow-up. „American heart journal”. 4 (148), s. 690–695, 2004. DOI: 10.1016/j.ahj.2004.05.015. PMID: 15459602. 
  8. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Hoffmann U., Fischereder M., Krüger B., Drobnik W., Krämer BK. The value of N-acetylcysteine in the prevention of radiocontrast agent-induced nephropathy seems questionable. „Journal of the American Society of Nephrology”. 2 (15), s. 407–410, 2004. DOI: 10.1097/01.ASN.0000106780.14856.55. PMID: 14747387. 

  Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

  Odtrutka (antidotum) – substancja, która ma zdolność neutralizacji lub zmniejszenia toksyczności trucizny. Jej działanie najczęściej polega na tworzeniu z trucizną niewchłanialnego lub mniej toksycznego związku chemicznego. Wyróżnia się odtrutki swoiste (skierowane przeciw konkretnej truciźnie) i nieswoiste (ogólne, np. mleko czy węgiel aktywny przy zatruciach doustnych).PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kinezyterapia (gr. kinesis – ruch) – leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza. Podstawą tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji, np. społecznej.
  Lek mukolityczny – lek powodujący upłynnienie i zmniejszenie lepkości śluzu w drogach oddechowych poprzez rozrywanie mostków siarczkowych mukoprotein.Unieczynnia wolne rodniki w komórkach, w których toczy się zapalenie. Pomaga oczyścić drogi oddechowe z wydzieliny.
  Paracetamol (łac. Paracetamolum) – lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, będący pochodną acetanilidu.
  Karbocysteina (łac. Carbocysteinum) – organiczny związek chemiczny, pochodna L-cysteiny o działaniu mukolitycznym. Stosowana w lecznictwie postaci soli sodowej.
  Astma oskrzelowa, dychawica oskrzelowa (łac. asthma bronchiale) – przewlekła, zapalna choroba dróg oddechowych, u podłoża której leży nadreaktywność oskrzeli, która prowadzi do nawracających napadów duszności i kaszlu, występujących szczególnie w nocy i nad ranem. U podłoża tych napadów leży wydzielanie przez komórki układu oddechowego licznych mediatorów doprowadzających do rozlanego, zmiennego ograniczenia przepływu powietrza w drogach oddechowych, które często ustępuje samoistnie lub pod wpływem leczenia. Astma oskrzelowa zaliczana jest do chorób psychosomatycznych. Może być spowodowana przez przewlekły alergiczny nieżyt nosa (katar sienny), który wymaga leczenia.
  PubChem – baza danych związków chemicznych zarządzana przez National Center for Biotechnology Information (NCBI), który jest częścią National Library of Medicine, który z kolei jest instytucją podległą United States National Institutes of Health (NIH). Baza powstała w 2004 r., a jej głównym celem jest przyspieszenie badań nad lekami poprzez obniżenie kosztów dostępu do informacji.
  Erdosteina – lek o działaniu mukolitycznym. Jest pochodną tiolową opracowaną w celu leczenia przewlekłego zapalenia oskrzeli. Zawiera dwie grupy sulfhydrylowe, uwalniane w organizmie w wyniku metabolizmu pierwszego przejścia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.