• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Abstynencja seksualna


  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Przeczytaj także...
  Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.Sublimacja (od łac. sublimis „wyniosły”) – w psychologii i psychoanalizie nieświadomy mechanizm obronny; polega na przesunięciu nieakceptowanego popędu na twórczość.
  Miłość platoniczna – miłość wzniosła, wyidealizowana, wolna od seksu i zmysłowości, przyjacielska, bezinteresowna, lojalna i wierna. Stanowi motyw w literaturze i sztuce od czasów renesansu.

  Abstynencja seksualna – powstrzymywanie się od aktywności seksualnej z pobudek religijnych, społecznych (np. chęć zachowania dziewictwa, gdyż jest ono pozytywnie wartościowane w danej społeczności), filozoficznych (wynikających ze światopoglądu jednostki), fizjologicznych (np. wady narządów seksualnych), psychologicznych (np. cyprydofobia, erotofobia) lub losowych (rozstanie, osamotnienie). Promowanie abstynencji seksualnej nie zmniejsza odsetka nastolatek w ciąży.

  Zespół "demona nocy" (ang. the incubus syndrome) – dysfunkcja seksualna najczęściej występująca u kobiet, dotycząca przekonania, że kobietę żyjącą w abstynencji seksualnej nocami odwiedza demon (inkub) pobudzający ją seksualnie. Najczęściej wizja taka dotyczy atrakcyjnego mężczyzny, może on być nieokreślony lub fantazje dotyczą konkretnej osoby. Pojawiają się omamy przeżywania bodźców seksualnych, czucia ciała kochanka. Rzadkością są omamy o innej modalności zmysłowej. Takie przeżycia wiążą się z podnieceniem seksualnym aż do doświadczenia orgazmu włącznie.Antyseksualizm − termin odnoszący się do poglądów sprzeciwiających się seksualności. Dawniej poglądy tego typu były zazwyczaj uzasadniane religijnie, ale obecnie spotyka się świeckich antyseksualistów, związanych z ruchami takimi jak straight edge i głęboka ekologia. Na końcu XX wieku powstał Międzynarodowy Ruch Antyseksualistyczny (IAM, International Antisexual Movement), a jednym z jego twórców został rosyjski pisarz Jurij Niestierienko. Antyseksualizm sprzeciwia się zazwyczaj także romantycznej miłości, traktowanej jako "uzależnienie od osoby".

  Abstynencja seksualna w kulturze[ | edytuj kod]

  Poglądy na abstynencję seksualną można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza grupa poglądów głosi, że abstynencja prowadzi do zaburzeń psychicznych. Druga z nich, że pozwala ona zachować witalność i wydłuża życie. Niewątpliwie przystosowanie do abstynencji seksualnej jest indywidualne: niektórzy znoszą ją lepiej, a innym zakłóca stan zdrowia psychicznego i fizycznego, dlatego abstynencja seksualna nie jest u nich wskazana.

  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Pas cnoty, opaska syryjska – przyrząd stosowany w Europie między XII i XIX wiekiem w celu powstrzymywania kobiet od cudzołóstwa i masturbacji.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • aseksualizm
 • antyseksualizm
 • awersja seksualna
 • celibat
 • miłość platoniczna
 • pas cnoty
 • sublimacja (psychologia)
 • zespół "demona nocy"
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Zbigniew Lew-Starowicz: Miłość i seks : słownik encyklopedyczny. Wrocław: Wydawnictwo "Europa", 1999, s. 10. ISBN 83-87977-17-9.
  2. HB. Chin, TA. Sipe, R. Elder, SL. Mercer i inni. The effectiveness of group-based comprehensive risk-reduction and abstinence education interventions to prevent or reduce the risk of adolescent pregnancy, human immunodeficiency virus, and sexually transmitted infections: two systematic reviews for the Guide to Community Preventive Services. „Am J Prev Med”. 42 (3), s. 272-94, Mar 2012. DOI: 10.1016/j.amepre.2011.11.006. PMID: 22341164. 
  3. J. Santelli, MA. Ott, M. Lyon, J. Rogers i inni. Abstinence and abstinence-only education: a review of U.S. policies and programs. „J Adolesc Health”. 38 (1), s. 72-81, Jan 2006. DOI: 10.1016/j.jadohealth.2005.10.006. PMID: 16387256. 
  Celibat (łac. caelebs – bez żony, samotny) – forma życia polegająca na dobrowolnym zrezygnowaniu z wchodzenia w związek małżeński i wstrzemięźliwości. Ma charakter religijny i jest stosowany przez kapłanów Kościoła Rzymskokatolickiego oraz mnichów wszystkich Kościołów chrześcijańskich. Także duchowni w innych religiach, jak np. buddyzmu stosują celibat.Dziewictwo – stan kobiet lub mężczyzn przed podjęciem stosunków seksualnych. Dziewictwo ma dwa aspekty, nie zawsze pokrywające się ze sobą: fizyczny i moralny. W przekonaniach i obyczajach religijnych akcent jest różnie rozłożony, zależnie do religii. Dziewictwo odnoszone jest także do płci męskiej – dawniej, zwłaszcza w języku staropolskim, chłopca w stanie dziewiczym określano mianem prawiczka.
  Warto wiedzieć że... beta

  Aseksualizm, inaczej aseksualność − trwałe nieodczuwanie pociągu seksualnego wobec innych osób. Od niedawna uznawany w części środowisk naukowych za jedną z orientacji seksualnych lub za brak orientacji seksualnej. Szacuje się, że 1% społeczeństwa jest aseksualny.
  Religia – system wierzeń i praktyk, określający relację pomiędzy różnie pojmowaną sferą sacrum (świętością) i sferą boską, a określonym społeczeństwem, grupą lub jednostką. Manifestuje się ona w wymiarze doktrynalnym (doktryna, wiara), w czynnościach religijnych (np. kult czy rytuały), w sferze społeczno-organizacyjnej (wspólnota religijna, np. Kościół) i w sferze duchowości indywidualnej (m.in. mistyka).
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Seks (łac. sexus, płeć) – ogół zachowań wynikających z popędu płciowego i mających na celu zaspokojenie indywidualnych potrzeb seksualnych człowieka; potocznie: stosunek płciowy, w tym także seks oralny lub analny. Zachowania seksualne mogą zachodzić przy kontakcie dwóch osób płci przeciwnej (o orientacji heteroseksualnej lub biseksualnej) lub tej samej płci (o orientacji homoseksualnej lub biseksualnej), a także przy kontakcie grupy ludzi (zob. seks grupowy), o tej samej lub różnej płci (zob. poliamoria).
  Awersja seksualna – forma dysfunkcji seksualnej polegająca na unikaniu relacji seksualnych, związanym czasami z odczuciem wstrętu wobec wszelkich przejawów seksualności.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.