• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Abstrakcyjny typ danych

  Przeczytaj także...
  Aksjomat (postulat, pewnik) (gr. αξιωμα [aksíoma] – godność, pewność, oczywistość) – jedno z podstawowych pojęć logiki matematycznej. Od czasów Euklidesa uznawano, że aksjomaty to zdania przyjmowane za prawdziwe, których nie dowodzi się w obrębie danej teorii matematycznej. We współczesnej matematyce definicja aksjomatu jest nieco inna:Funkcja (łac. functio, -onis, „odbywanie, wykonywanie, czynność”) – dla danych dwóch zbiorów X i Y przyporządkowanie każdemu elementowi zbioru X dokładnie jednego elementu zbioru Y. Oznacza się ją na ogół f, g, h itd.
  Implementacja (wdrożenie, przystosowanie, realizacja, łac.ang. implementation) – w informatyce – proces przekształcania abstrakcyjnego opisu systemu lub programu na obiekt fizyczny: komputer lub działający program zapisany w konkretnym języku programowania; także obiekt fizyczny będący efektem takiego przekształcenia, np. implementacja systemu operacyjnego (wdrożenie systemu) lub kompilatora dla konkretnego typu komputera.

  Abstrakcyjny typ danych (ang. abstract data type, ADT) – tworzenie i opisywanie w formalny sposób typów danych tak, że opisywane są jedynie własności danych i operacji wykonywanych na nich (a nie przez reprezentację danych i implementację operacji).

  Specyfikacja ADT powinna:

 • być jednoznaczna i dokładna;
 • zawierać wszystkie przypadki warte rozważenia;
 • nie zawierać niepotrzebnych informacji.
 • Podając specyfikację ADT (dowolnego typu), powinniśmy uwzględnić:

 • nazwę tego typu;
 • dziedzinę;
 • zbiór funkcji;
 • aksjomaty;
 • warunki początkowe.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.003 sek.