• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Abstrakcja

  Przeczytaj także...
  Abstrakcja - sposób rozumowania leżący u podstaw matematyki, polegający na odrzuceniu części cech przedmiotów fizycznych w celu wyeksponowania cech pożądanych. Wszystkie obiekty matematyczne powstały na tej drodze. Utworzone w ten sposób obiekty są obiektami idealnymi, a nie realnymi.Abstrakcją w programowaniu nazywamy pewnego rodzaju uproszczenie rozpatrywanego problemu, polegające na ograniczeniu zakresu cech manipulowanych obiektów wyłącznie do cech kluczowych dla algorytmu, a jednocześnie niezależnych od implementacji. W tym sensie abstrakcja jest odmianą formalizmu matematycznego. Cel stosowania abstrakcji jest dwojaki: ułatwienie rozwiązania problemu i zwiększenie jego ogólności.
  Abstrakcja, abstrahowanie jest to jedna z operacji umysłowych, także proces uczenia się pojęć. Proces abstrahowania polega na pomijaniu różnic między egzemplarzami danego zbioru i wyodrębnianiu ich cech wspólnych
 • Abstrakcja (sztuka)
 • Abstrakcja (programowanie)
 • Abstrakcja (filozofia)
 • Abstrakcja (matematyka)
 • Abstrakcja (psychologia)
 • Abstrakcja geometryczna
 • Abstrakcja teoretyczna
 • Zobacz też[]

  Artykuły i przekierowania do artykułów zaczynające się od „Abstrakcja

  Abstrakcja teoretyczna (w kontekscie ekonomii) – opisanie rzeczywistości gospodarczej i stworzenie jej syntetycznego obrazu, polegające na wyodrębnieniu najistotniejszych elementów procesu gospodarczego oraz pominięciu zbędnych szczegółów. Takie postępowanie ma na celu uproszczenie niezwykle złożonej gospodarki, w której panują liczne powiązania pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Uproszczenie sieci współzależności przyczynia się do ułatwionej interpretacji rzeczywistości oraz uproszczonej analizy zachodzących w niej zjawisk. Instrumentem pomocnym przy tworzeniu syntetycznego obrazu zjawisk gospodarczych jest model ekonomiczny.Abstrakcja (abstrahowanie) (łac. abstractio - oderwanie) - proces tworzenia pojęć, w którym wychodząc od rzeczy jednostkowych (najczęściej konkretnych) dochodzi się do pojęcia bardziej ogólnego poprzez konstatowanie tego, co dla tych rzeczy wspólne (zazwyczaj właściwości).


  Abstrakcja (łac. abstractio – oderwanie) – w sztukach plastycznych: taka realizacja dzieła, w której jest ono pozbawione wszelkich cech ilustracyjności, a artysta nie stara się naśladować natury. Autorzy stosują różne środki wyrazu, dzięki którym "coś przedstawiają". Sztuka abstrakcyjna jest nazywana sztuką niefiguratywną. Jest to sztuka bardzo różnorodna, w której występują odrębne nurty, czasem związane z jednym tylko artystą.Abstrakcja geometryczna - kierunek w sztuce polegający na operowaniu różnymi formami geometrii. Stanowi przeciwieństwo abstrakcji organicznej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.