• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Absolucja zbiorowa

  Przeczytaj także...
  Penitent (łac. paenitens – pokutujący) – w Kościele katolickim osoba przystępująca do sakramentu pokuty (spowiedzi).Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej – kościół chrześcijański nurtu katolickiego prawnie działający na terenie Polski i Francji. Obecnie liczy około 30 tysięcy wyznawców, głównie na Mazowszu. Siedzibą władz Kościoła jest miasto Płock, gdzie rezyduje biskup naczelny ojciec Michał Maria Ludwik Jabłoński. Organem prasowym wspólnoty jest kwartalnik Mariawita.
  Rozgrzeszenie, absolucja – ostatni element sakramentu pokuty przed zadośćuczynieniem, odmówienie przez spowiednika formuły, która oczyszcza penitenta z grzechów. Jest ono skuteczne tylko wówczas, gdy penitent jest do niego dysponowany, czyli spełnia określone warunki (wyznanie wszystkich grzechów, żal, postanowienie poprawy). Jeśli brak dyspozycji penitenta ujawnia się w spowiedzi, spowiednik winien odmówić rozgrzeszenia, natomiast jeśli ten brak pozostaje ukryty, wypowiedziane rozgrzeszenie i tak nie odnosi skutku.

  Absolucja zbiorowarozgrzeszenie, którego udziela kapłan kilku penitentom jednocześnie bez uprzedniego wyznania przez nich grzechów.

  W Kościele katolickim jest zazwyczaj praktykowana:

 • w niebezpieczeństwie śmierci, przy braku czasu na spowiedź indywidualną
 • w sytuacji, gdy liczba wiernych uniemożliwia im spowiedź indywidualną, w wyniku czego pozostaną bez tego sakramentu przez dłuższy czas
 • Ponadto otrzymujący ją muszą zostać poinformowani o konieczności spowiedzi indywidualnej przy najbliższej okazji, w czasie której należy wyznać grzechy ciężkie, z których zostali rozgrzeszeni absolucją zbiorową.

  Kapłan – osoba, która spełnia w imieniu wspólnoty religijnej funkcje kultowe i rytualne. Funkcje te nadają jej rolę przynajmniej częściowego pośrednika między Bogiem a ludźmi. Kapłan musi poddawać się określonym wymogom religijnym i zazwyczaj posiada też pewne przywileje. Kapłanom często powierza się funkcje duchowej opieki wspólnotami. Kapłanem wybierany jest przez wspólnotę lub przez innych kapłanów. Dostęp do kapłaństwa może być ograniczony pewnymi względami, takim jak np. cechy psychiczne i duchowe, zdolności, wykształcenie, płeć. Otrzymanie statusu kapłana, zazwyczaj poprzedzone długim okresem nauk i prób, jest połączone z określonym obrzędem i ma duże znaczenie rytualne (zob. np. sakrament święceń).

  Absolucję zbiorową stosuje też Kościół Starokatolicki Mariawitów, w którym nie ma spowiedzi indywidualnej.

  Przypisy

  1. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 961-962.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.