• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Abraham - kagan awarski

  Przeczytaj także...
  Frankowie (łac. gens Francorum lub Franci) – nazwa zbiorcza określająca zachodniogermańską federację plemion, u swoich, uchwytnych źródłowo, początków, tj. w III w. n.e., zamieszkującą tereny na północ i wschód od dolnego Renu. Między trzecim, a piątym wiekiem część Franków najeżdżała terytorium cesarstwa rzymskiego, gdy inna część weszła w skład rzymskich wojsk w Galii. Tylko Frankowie saliccy utworzyli królestwo na terenach rzymskich. Pod wodzą rodzimej dynastii Merowingów podbili niemal całą Galię. Pod władzą Karolingów państwo to stało się wiodącą siłą chrześcijańskiego Zachodu. Jego rozpad dał początek dwóm wiodącym siłom średniowiecza: królestwu Francji i Świętemu Cesarstwu Rzymskiemu. Awarowie – koczowniczy lud, który w połowie VI wieku pojawił się w Europie. Utworzone przez Awarów wspólnie z Kutigurami państwo Kaganat Awarów zasłynęło na przełomie VI i VII wieku łupieżczymi wyprawami głównie przeciw Bizancjum. Po upadku kaganatu na początku IX wieku Awarowie stopniowo zaniknęli. Charakterystyczną cechą wyglądu zewnętrznego Awarów był niespotykany wśród innych ludów europejskich zwyczaj wiązania włosów w dwa warkocze.
  Karol I Wielki (łac. Carolus Magnus, fr. Charlemagne, niem. Karl der Große; ur. 2 kwietnia 742 lub 747, zm. 28 stycznia 814 w Akwizgranie) – król Franków i Longobardów, Święty Cesarz Rzymski od 25 grudnia 800. Wnuk Karola Młota.

  Abrahamkagan awarski od 805 roku.

  Latem 805 roku pojawiła się na dworze cesarza Franków Karola Wielkiego delegacja z prośbą o przywrócenie najwyższej władzy kaganowi zgodnie z dawną tradycją. Awarowie, prawdopodobnie zagrożeni przez Słowian, podjęli tym samym próbę konsolidacji resztek swego państwa. Z powodu długoletnich waśni nie byli w stanie reaktywować systemu władzy własnymi siłami. Ponieważ w tym czasie nie stanowili już dla Franków żadnego zagrożenia, cesarz wyraził zgodę. Kagan został ochrzczony 21 września i przyjął imię Abraham.

  Kagan (chiń. 可汗; pinyin: kèhán, staroturecki. ‏𐰴‬𐰍𐰣 - kaγan, klasyczny mongolski ᠬᠠᠭᠠᠨ - qaγan) – tytuł używany na określenie najwyższego władcy wśród ludów Wielkiego Stepu.

  Nie wiemy nawet, czy sprawował on władzę jeszcze w 811 roku, kiedy cesarz interweniował w walki awarsko-słowiańskie, wzywając przywódców obydwu plemion do Akwizgranu.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • W. Szymański, E. Dąbrowska, Awarzy, Węgrzy, Ossolineum, Wrocław 1979, s. 51. ISBN 83-04-00246-9.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.