• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • AUTOEXEC.BAT  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  DR-DOS (ang. Digital Research Disk Operating System) – dyskowy system operacyjny dla komputerów osobistych opracowany przez firmę Digital Research, wywodzący się ze starszego systemu tej firmy CP/M. DR-DOS był alternatywą dla systemu MS-DOS wydanego przez Microsoft. Największą popularnością cieszył się w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych, ze względu na lepszą obsługę sieci, wydajniejsze zarządzanie pamięcią, bogatszy pakiet oprogramowania oraz niższą od MS-DOS cenę. Po zakupieniu przez firmę Novell funkcjonował pod nazwą Novell DOS.Graficzny interfejs użytkownika, środowisko graficzne (ang. Graphical User Interface, GUI) – ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer oraz interakcji z użytkownikiem, polegające na rysowaniu i obsługiwaniu widżetów.

  AUTOEXEC.BAT – nazwa specjalnego pliku wsadowego, np. systemu MS-DOS. Znajduje się on w katalogu głównym systemu plików. Nazwa pliku jest skróceniem wyrażenia (ang.) automatic execution (automatyczne wykonywanie), które opisuje przeznaczenie pliku – automatyczne uruchamianie poleceń w trakcie startu systemu. Zastosowana nazwa wynika również z ograniczenia długości nazw plików w systemie FAT do postaci 8.3.

  Windows XP (nazwa kodowa Whistler) – wersja systemu operacyjnego Microsoft Windows z rodziny Windows NT (oparty na jądrze NT) firmy Microsoft, wydana oficjalnie 25 października 2001 roku. Koniec wsparcia technicznego dla tego systemu operacyjnego planowany jest na 8 kwietnia 2014.WIN.COM - specjalny plik wykonywalny służący do uruchamiania systemu Microsoft Windows z poziomu MS-DOS. W systemie Windows 3.1 i jego poprzednikach WIN.COM jest uruchamiany ręcznie z linii poleceń lub jako wpis w pliku AUTOEXEC.BAT. W Windows 95 i następcach program jest automatycznie ładowany przez IO.SYS po przetworzeniu poleceń z pliku AUTOEXEC.BAT. Plik WIN.COM występuje również w niektórych systemach z rodziny Windows NT w folderze SYSTEM32, w celu utrzymania kompatybilności z niektórymi programami.

  Użycie[ | edytuj kod]

  AUTOEXEC.BAT odczytywany jest przez wszystkie wersje systemu DOS, włącznie z wersją MS-DOS 7.x występującą w Windows 95 i Windows 98. System Windows Me korzysta jedynie ze zmiennych środowiskowych w celu ograniczenia zależności od systemu MS-DOS, jednak może to być ominięte. W systemie DOS plik uruchamiany jest jednorazowo przy starcie, po przetworzeniu pliku CONFIG.SYS, natomiast w Windows 95 i Windows 98 przed załadowaniem interfejsu graficznego. Systemy Windows NT, Windows XP oraz Windows Vista odczytują zawartość pliku w trakcie logowania się użytkownika. Począwszy od Windows Me, zawartość nie będąca zmienną środowiskową jest ignorowana. W przeciwieństwie do CONFIG.SYS, polecenia zapisane w pliku wsadowym mogą być wprowadzone do interaktywnego interpretera poleceń.

  Dwukropek – znak interpunkcyjny w postaci dwóch umiejscowionych jedna nad drugą kropek (:), stosowany w środku zdania. Dwukropek (:) jest znakiem zapowiadającym nową treść, np. przytoczenie czyjejś mowy, wymienianie terminów, tytułów, obcych zwrotów, wyliczenie osób lub przedmiotów, wprowadzonych zbiorowo – w formie ogólnej – w poprzedniej frazie.Program antywirusowy (antywirus) – program komputerowy, którego celem jest wykrywanie, zwalczanie i usuwanie wirusów komputerowych. Współcześnie najczęściej jest to pakiet programów chroniących komputer przed różnego typu zagrożeniami.

  Program AUTOEXEC.BAT służy przede wszystkim do ustawiania zmiennych systemowych, ładowania sterowników i uruchamiania programów działających w tle, ewentualnie do uruchamiania nakładki systemowej. Może być także wykorzystywany do ładowania narzędzi systemowych niskiego poziomu, takich jak:

 • skanery antywirusowe
 • oprogramowanie funkcji buforu dysku twardego – np. SMARTDRV.EXE firmy Microsoft
 • sterowniki myszy
 • sterowniki klawiatury
 • sterowniki CD-ROM-ów
 • innych sterowników
 • COM (z ang. COre iMage) - rozszerzenie nazwy pliku wykonywalnego w systemie DOS i CP/M. Pierwotnie COM oznaczało zwykły plik tekstowy ze zbiorem poleceń do wykonania przez system operacyjny.FAT (akronim z ang. File Allocation Table) – system plików powstały pod koniec lat 70. Zastosowany w systemach operacyjnych, m.in. DOS i Windows.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Windows 2000 – 32-bitowy, wielozadaniowy z wywłaszczaniem, wielowątkowy system operacyjny z serii NT. Jest to kolejny system operacyjny należący do rodziny Windows NT. Został wydany 17 lutego 2000 roku. Jego następcami są Windows XP, wydany w październiku 2001 roku, oraz Windows Server 2003, wydany w kwietniu 2003 roku. Windows 2000 jest klasyfikowany jako system operacyjny o jądrze hybrydowym.
  Interfejs tekstowy to interfejs użytkownika, w którym prezentowane informacje mają formę tekstu lub innych znaków wyświetlanych w trybie tekstowym. Użytkownik programu komputerowego z interfejsem tekstowym może wprowadzać polecenia z użyciem różnych urządzeń wejściowych, nie tylko z klawiatury, linia po linii, jak to ma miejsce w przypadku wiersza poleceń. Interfejs tekstowy mogą posiadać także aplikacje uruchamiane w trybie graficznym, zwykle w oknie które emuluje tryb tekstowy.
  EXE (od ang. executable [file], [plik] wykonywalny; pot. „egzek” od skr. exec) – rozszerzenie nazwy pliku wykonywalnego w systemach Microsoft Windows i MS-DOS; pliki o tym rozszerzeniu w zamierzeniu zawierają przede wszystkim skompilowany kod wykonywalny programu, choć może zawierać także inne zasoby (np. dotyczące np. struktury okien, ikony, obrazy, dźwięki, itp.).
  Interpreter (interpretator) poleceń (ang. command processor) – część systemu operacyjnego odpowiedzialna za tłumaczenie poleceń systemowych wprowadzanych przez użytkownika w trybie konwersacyjnym.
  Windows 9x – rodzina systemów Microsoft Windows opartych na MS-DOS-ie. Do rodziny Windows 9x zaliczają się systemy: Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 oraz Microsoft Windows Me. Wszystkie wersje systemów Windows 9x były oznaczone jako Windows 4.x.
  Znak zachęty (ang. command prompt) to wykorzystywany w wierszu poleceń znak lub sekwencja znaków wskazująca gotowość komputera do przyjmowania poleceń.
  IBM PC (Personal Computer) – platforma komputerów osobistych zapoczątkowana 12 sierpnia 1981 roku przez firmę IBM modelem IBM 5150 powszechnie znanym wyłącznie jako IBM PC.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.