• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ATM - przedsiębiorstwo

  Przeczytaj także...
  Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.Spółka publiczna – spółka akcyjna, której choćby część akcji została dopuszczona, po przedstawieniu prospektu emisyjnego i zatwierdzeniu go przez Komisję Nadzoru Finansowego, do publicznego obrotu. Do obowiązku tych spółek należy wprowadzenie do obrotu publicznego każdej nowej emisji akcji, nawet jeżeli emisja ta jest w całości przeznaczona dla jednego lub kilku „dużych” inwestorów.
  Usenet (ang. USEr NETwork – sieć użytkowników) to ogólnoświatowy system grup dyskusyjnych, z którego można korzystać przez Internet. Składa się on z tysięcy grup tematycznych, ułożonych w strukturę hierarchiczną. Wiadomości przypominające pocztę elektroniczną użytkownicy wysyłają do serwerów Usenetu, a serwery tworzące sieć P2P automatycznie wymieniają je między sobą. Czasem wiadomości są nazywane postami, z angielskiego to post – wywiesić informację, skąd a post – wiadomość umieszczona w Usenet.

  ATM S.A.przedsiębiorstwo teleinformatyczne wywodzące się z założonej w 1987 r., firmy TTM Sp. z o.o.produkującej rejestratory lotnicze.

  Historia[]

  Po przekształceniu w 1989 r. TTM Sp. z o.o. w Przedsiębiorstwo Produkcyjne ATM (PP ATM.Sp. z o.o.), firma nadal zajmowała się elektroniką lotniczą (obecnie, jako ATM Przedsiębiorstwo Produkcyjne Sp. z o.o. firma nadal działa w branży związanej z elektroniką lotniczą). W 1991 r., PP ATM.Sp. z o.o. założyło Dział Zaawansowanych Systemów Komputerowych.

  Thinx Poland – centrum danych w Warszawie (dawniej "Telehouse.Poland") i węzeł międzyoperatorski (do roku 2012 "AC-X") należące do ATM S.A.. Punkt wymiany ruchu Thinx składa się z węzłów dostępowych powiązanych łączami międzymiastowymi o dużej przepustowości (N×10 Gb/s) i liczy ok. 150 uczestników. Krajowe węzły PWR Thinx znajdują się w Białymstoku, Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, a węzły zagraniczne w Amsterdamie, Frankfurcie nad Menem, Londynie i Moskwie. Węzeł główny zlokalizowany jest w Centrum Danych Thinx Poland w Warszawie - obiekcie o powierzchni 3700 m kw. i zasilaniu gwarantowanym 16 MW. Centrum Danych Thinx Poland wyróżnia neutralność telekomunikacyjna, czyli możliwość przyłączenia się do wielu operatorów na jednakowych dla wszystkich zasadach i po jednakowych cenach.Domain Name System (DNS, pol. „system nazw domenowych”) – system serwerów, protokół komunikacyjny oraz usługa obsługująca rozproszoną bazę danych adresów sieciowych. Pozwala na zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową. Dzięki DNS nazwa mnemoniczna, np. pl.wikipedia.org jest tłumaczona na odpowiadający jej adres IP, czyli 91.198.174.232

  W 1993 roku, pod marką IKP (Internet Komercyjny w Polsce) – jako pierwsze polskie prywatne przedsiębiorstwo PP ATM oferował komercyjny dostęp do Internetu, a od roku 1998 działało już jako osobne przedsiębiorstwo pod firmą AToM S.A. Po fuzji z Internet Technologies część telekomunikacyjna była znana jako Internet Partners.

  Hoteling, kolokacja – usługa (zwykle informatyczna) polegająca na ulokowaniu sprzętu klienta w siedzibie (serwerowni) dostawcy, który zobowiązuje się do utrzymania tego sprzętu.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Obrót regulowany jest przez regulamin giełdy, szczegółowe zasady obrotu giełdowego, Komisję Nadzoru Finansowego oraz ustawy:

  W 1994 r. Dział Zaawansowanych Systemów Komputerowych firmy PP ATM. Sp. z o.o. zarejestrowano jako osobny podmiot gospodarczy – ATM Sp. z o.o., następnie w 1997 r. przekształcony — z zachowaniem ciągłości prawnej — w obecną formę spółki akcyjnej.

  W 1999 r. Internet Partners został sprzedany amerykańskiemu operatorowi Global TeleSystems, który kontynuował działalność przedsiębiorstwo pod firmą Internet Partners GTS. Obecnie przedsiębiorstwo połączyło się z operatorem Energis Polska. Przedsiębiorstwo Energis Polska GTS Internet Partners jest obecnie ciałem zupełnie niezależnym od spółki-matki.

  Punkt wymiany ruchu internetowego (ang. Internet eXchange Point, IXP) jest to porozumienie pomiędzy dostawcami usług internetowych mające na celu wymianę ruchu pomiędzy własnymi sieciami na zasadzie peeringu w celu podniesienia efektywności i niezawodności.Firma – nazwa, pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową. Jest ona składnikiem przedsiębiorstwa, prawem podmiotowym przysługującym każdemu przedsiębiorcy.

  W 2001 r. ATM S.A. uruchomiła własną telekomunikacyjną sieć światłowodową w Warszawie i rozpoczęła świadczenie usług operatorskich pod marką ATMAN. W tym roku rozpoczął się także rozwój Centrum Danych ATMAN.

  Od 2004 r. ATM S.A. jest spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

  W 2010 r. spółka uruchomiła swój drugi obiekt kolokacyjny – Centrum Danych Thinx Poland w Warszawie. Thinx Poland jest także węzłem wymiany ruchu internetowego.

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.Private Cloud (z angielskiego prywatna chmura) – pojęcie związane z tematyką chmury obliczeniowej, odnoszące się do tworzenia środowisk obliczeń rozproszonych oraz przenoszenia danych, systemów operacyjnych lub aplikacji wymagających dużej mocy obliczeniowej na serwer usługodawcy.

  20.04.2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę zatwierdzającą podział ATM poprzez przeniesienie części majątku na spółkę ATM Systemy Informatyczne S.A.

  W konsekwencji podziału ATM kontynuuje działalność telekomunikacyjną, natomiast działalność związana z integracją systemów komputerowych jest prowadzona przez Atende S.A. (dawniej ATM Systemy Informatyczne S.A.) wraz ze spółkami ATM Software Sp. z o.o., Impulsy Sp. z o.o., Sputnik Software Sp. z o.o. które tworzą grupę kapitałową Atende S.A. (dawniej ATM Systemy Informatyczne S.A.)

  Telekomunikacja – dziedzina techniki i nauki, zajmująca się transmisją wszelkiego rodzaju informacji na odległość. Obejmuje również sposoby przetwarzania tych informacji, kodowanie, sprzęt telekomunikacyjny, teorie propagacji, sieci telekomunikacyjne i wiele innych zagadnień. Obecnie telekomunikacja w coraz większym stopniu zależy od rozwiązań informatycznych i zaczyna odgrywać coraz większe znaczenie w sieciach komputerowych. Wykonywana jest przy użyciu środków łączności.IRC (ang. Internet Relay Chat) – jedna ze starszych usług sieciowych umożliwiająca rozmowę na tematycznych lub towarzyskich kanałach komunikacyjnych, jak również prywatną z inną podłączoną aktualnie osobą.

  Podział ATM S.A. połączony był z wprowadzeniem ATM Systemy Informatyczne S.A. (obecnie Atende S.A.) na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Opis przedsiębiorstwa[]

  ATM S.A. oferuje usługi telekomunikacyjne pod markami ATMAN i Thinx Poland.

  Zasoby przedsiębiorstwa:

 • krajowe i międzynarodowe węzły telekomunikacyjne
 • ponad 4500 km łączy międzymiastowych
 • bezpośrednie punkty styku z największymi sieciami internetowymi i telekomunikacyjnymi
 • trzy własne centra danych o łącznej powierzchni 13600 m kw. i 42 MW zasilania
 • W ramach sieci ATMAN działają m.in. usługi:

  VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) – technika umożliwiająca przesyłanie dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP, popularnie nazywana "telefonią internetową". Dane przesyłane są przy użyciu protokołu IP, co pozwala wykluczyć niepotrzebne "połączenie ciągłe" i np. wymianę informacji gdy rozmówcy milczą.Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
 • Usenet news
 • secondary DNS dla domen .pl
 • serwer IRC sieci EFnet.
 • Profil działalności ATM S.A. w 2014 r. to:

 • dostęp do Internetu dla firm
 • transmisja danych
 • kolokacja
 • serwery dedykowane ATMAN EcoSerwer
 • usługi cloud
 • usługi VoIP i ISDN
 • usługi IP klasy operatorskiej
 • biura zapasowe
 • outsourcing telekomunikacyjny.
 • Thinx Poland jest neutralnym telekomunikacyjnie centrum danych, gdzie mieści się także punkt wymiany ruchu Thinx.

  Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") – ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.Katowice (niem. Kattowitz, śl. Katowicy, czes. Katovice) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa śląskiego, dawniej województwa katowickiego, główny ośrodek Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Z liczbą 307 233 mieszkańców jest 10. miastem w kraju pod względem liczby ludności i 11. pod względem powierzchni, mając prawie 165 km².

  Przedsiębiorstwo ma główną siedzibę w Warszawie, oddział w Katowicach oraz sieć partnerów.

  Przypisy

  1. Zarząd ATM S.A. (pol.). ATM S.A.. [dostęp 2014-11-14].
  2. Rada Nadzorcza ATM S.A. (pol.). ATM S.A.. [dostęp 2014-11-14].

  Linki zewnętrzne[]

 • Usługi ATMAN
 • Usługi Thinx Poland • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.