• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ATC - S01  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Roztwór hipertoniczny – roztwór o większym ciśnieniu osmotycznym niż oddzielony od niego błoną półprzepuszczalną roztwór odniesienia (roztwór hipotoniczny).Kwas fusydynowy (łac. Acidum fusidicum) – organiczny związek chemiczny, naturalny antybiotyk bakteriostatyczny o budowie steroidowej. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu syntezy białka bakterii.
  S 01 G – Leki zmniejszające przekrwienie oraz przeciwalergiczne[ | edytuj kod]
 • S 01 GA – Sympatykomimetyki stosowane jako leki zmniejszające przekrwienie
 • S 01 GA 01 – nafazolina
 • S 01 GA 02 – tetryzolina
 • S 01 GA 03 – ksylometazolina
 • S 01 GA 04 – oksymetazolina
 • S 01 GA 05 – fenylefryna
 • S 01 GA 06 – oksedryna
 • S 01 GA 07 – brymonidyna
 • S 01 GA 51 – nafazolina w połączeniach
 • S 01 GA 52 – tetryzolina w połączeniach
 • S 01 GA 53 – ksylometazolina w połączeniach
 • S 01 GA 55 – fenylefryna w połączeniach
 • S 01 GA 56 – oksedryna w połączeniach
 • S 01 GX – Inne
 • S 01 GX 01 – kwas kromoglikanowy
 • S 01 GX 02 – lewokabastyna
 • S 01 GX 03 – kwas spaglumowy
 • S 01 GX 04 – nedokromil
 • S 01 GX 05 – lodoksamid
 • S 01 GX 06 – emedastyna
 • S 01 GX 07 – azelastyna
 • S 01 GX 08 – ketotifen
 • S 01 GX 09 – olopatadyna
 • S 01 GX 10 – epinastyna
 • S 01 GX 11 – alkaftadyna
 • S 01 GX 51 – kwas kromoglikanowy w połączeniach
 • S 01 H – Środki znieczulające miejscowo[ | edytuj kod]

 • S 01 HA – Środki do znieczulenia miejscowego
 • S 01 HA 01 – kokaina
 • S 01 HA 02 – oksybuprokaina
 • S 01 HA 03 – tetrakaina
 • S 01 HA 04 – proksymetakaina
 • S 01 HA 05 – prokaina
 • S 01 HA 06 – cynchokaina
 • S 01 HA 07 – lidokaina
 • S 01 HA 30 – połączenia
 • S 01 J – Preparaty diagnostyczne[ | edytuj kod]

 • S 01 JA – Środki barwiące
 • S 01 JA 01 – fluoresceina
 • S 01 JA 02 – róż bengalski sodu
 • S 01 JA 51 – fluoresceina w połączeniach
 • S 01 JX – Inne
 • Kwas askorbinowy, witamina C (INN: Acidum ascorbicum, E300) – organiczny związek chemiczny z grupy witamin, pochodna glukozy o wzorze sumarycznym C6H8O6, przeciwutleniacz stosowany jako dodatek do żywności. W warunkach standardowych jest białym, krystalicznym ciałem stałym. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, roztwór ma odczyn kwasowy.Kortyzon – organiczny związek chemiczny zaliczany do steroidów, hormon kory nadnerczy. Wpływa na metabolizm węglowodanów i białek. Ma działanie przeciwzapalne. Jest uznawany przez DFB (komisję antydopingową) za zabroniony środek dopingujący. Stosuje się go również przy zatruciach cyjankiem potasu lub cyjanowodorem.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Retinol (akseroftol), C20H29OH – organiczny związek chemiczny, alkohol, pochodna β-karotenu, zaliczany do grupy karotenoidów, wraz z innymi retinoidami spełnia rolę witaminy A.
  Polimyksyna B - antybiotyk z grupy polimyksyn, mieszanina peptydów wytwarzanych podczas wzrostu przez Bacillus polymyxa o strukturze łańcuchowo–pierścieniowej.
  Deksametazon – organiczny związek chemiczny, syntetyczny glikokortykosteroid o silnym i długotrwałym działaniu przeciwzapalnym, przeciwalergicznym (około 30-krotnie przewyższającym hydrokortyzon) i immunosupresyjnym. Ma silne działanie przeciwobrzękowe w obrzęku mózgu pochodzenia naczynioruchowego, w nowotworach mózgu, po urazach głowy, a także po zabiegach neurochirurgicznych. Przeciwzapalne i przeciwalergiczne działanie ujawnia się już po kilku minutach po podaniu dożylnym, jak i domięśniowym.
  Kwas hialuronowy – glikozoaminoglikan (rodzaj polisacharydu), który występuje we wszystkich organizmach żywych i należy do najliczniejszej grupy związków mających identyczną budowę chemiczną tak u bakterii, jak i człowieka. Kwas hialuronowy jest biopolimerem, w którym występują naprzemiennie mery kwasu D-glukuronowego i N-acetylo-D-glukozaminy połączone wiązaniami β(1→4) i β(1→3) glikozydowymi. Naturalnie występujący kwas hialurynowy posiada masę cząsteczkową od 10 do 10 kDa. W przeciwieństwie do innych glukozoaminoglikanów nie tworzy kowalencyjnego wiązania z białkami, nie może więc wchodzić w skład typowego proteoglikanu. Może natomiast stanowić oś, na której wiążą się inne proteoglikany tworząc wraz z nimi "agregat proteoglikanu".
  Benzylopenicylina (penicylina G) – organiczny związek chemiczny, antybiotyk β-laktamowy wytwarzany przez pędzlaki Penicillium chrysogenum (syn. Penicillium notatum) wrażliwy na β-laktamazy.
  Natamycyna (nazwa międzynarodowa: Natamycinum) – organiczny związek chemiczny należący do antybiotyków polienowych. Otrzymywany z hodowli bakterii z rodzaju Streptomyces, np. S. natalensis lub S. chattanoogensis.
  Interferon (IFN) – ogólna nazwa białka wytwarzanego i uwalnianego przez komórki ciała, jako odpowiedź na obecność patogenów (np. wirusy, bakterie, pasożyty jak również komórki nowotworowe) wewnątrz organizmu. Interferony zapewniają komunikacje pomiędzy komórkami ciała, w celu zwalczenia patogenów, poprzez uruchomienie mechanizmów obronnych systemu immunologicznego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.