• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ATC - S01  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Roztwór hipertoniczny – roztwór o większym ciśnieniu osmotycznym niż oddzielony od niego błoną półprzepuszczalną roztwór odniesienia (roztwór hipotoniczny).Kwas fusydynowy (łac. Acidum fusidicum) – organiczny związek chemiczny, naturalny antybiotyk bakteriostatyczny o budowie steroidowej. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu syntezy białka bakterii.
  S 01 C – Połączenia leków przeciwzapalnych z przeciwinfekcyjnymi[ | edytuj kod]
 • S 01 CA – Połączenia kortykosteroidów z lekami przeciwinfekcyjnymi
 • S 01 CA 01 – deksametazon w połączeniach z lekami przeciwinfekcyjnymi
 • S 01 CA 02 – prednizolon w połączeniach z lekami przeciwinfekcyjnymi
 • S 01 CA 03 – kortyzol w połączeniach z lekami przeciwinfekcyjnymi
 • S 01 CA 04 – fluokortolon w połączeniach z lekami przeciwinfekcyjnymi
 • S 01 CA 05 – betametazon w połączeniach z lekami przeciwinfekcyjnymi
 • S 01 CA 06 – fludrokortyzon w połączeniach z lekami przeciwinfekcyjnymi
 • S 01 CA 07 – fluorometolon w połączeniach z lekami przeciwinfekcyjnymi
 • S 01 CA 08 – metyloprednizolon w połączeniach z lekami przeciwinfekcyjnymi
 • S 01 CA 09 – chloroprednizolon w połączeniach z lekami przeciwinfekcyjnymi
 • S 01 CA 10 – acetonid fluocynolonu w połączeniach z lekami przeciwinfekcyjnymi
 • S 01 CA 11 – klobetazon w połączeniach z lekami przeciwinfekcyjnymi
 • S 01 CB – Połączenia kortykosteroidów, leków przeciwinfekcyjnych i leków rozszerzających źrenice
 • S 01 CB 01 – deksametazon
 • S 01 CB 02 – prednizolon
 • S 01 CB 03 – kortyzol
 • S 01 CB 04 – betametazon
 • S 01 CB 05 – fluorometolon
 • S 01 CC – Niesteroidowe leki przeciwzapalne w połączeniach z lekami przeciwinfekcyjnymi
 • S 01 CC 01 – diklofenak w połączeniach z lekami przeciwinfekcyjnymi
 • S 01 CC 02 – indometacyna w połączeniach z lekami przeciwinfekcyjnymi
 • S 01 E – Leki stosowane w jaskrze i zwężające źrenicę[ | edytuj kod]

 • S 01 EA – Sympatykomimetyki stosowane w jaskrze
 • S 01 EA 01 – adrenalina
 • S 01 EA 02 – dipiwefryna
 • S 01 EA 03 – apraklonidyna
 • S 01 EA 04 – klonidyna
 • S 01 EA 05 – brymonidyna
 • S 01 EA 51 – adrenalina w połączeniach
 • S 01 EB – Parasympatykomimetyki
 • S 01 EB 01 – pilokarpina
 • S 01 EB 02 – karbachol
 • S 01 EB 03 – ekotiopat
 • S 01 EB 04 – demekarium
 • S 01 EB 05 – fizostygmina
 • S 01 EB 06 – neostygmina
 • S 01 EB 07 – fluostygmina
 • S 01 EB 08 – aceklidyna
 • S 01 EB 09 – acetylocholina
 • S 01 EB 10 – paraokson
 • S 01 EB 51 – pilokarpina w połączeniach
 • S 01 EB 58 – aceklidyna w połączeniach
 • S 01 EC – Inhibitory anhydrazy węglanowej
 • S 01 EC 01 – acetazolamid
 • S 01 EC 02 – diklofenamid
 • S 01 EC 03 – dorzolamid
 • S 01 EC 04 – brynzolamid
 • S 01 EC 05 – metazolamid
 • S 01 EC 54 – brynzolamid w połączeniach
 • S 01 ED – Leki β-adrenolityczne
 • S 01 ED 01 – tymolol
 • S 01 ED 02 – betaksolol
 • S 01 ED 03 – lewobunolol
 • S 01 ED 04 – metypranolol
 • S 01 ED 05 – karteolol
 • S 01 ED 06 – befunolol
 • S 01 ED 51 – tymolol w połączeniach
 • S 01 ED 52 – betaksolol w połączeniach
 • S 01 ED 54 – metypranolol w połączeniach
 • S 01 ED 55 – karteolol w połączeniach
 • S 01 EE – Analogi prostaglandyn
 • S 01 EE 01 – latanoprost
 • S 01 EE 02 – unoproston
 • S 01 EE 03 – bimatoprost
 • S 01 EE 04 – trawoprost
 • S 01 EE 05 – tafluprost
 • S 01 EE 06 – latanoprost bunod
 • S 01 EE 51 – latanoprost i netarsudyl
 • S 01 EX – Inne
 • S 01 EX 01 – guanetydyna
 • S 01 EX 02 – dapiprazol
 • S 01 EX 05 – netarsudyl
 • S 01 EX 06 – omidenepag
 • S 01 F – Leki rozszerzające źrenicę[ | edytuj kod]

 • S 01 FA – Preparaty przeciwcholinergiczne
 • S 01 FA 01 – atropina
 • S 01 FA 02 – skopolamina
 • S 01 FA 03 – metylskopolamina
 • S 01 FA 04 – cyklopentolat
 • S 01 FA 05 – homatropina
 • S 01 FA 06 – tropikamid
 • S 01 FA 54 – cyklopentolat w połączeniach
 • S 01 FA 56 – tropikamid w połączeniach
 • S 01 FB – Preparaty sympatykomimetyczne (bez preparatów stosowanych w jaskrze)
 • S 01 FB 01 – fenylefryna
 • S 01 FB 02 – efedryna
 • S 01 FB 03 – ibopamina
 • S 01 FB 51 – fenylefryna i ketorolak
 • Kwas askorbinowy, witamina C (INN: Acidum ascorbicum, E300) – organiczny związek chemiczny z grupy witamin, pochodna glukozy o wzorze sumarycznym C6H8O6, przeciwutleniacz stosowany jako dodatek do żywności. W warunkach standardowych jest białym, krystalicznym ciałem stałym. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, roztwór ma odczyn kwasowy.Kortyzon – organiczny związek chemiczny zaliczany do steroidów, hormon kory nadnerczy. Wpływa na metabolizm węglowodanów i białek. Ma działanie przeciwzapalne. Jest uznawany przez DFB (komisję antydopingową) za zabroniony środek dopingujący. Stosuje się go również przy zatruciach cyjankiem potasu lub cyjanowodorem.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Retinol (akseroftol), C20H29OH – organiczny związek chemiczny, alkohol, pochodna β-karotenu, zaliczany do grupy karotenoidów, wraz z innymi retinoidami spełnia rolę witaminy A.
  Polimyksyna B - antybiotyk z grupy polimyksyn, mieszanina peptydów wytwarzanych podczas wzrostu przez Bacillus polymyxa o strukturze łańcuchowo–pierścieniowej.
  Deksametazon – organiczny związek chemiczny, syntetyczny glikokortykosteroid o silnym i długotrwałym działaniu przeciwzapalnym, przeciwalergicznym (około 30-krotnie przewyższającym hydrokortyzon) i immunosupresyjnym. Ma silne działanie przeciwobrzękowe w obrzęku mózgu pochodzenia naczynioruchowego, w nowotworach mózgu, po urazach głowy, a także po zabiegach neurochirurgicznych. Przeciwzapalne i przeciwalergiczne działanie ujawnia się już po kilku minutach po podaniu dożylnym, jak i domięśniowym.
  Kwas hialuronowy – glikozoaminoglikan (rodzaj polisacharydu), który występuje we wszystkich organizmach żywych i należy do najliczniejszej grupy związków mających identyczną budowę chemiczną tak u bakterii, jak i człowieka. Kwas hialuronowy jest biopolimerem, w którym występują naprzemiennie mery kwasu D-glukuronowego i N-acetylo-D-glukozaminy połączone wiązaniami β(1→4) i β(1→3) glikozydowymi. Naturalnie występujący kwas hialurynowy posiada masę cząsteczkową od 10 do 10 kDa. W przeciwieństwie do innych glukozoaminoglikanów nie tworzy kowalencyjnego wiązania z białkami, nie może więc wchodzić w skład typowego proteoglikanu. Może natomiast stanowić oś, na której wiążą się inne proteoglikany tworząc wraz z nimi "agregat proteoglikanu".
  Benzylopenicylina (penicylina G) – organiczny związek chemiczny, antybiotyk β-laktamowy wytwarzany przez pędzlaki Penicillium chrysogenum (syn. Penicillium notatum) wrażliwy na β-laktamazy.
  Natamycyna (nazwa międzynarodowa: Natamycinum) – organiczny związek chemiczny należący do antybiotyków polienowych. Otrzymywany z hodowli bakterii z rodzaju Streptomyces, np. S. natalensis lub S. chattanoogensis.
  Interferon (IFN) – ogólna nazwa białka wytwarzanego i uwalnianego przez komórki ciała, jako odpowiedź na obecność patogenów (np. wirusy, bakterie, pasożyty jak również komórki nowotworowe) wewnątrz organizmu. Interferony zapewniają komunikacje pomiędzy komórkami ciała, w celu zwalczenia patogenów, poprzez uruchomienie mechanizmów obronnych systemu immunologicznego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.