ATC (N07)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej:

Nalmefen – organiczny związek chemiczny z grupy opiatów będący antagonistą receptorów opioidowych, odkryty we wczesnych latach siedemdziesiątych, stosowany głównie w leczeniu uzależnienia od alkoholu, a także w leczeniu innych uzależnień, takich jak hazard oraz uzależnienie od zakupów. W strukturze i działaniu zbliżony do naltreksonu, innego antagonisty opioidów. Najważniejsze zalety nalmefenu względem naltreksonu to dłuższy okres półtrwania, większa biodostępność przy podaniu doustnym oraz fakt, iż nie stwierdzono toksycznego działania na wątrobę i to niezależnie od dawki.Wareniklina – organiczny związek chemiczny, wielopierścieniowy związek heterocykliczny. Stosowany do leczenia uzależnienia od nikotyny, zarejestrowany przez Komisję Europejską we wrześniu 2006 roku.

Obejmuje ona inne leki wpływające na układ nerwowy:

Cholina (kation 2-hydroksyetylotrimetyloamoniowy) – organiczny związek chemiczny, posiadający czwartorzędową grupę aminową, występujący najczęściej w postaci chlorku.Pirydostygmina jest odwracalnym inhibitorem acetylocholinoesterazy - enzymu rozkładającego acetylocholinę. W medycynie zastosowanie ma głównie bromek pirydostygminy, jako lek łagodzący objawy ciężkiego niedowładu mięśni, czyli miastenii.

N 07 A – Parasympatykomimetyki[ | edytuj kod]

 • N 07 AA – Inhibitory acetylocholinoesterazy
 • N 07 AA 01 – neostygmina
 • N 07 AA 02 – pirydostygmina
 • N 07 AA 03 – distygmina
 • N 07 AA 30 – ambenonium
 • N 07 AA 51 – neostygmina w połączeniach
 • N 07 AB – Estry choliny
 • N 07 AB 01 – karbachol
 • N 07 AB 02 – betanechol
 • N 07 AX – Inne
 • N 07 AX 01 – pilokarpina
 • N 07 AX 02 – alfosceran choliny
 • N 07 AX 03 – cewimelina
 • Fumaranu dimetylu (łac. dimethylis fumaras) – jest to ester metylowy kwasu fumarowego stosowany w leczeniu rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego.Cynaryzyna (łac. Cinnarizinum) – organiczny związek chemiczny, lek hamujący odruch wymiotny oraz działający nootropowo.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Cytyzyna – organiczny związek chemiczny, alkaloid chinolizydynowy o silnych własnościach toksycznych. Występujące we wszystkich częściach złotokapu zwyczajnego (Cytisus laburnum).
  Dekstrometorfan (łac. Dextromethorphanum; DXM) – prawoskrętny enancjomer metorfanu używany w medycynie pod nietypową postacią bromowodorku jako lek przeciwkaszlowy.
  Heroina (diacetylomorfina, diamorfina, C21H23NO5) – organiczny związek chemiczny, półsyntetyczny opioid (diacetylowana pochodna morfiny) objęty Jednolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 roku (wykazy I i IV). W Polsce jest na wykazach I-N i IV-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
  Pilokarpina (łac. Pilocarpinum) – organiczny związek chemiczny, prawoskrętny alkaloid imidazolowy występujący w liściach południowoamerykańskich roślin – Pilocarpus jaborandi i Pilocarpus microphyllus – wraz z jej stereoizomerem – izopilokarpiną.
  Alfosceran choliny (ang. Choline alfoscerate) – związek choliny będący prekursorem fosfatydylocholiny i nośnikiem choliny w ośrodkowym układzie nerwowym. Związek jest stosowany w lecznictwie jako lek nootropowy, głównie w zaburzeniach pamięci i funkcji poznawczych w otępieniu starczym. Znajduje także zastosowanie w leczeniu zaburzeń pamięci i trudnościach z koncentracją uwagi u ludzi młodych (tylko jako lek pomocniczy). Obecnie lek dość rzadko stosowany.
  Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikację kontroluje Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków (Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) w Norwegii podlegający pod Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pierwszy spis został opublikowany w 1976 roku.
  Betahistyna (łac. betahistinum) – organiczny związek chemiczny, pochodna pirydyny z bocznym łańcuchem aminoalkilowym w pozycji 2. W postaci dichlorowodorku jest stosowana w leczeniu choroby Ménière’a.

  Reklama