ATC (N06)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej:

Imipramina (łac. Imipraminum) – organiczny związek chemiczny, trójpierścieniowy lek przeciwdepresyjny. Pierwszy w pełni skuteczny lek przeciwdepresyjny, zastosowany w 1957 roku. Hamuje wychwyt zwrotny noradrenaliny i serotoniny ze szczeliny synaptycznej. Wykazuje umiarkowane działanie przeciwcholinergiczne obwodowe i ośrodkowe oraz słabe działanie przeciwhistaminowe. Wchłania się z przewodu pokarmowego w 50%, metabolizowany w wątrobie do dezypraminy, metabolitu czynnego, który ma także działanie psychotropowe. Silnie wiąże się z białkami osocza, okres półtrwania wynosi 10–16 godz., wydalana z moczem i kałem w ciągu jednej doby po podaniu, przenika do mleka. Lek może działać teratogennie.Fluoksetyna – organiczny związek chemiczny stosowany jako lek tymoleptyczny, głównie w leczeniu zaburzeń depresyjnych oraz obsesyjno-kompulsyjnych. Ponadto znalazła zastosowanie pomocnicze w leczeniu żarłoczności psychicznej (Bulimia nervosa). Należy do grupy SSRI – Selective Serotonin Reuptake Inhibitor – selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny.

Obejmuje ona psychoanaleptyki:

N 06 A – | edytuj kod]

 • N 06 AA – Nieselektywne inhibitory wychwytu zwrotnego monoaminy
 • N 06 AA 01 – dezypramina
 • N 06 AA 02 – imipramina
 • N 06 AA 03 – tlenek imipraminy
 • N 06 AA 04 – klomipramina
 • N 06 AA 05 – opipramol
 • N 06 AA 06 – trimipramina
 • N 06 AA 07 – lofepramina
 • N 06 AA 08 – dibenzepina
 • N 06 AA 09 – amitryptylina
 • N 06 AA 10 – nortryptylina
 • N 06 AA 11 – protryptylina
 • N 06 AA 12 – doksepina
 • N 06 AA 13 – ipryndol
 • N 06 AA 14 – melitracen
 • N 06 AA 15 – butryptylina
 • N 06 AA 16 – dosulepina
 • N 06 AA 17 – amoksapina
 • N 06 AA 18 – dimetakryna
 • N 06 AA 19 – amineptyna
 • N 06 AA 21 – maprotylina
 • N 06 AA 23 – chinupramina
 • N 06 AB – Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
 • N 06 AB 02 – zymeldyna
 • N 06 AB 03 – fluoksetyna
 • N 06 AB 04 – citalopram
 • N 06 AB 05 – paroksetyna
 • N 06 AB 06 – sertralina
 • N 06 AB 07 – alaproklat
 • N 06 AB 08 – fluwoksamina
 • N 06 AB 09 – etoperydon
 • N 06 AB 10 – escitalopram
 • N 06 AF – Nieselektywne inhibitory monoaminooksydazy
 • N 06 AF 01 – izokarboksazyd
 • N 06 AF 02 – nialamid
 • N 06 AF 03 – fenelzyna
 • N 06 AF 04 – tranylcypromina
 • N 06 AF 05 – iproniazyd
 • N 06 AF 06 – iproklozyd
 • N 06 AG – Inhibitory monoaminooksydazy typu A
 • N 06 AG 02 – moklobemid
 • N 06 AG 03 – toloksaton
 • N 06 AX – Inne
 • N 06 AX 01 – oksytryptan
 • N 06 AX 02 – tryptofan
 • N 06 AX 03 – mianseryna
 • N 06 AX 04 – nomifenzyna
 • N 06 AX 05 – trazodon
 • N 06 AX 06 – nefazodon
 • N 06 AX 07 – minapryna
 • N 06 AX 08 – bifemelan
 • N 06 AX 09 – wiloksazyna
 • N 06 AX 10 – oksaflozan
 • N 06 AX 11 – mirtazapina
 • N 06 AX 12 – bupropion
 • N 06 AX 13 – medyfoksamina
 • N 06 AX 14 – tianeptyna
 • N 06 AX 15 – piwagabina
 • N 06 AX 16 – wenlafaksyna
 • N 06 AX 17 – milnacipran
 • N 06 AX 18 – reboksetyna
 • N 06 AX 19 – gepiron
 • N 06 AX 21 – duloksetyna
 • N 06 AX 22 – agomelatyna
 • N 06 AX 23 – deswenlafaksyna
 • N 06 AX 24 – wilazodon
 • N 06 AX 25 – ziele dziurawca
 • N 06 AX 26 – wortioksetyna
 • N 06 AX 27 – esketamina
 • Paroksetyna łac. Paroxetinum) – lek przeciwdepresyjny (tymoleptyk) z grupy SSRI, silny wybiórczy inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny.Melitracen – trójpierścieniowy lek przeciwdepresyjny, pochodna antracenu. W lecznictwie obecnie rzadko stosowany. W przeszłości proponowano wykorzystanie melitracenu w leczeniu neuralgii nerwu trójdzielnego w połączeniu z flupentiksolem, ale publikacje na ten temat są nieliczne. Jednak połączenie takie nadal jest wykorzystywane w preparatach przeciwdepresyjnych.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Lek – każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzana do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej dawce. Lekiem jest substancja modyfikująca procesy fizjologiczne w taki sposób, że hamuje przyczyny lub objawy choroby, lub zapobiega jej rozwojowi. Określenie lek stosuje się też w stosunku do substancji stosowanych w celach diagnostycznych (np. metoklopramid w diagnostyce hiperprolaktynemii) oraz środków modyfikujących nie zmienione chorobowo funkcje organizmu (np. środki antykoncepcyjne).
  Rywastygmina (nazwy handlowe: Exelon, Nimvastid, Prometax i Rivastigmine Teva) – organiczny związek chemiczny z grupy karbaminianów, jest inhibitorem acetylocholinoesterazy (AChE) i butyrylocholinoesterazy. Stosowany jest do leczenia otępienia związanego z chorobą Alzheimera.
  Wilazodon – organiczny związek chemiczny stosowany jako lek przeciwdepresyjny. Preparat wilazodonu pod nazwą Viibryd został wprowadzony na rynek farmaceutyczny w USA w 2011 roku.
  Tianeptyna – lek przeciwdepresyjny z grupy SSRE o działaniu: poprawiającym nastrój, przeciwlękowym oraz neuroprotekcyjnym. Nie wpływa na sen i czujność. Pochodna dibenzotiazepiny.
  Protryptylina – organiczny związek chemiczny, trójpierścieniowy lek przeciwdepresyjny, amina II-rzędowa, silny inhibitor wychwytu zwrotnego noradrenaliny. Stosowany w leczeniu depresji z zahamowaniem psychoruchowym bez cech lęku i niepokoju. Zalecany do lecznictwa wyłącznie wewnątrzszpitalnego ze względu na możliwość wywołania podniecenia psychoruchowego, lęku, zaburzeń snu oraz tachykardii.
  Zaburzenia depresyjne – zaburzenia psychiczne z grupy zaburzeń afektywnych, charakteryzujące się obniżeniem nastroju, obniżeniem napędu psychoruchowego, zaburzeniem rytmów okołodobowych i lękiem.
  Tryptofan (nazwa skrótowa Trp) – organiczny związek chemiczny z grupy aminokwasów biogennych. Jest obojętny elektrycznie; jego łańcuch boczny oparty jest na szkielecie indolu.

  Reklama