• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ATC - N05  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Metyprylon – lek nasenny i uspokajający objęty Konwencją o substancjach psychotropowych z 1971 roku (wykaz IV). W Polsce jest w grupie IV-P Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.Flupentiksol (ATC N05 AF01) – organiczny związek chemiczny z grupy pochodnych tioksantenu. Stosowany jako lek psychotropowy z grupy neuroleptyków, , o powinowactwie do receptorów dopaminergicznych, opatentowana w roku 1963 przez firmę Smith Kline & French (obecnie część SmithKline Beecham) W Europie występuje pod nazwą handlową Fluanxol. Klasyfikowany jako "częściowo atypowy neuroleptyk".

  Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej:

  Obejmuje ona leki psycholeptyczne:

  N 05 A – | edytuj kod]

 • N 05 AA – Pochodne fenotiazyny z łańcuchem alifatycznym
 • N 05 AA 01 – chloropromazyna
 • N 05 AA 02 – lewomepromazyna
 • N 05 AA 03 – promazyna
 • N 05 AA 04 – acepromazyna
 • N 05 AA 05 – triflupromazyna
 • N 05 AA 06 – cyjamemazyna
 • N 05 AA 07 – chloroproetazyna
 • N 05 AB – Pochodne fenotiazyny z grupą piperazynową
 • N 05 AB 01 – diksyrazyna
 • N 05 AB 02 – flufenazyna
 • N 05 AB 03 – perfenazyna
 • N 05 AB 04 – prochlorperazyna
 • N 05 AB 05 – tiopropazat
 • N 05 AB 06 – trifluoperazyna
 • N 05 AB 07 – acetofenazyna
 • N 05 AB 08 – tioproperazyna
 • N 05 AB 09 – butaperazyna
 • N 05 AB 10 – perazyna
 • N 05 AC – Pochodne fenotiazyny z grupą piperydynową
 • N 05 AC 01 – perycyjazyna
 • N 05 AC 02 – tiorydazyna
 • N 05 AC 03 – mezorydazyna
 • N 05 AC 04 – pipotiazyna
 • N 05 AD – Pochodne butyrofenonu
 • N 05 AD 01 – haloperydol
 • N 05 AD 02 – trifluperydol
 • N 05 AD 03 – melperon
 • N 05 AD 04 – moperon
 • N 05 AD 05 – pipamperon
 • N 05 AD 06 – bromoperydol
 • N 05 AD 07 – benperydol
 • N 05 AD 08 – droperydol
 • N 05 AD 09 – fluanizon
 • N 05 AE – Pochodne indolu
 • N 05 AE 01 – oksypertyna
 • N 05 AE 02 – molindon
 • N 05 AE 03 – sertindol
 • N 05 AE 04 – zyprazydon
 • N 05 AE 05 – lurazydon
 • N 05 AF – Pochodne tioksantenu
 • N 05 AF 01 – flupentyksol
 • N 05 AF 02 – klopentiksol
 • N 05 AF 03 – chlorprotiksen
 • N 05 AF 04 – tiotiksen
 • N 05 AF 05 – zuklopentiksol
 • N 05 AG – Pochodne difenylobutylopiperydyny
 • N 05 AG 01 – fluspirylen
 • N 05 AG 02 – pimozyd
 • N 05 AG 03 – penflurydon
 • N 05 AH – Pochodne diazepiny, oksazepiny i tiazepiny
 • N 05 AH 01 – loksapina
 • N 05 AH 02 – klozapina
 • N 05 AH 03 – olanzapina
 • N 05 AH 04 – kwetiapina
 • N 05 AH 05 – asenapina
 • N 05 AH 06 – klotiapina
 • N 05 AL – Benzamidy
 • N 05 AL 01 – sulpiryd
 • N 05 AL 02 – sultopryd
 • N 05 AL 03 – tiapryd
 • N 05 AL 04 – remoksypryd
 • N 05 AL 05 – amisulpryd
 • N 05 AL 06 – weralipryd
 • N 05 AL 07 – lewosulpiryd
 • N 05 AN – Sole litu
 • N 05 AN 01 – węglan litu
 • N 05 AX – Inne
 • N 05 AX 07 – protypendyl
 • N 05 AX 08 – rysperydon
 • N 05 AX 10 – mozapramina
 • N 05 AX 11 – zotepina
 • N 05 AX 12 – arypiprazol
 • N 05 AX 13 – paliperydon
 • N 05 AX 14 – iloperydon
 • N 05 AX 15 – kariprazyna
 • N 05 AX 16 – brekspiprazol
 • N 05 AX 17 – pimawanseryna
 • Aprobarbital (łac. Aprobarbitalum) – organiczny związek chemiczny, pochodna kwasu barbiturowego otrzymana w latach dwudziestych XX wieku przez Ernsta Preiswerka. Tak jak pozostałe pochodne tego kwasu, wykazuje działanie uspokajające, nasenne i przeciwdrgawkowe. Głównym jego zastosowaniem było leczenie bezsenności.Zopiklon (zopiclone, ATC N05 CF01) – organiczny związek chemiczny, pochodna cyklopirolonu, stosowany jako lek nasenny.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Wodzian chloralu – organiczny związek chemiczny powstający w wyniku addycji jednej cząsteczki wody do chloralu (aldehydu trichlorooctowego).
  Barbital, weronal (łac. Barbitalum, Veronalum, Aethinalum) oraz sól sodowa barbitalu (łac.: Aethinalum Natrium, Barbitalum Natrium, Veronalum Natrium) – dwuetylowa pochodna malonylomocznika.
  Klopentiksol – organiczny związek chemiczny, pochodna tioksantenu, wprowadzona do lecznictwa w 1961 roku przez duńską firmę H. Lundbeck pod nazwą handlową Sordinol. Klopentiksol wykazuje silne działanie uspokajające, silne przeciwwytwórcze, umiarkowane przeciwautystyczne i słabe przeciwdepresyjne. Znalazł zastosowanie jako neuroleptyk w ostrej i przewlekłej schizofrenii oraz innych chorobach psychotycznych z bogatą symptomatyką wytwórczą. Obecnie w lecznictwie stosowany bardzo rzadko (po wprowadzeniu do lecznictwa często stosowanej pochodnej o silniejszym, bardziej selektywnym działaniu – zuklopentiksolu).
  Iloperydon, iloperidon – organiczny związek chemiczny, stosowany jako lek przeciwpsychotyczny. Został zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych w maju 2009 roku do leczenia objawów schizofrenii u dorosłych.
  Fludiazepam – organiczny związek chemiczny, lek z grupy benzodiazepin. Jest objęty Konwencją o substancjach psychotropowych z 1971 roku (wykaz IV). W Polsce jest w grupie IV-P Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
  Paraldehyd – organiczny związek chemiczny, trimer aldehydu octowego, cykliczny eter o wzorze (CH3CHO)3. Po raz pierwszy został otrzymany przez Aleksandra Butlerowa w 1861 roku.
  Mezorydazyna – organiczny związek chemiczny, pochodna fenotiazyny. Stosowana jako lek przeciwpsychotyczny, obecnie wycofana z rynku farmaceutycznego z powodu zagrażających życiu działań niepożądanych (wydłużenie odstępu QT). Postać doustna zawierała benzenosulfonian (bezylan) lub metanosulfonian mezorydazyny.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.