• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ATC - N04  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Lek – każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzana do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej dawce. Lekiem jest substancja modyfikująca procesy fizjologiczne w taki sposób, że hamuje przyczyny lub objawy choroby, lub zapobiega jej rozwojowi. Określenie lek stosuje się też w stosunku do substancji stosowanych w celach diagnostycznych (np. metoklopramid w diagnostyce hiperprolaktynemii) oraz środków modyfikujących nie zmienione chorobowo funkcje organizmu (np. środki antykoncepcyjne).Apomorfina – agonista receptorów dopaminergicznych D1 i D2 z silniejszym wpływem na te drugie, posiadająca silne właściwości wymiotne, stosowana w diagnostyce i leczeniu choroby Parkinsona oraz w mniejszych dawkach w leczeniu zaburzeń erekcji.
  N 04 B – Leki dopaminergiczne[ | edytuj kod]
 • N 04 BA – Dopa i jej pochodne
 • N 04 BA 01 – lewodopa
 • N 04 BA 02 – lewodopa i inhibitor dekarboksylazy
 • N 04 BA 03 – lewodopa i inhibitor dekarboksylazy w połączeniach z inhibitorem COMT
 • N 04 BA 04 – melewodopa
 • N 04 BA 05 – melewodopa i inhibitor dekarboksylazy
 • N 04 BA 06 – etylewodopa i inhibitor dekarboksylazy
 • N 04 BB – Pochodne adamantanu
 • N 04 BB 01 – amantadyna
 • N 04 BC – Agonisty dopaminy
 • N 04 BC 01 – bromokryptyna
 • N 04 BC 02 – pergolid
 • N 04 BC 03 – metanosulfonian dihydroergokryptyny
 • N 04 BC 04 – ropinirol
 • N 04 BC 05 – pramipeksol
 • N 04 BC 06 – kabergolina
 • N 04 BC 07 – apomorfina
 • N 04 BC 08 – pirybedyl
 • N 04 BC 09 – rotygotyna
 • N 04 BD – Inhibitory monoaminooksydazy typu B
 • N 04 BD 01 – selegilina
 • N 04 BD 02 – rasagilina
 • N 04 BD 03 – safinamid
 • N 04 BX – Inne
 • N 04 BX 01 – tolkapon
 • N 04 BX 02 – entakapon
 • N 04 BX 03 – budypina
 • N 04 BX 04 – opikapon
 • N 04 C – Inne leki stosowane w chorobie Parkinsona[ | edytuj kod]

 • N 04 CX – Inne leki stosowane w chorobie Parkinsona
 • N 04 CX 01 – istradefilina
 • Dopamina (łac. Dopaminum) – organiczny związek chemiczny z grupy katecholamin. Ważny neuroprzekaźnik syntezowany i uwalniany przez dopaminergiczne neurony ośrodkowego układu nerwowego.Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikację kontroluje Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków (Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) w Norwegii podlegający pod Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pierwszy spis został opublikowany w 1976 roku.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Metiksen – organiczny związek chemiczny, pochodna tioksantenu. Antagonista receptorów muskarynowych, właściwościami farmakologicznymi zbliżony do atropiny. Wykazuje działanie przeciwdrgawkowe, przeciwhistaminowe oraz słabe przeciwdepresyjne. Związek znalazł zastosowanie w leczeniu pomocniczym zaburzeń polekowych układu pozapiramidowego, drżeń w chorobie Parkinsona i innych drżeń oraz niekiedy w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych. Opracowany w 1959 roku przez Joan Schutz. W lecznictwie stosowany rzadko, tylko w kilku krajach.
  Amantadyna – lek antywirusowy, stosowany w leczeniu i profilaktyce grypy typu A u dorosłych (zwłaszcza A2; nie działa na wirus grypy typu B). Działa przez hamowanie uwalniania materiału genetycznego wirusa z nukleokapsydu do komórki i dalsze etapy jego replikacji. Obecnie obserwuje się szybkie wytwarzanie oporności wirusów na ten lek.
  Lewodopa (L-DOPA; łac. Levodopum) – naturalny aminokwas, amina katecholowa, powstała w procesie hydroksylacji tyrozyny, na skutek reakcji prowadzonej przez hydroksylazę tyrozynową. Jest prekursorem dopaminy, powodującym zwiększenie stężenia tego neuroprzekaźnika w mózgu. Jest metabolitem pośrednim w szlaku syntezy adrenaliny:
  Selegilina – organiczny związek chemiczny z grupy pochodnych fenyloetyloaminy. Stosowany w leczeniu choroby Parkinsona oraz jako lek przeciwdepresyjny (tymoleptyk). Optycznie czynny organiczny związek chemiczny, pochodna metamfetaminy zawierająca grupę propynylową przy atomie azotu; jako lek wykorzystywany jest enancjomer o konfiguracji R.
  Bromokryptyna (łac. Bromocriptinum) – półsyntetyczna pochodna alkaloidu sporyszu – ergokryptyny. Lek ten stosowany jest w leczeniu mlekotoku, ponieważ hamuje wydzielanie prolaktyny. Stosowany jest również w hipogonadyzmie wtórnym na tle podwyższonego poziomu prolaktyny. Jest agonistą receptorów dopaminergicznych D2 i w związku z tym stosowany jest w leczeniu Choroby Parkinsona. Hamuje także wydzielanie hormonu wzrostu, stąd zastosowanie w akromegalii.
  Biperyden (łac. Biperidenum) – lek cholinolityczny, blokujący receptory muskarynowe. Zwiększa ilość dopaminy w układzie nerwowym i tym samym zmniejsza objawy choroby Parkinsona: hamuje sztywność mięśni, pocenie się, nadmierne wydzielanie śliny i łojotok. Biologiczny okres półtrwania wynosi 23-36 godzin.
  Triheksyfenidyl (trihexyphenidyl, benzhexol, ATC N04AA) – organiczny związek chemiczny, lek cholinolityczny działaniem zbliżony do atropiny. Działa ośrodkowo i obwodowo, wpływa rozkurczowo na mięśnie gładkie, zwłaszcza przewodu pokarmowego, i znosi nadmierne napięcie mięśni poprzecznie prążkowanych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.