ATC (N03)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej:

Retygabina – organiczny związek chemiczny, lek przeciwpadaczkowy dopuszczony przez Europejską Agencje Leków w marcu 2011 roku do stosowania w leczeniu padaczki częściowej i wtórnie uogólnionej pod nazwą Trobalt. Oksazolidyna – heterocykliczny organiczny związek chemiczny, składający się z pięcioczłonowego pierścienia zawierającego trzy atomy węgla oraz po jednym atomie azotu i tlenu. Atomy tlenu i azotu są w pierścieniu heteroatomami. Oksazolidyna jest związkiem nasyconym, gdyż w pierścieniu nie występują wiązania wielokrotne. Pochodne oksazolidyny stosowane są jako środki przeciwdrgawkowe.

Obejmuje ona leki przeciwdrgawkowe:

Okskarbazepina (oxcarbazepine) – (ATC N03AF02) Lek przeciwdrgawkowy i normotymiczny, pochodna karboksamidu, zaliczany do grupy substancji zwanych Prodrugs, ang. Pierwszy raz otrzymany podobno w 1965, od 1969 opatentowany przez J. R. Geigy Ltd. W 1999 roku dopuszczony do sprzedaży na terenie całej Unii Europejskiej,w USA od 2000.Etosuksymid (łac. Ethosuximidum) – lek działający przeciwdrgawkowo. Hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki. Zmniejsza i łagodzi napady padaczkowe, zapobiega ich powstawaniu.

N 03 A – Leki przeciwdrgawkowe[ | edytuj kod]

 • N 03 AA – Barbiturany i ich pochodne
 • N 03 AA 01 – metylofenobarbital
 • N 03 AA 02 – fenobarbital
 • N 03 AA 03 – prymidon
 • N 03 AA 04 – barbeksaklon
 • N 03 AA 30 – metarbital
 • N 03 AB – Pochodne hydantoiny
 • N 03 AB 01 – etotoina
 • N 03 AB 02 – fenytoina
 • N 03 AB 03 – walerianian amino(difenylohydantoiny)
 • N 03 AB 04 – mefenytoina
 • N 03 AB 05 – fosfenytoina
 • N 03 AB 52 – fenytoina w połączeniach
 • N 03 AB 54 – mefenytoina w połączeniach
 • N 03 AC – Pochodne oksazolidyny
 • N 03 AC 01 – parametadion
 • N 03 AC 02 – trimetadion
 • N 03 AC 03 – etadion
 • N 03 AD – Pochodne imidu kwasu bursztynowego
 • N 03 AD 01 – etosuksymid
 • N 03 AD 02 – fenosuksymid
 • N 03 AD 03 – mesuksymid
 • N 03 AD 51 – etosuksymid w połączeniach
 • N 03 AE – Pochodne benzodiazepiny
 • N 03 AE 01 – klonazepam
 • N 03 AF – Pochodne karboksamidu
 • N 03 AF 01 – karbamazepina
 • N 03 AF 02 – okskarbazepina
 • N 03 AF 03 – rufinamid
 • N 03 AF 04 – eslikarbazepina
 • N 03 AG – Pochodne kwasów tłuszczowych
 • N 03 AG 01 – kwas walproinowy
 • N 03 AG 02 – walpromid
 • N 03 AG 03 – kwas aminomasłowy
 • N 03 AG 04 – wigabatryna
 • N 03 AG 05 – progabid
 • N 03 AG 06 – tiagabina
 • N 03 AX – Inne
 • N 03 AX 03 – sultiam
 • N 03 AX 07 – fenacemid
 • N 03 AX 09 – lamotrygina
 • N 03 AX 10 – felbamat
 • N 03 AX 11 – topiramat
 • N 03 AX 12 – gabapentyna
 • N 03 AX 13 – feneturyd
 • N 03 AX 14 – lewetyracetam
 • N 03 AX 15 – zonisamid
 • N 03 AX 16 – pregabalina
 • N 03 AX 17 – styrypentol
 • N 03 AX 18 – lakozamid
 • N 03 AX 19 – karisbamat
 • N 03 AX 21 – retygabina
 • N 03 AX 22 – perampanel
 • N 03 AX 23 – briwaracetam
 • N 03 AX 24 – kannabidiol
 • N 03 AX 25 – cenobamat
 • N 03 AX 26 – fenfluramina
 • N 03 AX 30 – beklamid
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • WHOCC - ATC/DDD Index (sekcja: N03). 2020-12-17. [dostęp 2021-01-01].
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Octan eslikarbazepiny – organiczny związek chemiczny, acetylowa pochodna okskarbazepiny. Stosowany jako lek o działaniu przeciwdrgawkowym. Metabolizowany jest w wątrobie do eslikarbazepiny, której prolekiem jest też okskarbazepina.Lewetyracetam (levetiracetam, ATC N03AX) – organiczny związek chemiczny, pochodna 2-pirolidonu. Stosowany jest jako lek przeciwpadaczkowy o nazwie handlowej Keppra (producent UCB). Jest jednym z enanacjomerów (o konfiguracji S) racemicznego etyracetamu, zbliżonego budową do piracetamu (leku nootropowego).
  Warto wiedzieć że... beta

  Fenfluramina (łac. Fenfluraminum) – stymulująca substancja psychoaktywna używana jako lek wspomagający leczenie otyłości i przeciwdepresyjny. W 1973 została wprowadzona na rynek leków pod nazwą Pondimin, w formie racemicznej mieszaniny dekstrofenfluraminy i lewofenfluraminy. Substancja ta została zaprojektowana tak, aby podnosiła w mózgu poziom serotoniny, neuroprzekaźnika który ma wpływ na nastrój i uczucie głodu. W 1997 fenfluramina została wycofana ze spisu leków ze względu na uboczne działanie szkodliwe na układ krwionośny. Może wywoływać nadciśnienie płucne, nadpobudliwość, pogorszenie pamięci, uszkodzenie wzroku i zastawek. W Polsce preparat deksfenfluraminy nosił nazwę Isolipan.
  Karbamazepina (ATC N03AF01) – lek psychotropowy, pochodna dibenzoazepiny (iminostilbenu) o strukturze zbliżonej do trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, lek przeciwdrgawkowy i stabilizujący nastrój, używany głównie do leczenia padaczki i choroby afektywnej dwubiegunowej.
  Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikację kontroluje Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków (Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) w Norwegii podlegający pod Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pierwszy spis został opublikowany w 1976 roku.
  Fenobarbital, luminal (łac. Phenobarbitalum) – organiczny związek chemiczny, fenylowo–etylowa pochodna kwasu barbiturowego. Stosowany jako środek o działaniu nasennym i uspokajającym, należy do grupy barbituranów. Wprowadzony do lecznictwa w 1912 roku przez firmę farmaceutyczną Bayer pod nazwą handlową Luminal. Działanie opiera się na interakcji z kompleksem receptora GABA. Fenobarbital, jak i inne barbiturany, powoduje zwiększenie powinowactwa receptora do endogennych ligandów. Wpływa także bezpośrednio na kanał chlorkowy. W ten sposób prowadzi do hiperpolaryzacji błony komórkowej neuronu i tłumi jego aktywność.
  Metylofenobarbital (farm. Methylphenobarbitalum, syn. Prominalum, Mephobarbitalum) organiczny związek chemiczny, klasyfikowany do grupy barbituranów, wprowadzony do lecznictwa w 1932 r.
  Topiramat – lek przeciwdrgawkowy (przeciwpadaczkowy), w roku 2012 zatwierdzony przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) do leczenia (w skojarzeniu z fenterminą) otyłości. Wcześniej lek był stosowany w tym celu poza wskazaniami rejestracyjnymi.
  Briwaracetam – organiczny związek chemiczny, lek przeciwpadaczkowy zbliżony pod względem struktury i mechanizmu działania do lewetyracetamu, w porównaniu do którego osiąga skuteczność kliniczną przy niższych dawkach. W 2016 został zaakceptowany przez Europejską Agencje Leków ze wskazaniem w terapii wspomagającej w leczeniu padaczki u pacjentów powyżej 16. roku życia. Dostępny pod nazwą handlową Briviact.

  Reklama