• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ATC - M03  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Jad kiełbasiany, inaczej toksyna botulinowa, botulinotoksyna, botulina, w skrócie BTX (z łac. botulus – kiełbasa) – białkowa, należąca do neurotoksyn, egzotoksyna wytwarzana przez bezwzględnie beztlenowe bakterie – laseczki o nazwie gatunkowej Clostridium botulinum, a także przez nielicznych innych przedstawicieli rodzaju Clostridium.Lek – każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzana do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej dawce. Lekiem jest substancja modyfikująca procesy fizjologiczne w taki sposób, że hamuje przyczyny lub objawy choroby, lub zapobiega jej rozwojowi. Określenie lek stosuje się też w stosunku do substancji stosowanych w celach diagnostycznych (np. metoklopramid w diagnostyce hiperprolaktynemii) oraz środków modyfikujących nie zmienione chorobowo funkcje organizmu (np. środki antykoncepcyjne).
  M 03 B – Leki zwiotczające mięśnie działające ośrodkowo[ | edytuj kod]
 • M 03 BA – Estry kwasu karbaminowego
 • M 03 BA 01 – fenprobamat
 • M 03 BA 02 – karyzoprodol
 • M 03 BA 03 – metokarbamol
 • M 03 BA 04 – styramat
 • M 03 BA 05 – febarbamat
 • M 03 BA 51 – fenprobamat w połączeniach (z wyłączeniem psycholeptyków)
 • M 03 BA 52 – karyzoprodol w połączeniach (z wyłączeniem psycholeptyków)
 • M 03 BA 53 – metokarbamol w połączeniach (z wyłączeniem psycholeptyków)
 • M 03 BA 71 – fenprobamat w połączeniach (łącznie z psycholeptykami)
 • M 03 BA 72 – karyzoprodol w połączeniach (łącznie z psycholeptykami)
 • M 03 BA 73 – metokarbamol w połączeniach (łącznie z psycholeptykami)
 • M 03 BB – Pochodne oksazolu, tiazolu i triazolu
 • M 03 BB 02 – chloromezanon
 • M 03 BB 03 – chlorozoksazon
 • M 03 BB 52 – chloromezanon w połączeniach (z wyłączeniem psycholeptyków)
 • M 03 BB 53 – chlorozoksazon w połączeniach (z wyłączeniem psycholeptyków)
 • M 03 BB 72 – chloromezanon w połączeniach (łącznie z psycholeptykami)
 • M 03 BB 73 – chlorozoksazon w połączeniach (łącznie z psycholeptykami)
 • M 03 BC – Etery o budowie chemicznej podobnej do leków antyhistaminowych
 • M 03 BC 01 – orfenadryna (cytrynian)
 • M 03 BC 51 – orfenadryna w połączeniach
 • M 03 BX – Inne
 • M 03 BX 01 – baklofen
 • M 03 BX 02 – tyzanidyna
 • M 03 BX 03 – prydynol
 • M 03 BX 04 – tolperyzon
 • M 03 BX 05 – tiokolchikozyd
 • M 03 BX 06 – mefenezyna
 • M 03 BX 07 – tetrazepam
 • M 03 BX 08 – cyklobenzapryna
 • M 03 BX 09 – eperyzon
 • M 03 BX 30 – feniramidol
 • M 03 BX 55 – tiokolchikozyd w połączeniach
 • M 03 C – Leki zwiotczające mięśnie działające bezpośrednio[ | edytuj kod]

 • M 03 CA – Dantrolen i pochodne
 • M 03 CA 01 – dantrolen
 • Pankuronium (ATC: M 03 AC 01) – organiczny związek chemiczny, niedepolaryzujący lek blokujący przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, znany pod nazwą handlową Pavulon. Jako lek podawany jest w formie roztworu soli pankuronium – bromku pancuronium (C35H60Br2N2O4). Należy do grupy niedepolaryzujących środków zwiotczających. Stosowany jest wyłącznie w lecznictwie zamkniętym przez lekarzy anestezjologów w czasie operacji oraz do prowadzenia leczenia oddechem kontrolowanym z respiratora w szpitalnych oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz oddziałach intensywnej terapii. Pankuronium podaje się we wstrzyknięciach dożylnych przez venflon lub przez wkłucie centralne bezpośrednio do przedsionka serca.Oksazol C3H3NO – heterocykliczny, organiczny, związek chemiczny składający się z trzech atomów węgla, trzech atomów wodoru oraz jednego atomu tlenu i jednego atomu azotu. Pierścień oksazolowy występuje w niektórych alkaloidach np. w kwasie ibotenowym.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Cholina (kation 2-hydroksyetylotrimetyloamoniowy) – organiczny związek chemiczny, posiadający czwartorzędową grupę aminową, występujący najczęściej w postaci chlorku.
  Tiazol – pięcioczłonowy związek heterocykliczny z dwoma heteroatomami, zbudowany z trzech atomów węgla, trzech atomów wodoru oraz jednego atomu azotu i siarki (C3H3NS).
  Baklofen (łac. baclofenum) – lek spazmolityczny stosowany w leczeniu spastyczności, pochodna kwasu γ-aminomasłowego (GABA).
  Kurara – neurotoksyna pozyskiwana jako wyciąg z kory kilku gatunków kulczyby (Strychnos toxifera, S. schomburgkii, S. cognes), z cebuli trójżeńca Burmannia lub ze śluzowatej substancji korzeni Cissus erosa. Blokuje acetylocholinowe receptory nikotynowe występujące w synapsach nerwowo-mięśniowych mięśni szkieletowych. Używana jest na całym świecie, głównie przez Indian południowoamerykańskich do zatruwania strzał do łuków i dmuchawek.
  Dantrolen (łac. Dantrolenum) – organiczny związek chemiczny zbudowany z pierścieni hydantoiny, furanu i p-nitrofenolu. Stosowany jako lek miorelaksujący mięśnie szkieletowe.
  Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikację kontroluje Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków (Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) w Norwegii podlegający pod Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pierwszy spis został opublikowany w 1976 roku.
  Metokarbamol (łac. Methocarbamolum) – organiczny związek chemiczny, z grupy karbaminianów (3-(2-metoksyfenoksy)-1,2-propandiolu-1-karbaminian), zsyntetyzowany w 1953 roku i wkrótce wprowadzony do amerykańskiego lecznictwa pod nazwą handlową Robaxin. Chemicznie spokrewniony z dwoma innymi związkami (stosowanymi jako leki z innych grup terapeutycznych): gwajafenezyną i meprobamatem. Metokarbamol nie jest zamieszczony w Farmakopei Polskiej oraz w Farmakopei Europejskiej. Wymagania jakościowe dla surowca farmaceutycznego na stan obecny (2019) określa Farmakopea Amerykańska (USP 38).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.