ATC (M03)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej:

Pankuronium (ATC: M 03 AC 01) – organiczny związek chemiczny, niedepolaryzujący lek blokujący przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, znany pod nazwą handlową Pavulon. Jako lek podawany jest w formie roztworu soli pankuronium – bromku pancuronium (C35H60Br2N2O4). Należy do grupy niedepolaryzujących środków zwiotczających. Stosowany jest wyłącznie w lecznictwie zamkniętym przez lekarzy anestezjologów w czasie operacji oraz do prowadzenia leczenia oddechem kontrolowanym z respiratora w szpitalnych oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz oddziałach intensywnej terapii. Pankuronium podaje się we wstrzyknięciach dożylnych przez venflon lub przez wkłucie centralne bezpośrednio do przedsionka serca.Oksazol C3H3NO – heterocykliczny, organiczny, związek chemiczny składający się z trzech atomów węgla, trzech atomów wodoru oraz jednego atomu tlenu i jednego atomu azotu. Pierścień oksazolowy występuje w niektórych alkaloidach np. w kwasie ibotenowym.

Obejmuje ona leki zwiotczające mięśnie:

Cholina (kation 2-hydroksyetylotrimetyloamoniowy) – organiczny związek chemiczny, posiadający czwartorzędową grupę aminową, występujący najczęściej w postaci chlorku.Tiazol – pięcioczłonowy związek heterocykliczny z dwoma heteroatomami, zbudowany z trzech atomów węgla, trzech atomów wodoru oraz jednego atomu azotu i siarki (C3H3NS).

M 03 A – Leki zwiotczające mięśnie działające obwodowo[ | edytuj kod]

 • M 03 AA – Alkaloidy kurary
 • M 03 AA 01 – alkuronium
 • M 03 AA 02 – tubokuraryna
 • M 03 AA 04 – dimetylotubokuraryna
 • M 03 AB – Pochodne choliny
 • M 03 AB 01 – suksametonium
 • M 03 AC – Inne czwartorzędowe związki amoniowe
 • M 03 AC 01 – pankuronium
 • M 03 AC 02 – gallamina
 • M 03 AC 03 – wekuronium
 • M 03 AC 04 – atrakurium
 • M 03 AC 05 – heksafluronium
 • M 03 AC 06 – pipekuronium
 • M 03 AC 07 – doksakurium
 • M 03 AC 08 – fazadynium
 • M 03 AC 09 – rokuronium
 • M 03 AC 10 – miwakurium
 • M 03 AC 11 – cisatrakurium
 • M 03 AX – Inne
 • M 03 AX 01 – toksyna botulinowa
 • Baklofen (łac. baclofenum) – lek spazmolityczny stosowany w leczeniu spastyczności, pochodna kwasu γ-aminomasłowego (GABA).Kurara – neurotoksyna pozyskiwana jako wyciąg z kory kilku gatunków kulczyby (Strychnos toxifera, S. schomburgkii, S. cognes), z cebuli trójżeńca Burmannia lub ze śluzowatej substancji korzeni Cissus erosa. Blokuje acetylocholinowe receptory nikotynowe występujące w synapsach nerwowo-mięśniowych mięśni szkieletowych. Używana jest na całym świecie, głównie przez Indian południowoamerykańskich do zatruwania strzał do łuków i dmuchawek.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Dantrolen (łac. Dantrolenum) – organiczny związek chemiczny zbudowany z pierścieni hydantoiny, furanu i p-nitrofenolu. Stosowany jako lek miorelaksujący mięśnie szkieletowe.
  Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikację kontroluje Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków (Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) w Norwegii podlegający pod Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pierwszy spis został opublikowany w 1976 roku.
  Metokarbamol (łac. Methocarbamolum) – organiczny związek chemiczny, z grupy karbaminianów (3-(2-metoksyfenoksy)-1,2-propandiolu-1-karbaminian), zsyntetyzowany w 1953 roku i wkrótce wprowadzony do amerykańskiego lecznictwa pod nazwą handlową Robaxin. Chemicznie spokrewniony z dwoma innymi związkami (stosowanymi jako leki z innych grup terapeutycznych): gwajafenezyną i meprobamatem. Metokarbamol nie jest zamieszczony w Farmakopei Polskiej oraz w Farmakopei Europejskiej. Wymagania jakościowe dla surowca farmaceutycznego na stan obecny (2019) określa Farmakopea Amerykańska (USP 38).
  Tolperyzon – organiczny związek chemiczny, syntetycznie otrzymywany lek miorelaksujący (zmniejsza wzmożone napięcie mięśni szkieletowych). Jego działanie opiera się o mechanizm ośrodkowy (pośredni) poprzez hamowanie dróg polisynaptycznych tworu siatkowatego, układu limbicznego i podwzgórza, jak i też neuronów wstawkowych rdzenia kręgowego.
  Tubokuraryna – organiczny związek chemiczny z grupy alkaloidów wyodrębniony z kurary. Ma działanie porażające mięśnie prążkowane. Jest antagonistą receptora N2 (nikotynowego), znajdującego się na płytce motorycznej mięśni poprzecznie prążkowanych. W chirurgii była stosowana jako lek zwiotczający w postaci chlorku D-tubokuraryny w celu uzyskania zwiotczenia mięśni szkieletowych.
  Prydynol, pridinol – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny zawierający dwie aromatyczne grupy fenylowe, grupę cykloheksyloaminową oraz grupę hydroksylową.
  Tetrazepam (tetrazepam, ATC: M03BX07) – organiczny związek chemiczny, pochodna benzodiazepiny o długim działaniu, silnie i wybiórczo zwiotcza mięśnie szkieletowe. Wykazuje też działanie uspokajające, przeciwlękowe i przeciwdrgawkowe jednakże słabiej wyrażone.

  Reklama