• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ATC - M03

  Przeczytaj także...
  Pridinol – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny zawierający dwie aromatyczne grupy fenylowe, grupę cykloheksyloaminową oraz grupę hydroksylową. Wykazuje aktywność fizjologiczną, jest miorelaksantem. Stosowany m.in. w leczeniu choroby Parkinsona. Dostępny handlowo w postaci chlorowodorku (Pridinol) lub metanosulfonianu (Polmesilat).Jad kiełbasiany, inaczej toksyna botulinowa, botulinotoksyna, botulina, w skrócie BTX (z łac. botulus – kiełbasa) – białkowa, należąca do neurotoksyn, egzotoksyna wytwarzana przez bezwzględnie beztlenowe bakterie – laseczki o nazwie gatunkowej Clostridium botulinum, a także przez nielicznych innych przedstawicieli rodzaju Clostridium.
  Tizanidyna, tyzanidyna (łac. Tizanidinum) – organiczny związek chemiczny zawierający heterocykliczne struktury 2-imidazoliny i benzotiadiazolu połączone mostkiem azotowym.

  Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej:

  Obejmuje ona leki zwiotczające mięśnie:

  Pankuronium (ATC: M 03 AC 01) – organiczny związek chemiczny, niedepolaryzujący lek blokujący przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, znany pod nazwą handlową Pavulon. Jako lek podawany jest w formie roztworu soli pankuronium – bromku pancuronium (C35H60Br2N2O4). Należy do grupy niedepolaryzujących środków zwiotczających. Stosowany jest wyłącznie w lecznictwie zamkniętym przez lekarzy anestezjologów w czasie operacji oraz do prowadzenia leczenia oddechem kontrolowanym z respiratora w szpitalnych oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz oddziałach intensywnej terapii. Pankuronium podaje się we wstrzyknięciach dożylnych przez venflon lub przez wkłucie centralne bezpośrednio do przedsionka serca.Oksazol C3H3NO – heterocykliczny, organiczny, związek chemiczny składający się z trzech atomów węgla, trzech atomów wodoru oraz jednego atomu tlenu i jednego atomu azotu. Pierścień oksazolowy występuje w niektórych alkaloidach np. w kwasie ibotenowym.

  M 03 A – Leki zwiotczające mięśnie działające obwodowo[]

 • M 03 AA – Alkaloidy kurary
 • M 03 AA 01 – alkuronium
 • M 03 AA 02 – tubokuraryna
 • M 03 AA 03 – dimetylotubokuraryna
 • M 03 AB – Pochodne choliny
 • M 03 AB 01 – Suksametonium
 • M 03 AC – Inne czwartorzędowe związki amoniowe
 • M 03 AC 01 – pankuronium
 • M 03 AC 02 – gallamina
 • M 03 AC 03 – wekuronium
 • M 03 AC 04 – atrakurium
 • M 03 AC 05 – heksafluronium
 • M 03 AC 06 – pipekuronium
 • M 03 AC 07 – doksakurium
 • M 03 AC 08 – fazadynium
 • M 03 AC 09 – rokuronium
 • M 03 AC 10 – miwakurium
 • M 03 AC 11 – cisatrakurium
 • M 03 AX – Inne
 • M 03 AX 01 – Toksyna botulinowa
 • M 03 B – Leki zwiotczające mięśnie działające ośrodkowo[]

 • M 03 BA – Estry kwasu karbaminowego
 • M 03 BA 01 – fenprobamat
 • M 03 BA 02 – karyzoprodol
 • M 03 BA 03 – metokarbamol
 • M 03 BA 04 – styramat
 • M 03 BA 05 – febarbamat
 • M 03 BA 51 – fenprobamat w połączeniach (z wyłączeniem psycholeptyków)
 • M 03 BA 52 – karyzoprodol w połączeniach (z wyłączeniem psycholeptyków)
 • M 03 BA 53 – metokarbamol w połączeniach (z wyłączeniem psycholeptyków)
 • M 03 BA 71 – fenprobamat w połączeniach (włącznie z psycholeptykami)
 • M 03 BA 72 – karyzoprodol w połączeniach (włącznie z psycholeptykami)
 • M 03 BA 73 – metokarbamol w połączeniach (włącznie z psycholeptykami)
 • M 03 BB – Pochodne oksazolu, tiazolu i triazolu
 • M 03 BB 02 – chlormezanon
 • M 03 BB 03 – chlorzoksazon
 • M 03 BB 52 – chlormezanon w połączeniach (z wyłączeniem psycholeptyków)
 • M 03 BB 53 – chlorzoksazon w połączeniach (z wyłączeniem psycholeptyków)
 • M 03 BB 72 – chlormezanon w połączeniach (włącznie z psycholeptykami)
 • M 03 BB 73 – chlorzoksazon w połączeniach (włącznie z psycholeptykami)
 • M 03 BC – Etery o budowie chemicznej podobnej do leków antyhistaminowych
 • M 03 BC 01 – orfenadryna (cytrynian)
 • M 03 BC 51 – orfenadryna w połączeniach
 • M 03 BX – Inne
 • M 03 BX 01 – baklofen
 • M 03 BX 02 – tizanidyna
 • M 03 BX 03 – pridinol
 • M 03 BX 04 – tolperizon
 • M 03 BX 05 – tiokolchikozyd
 • M 03 BX 06 – mefenezyna
 • M 03 BX 07 – tetrazepam
 • M 03 BX 08 – cyklobenzapryna
 • M 03 BX 09 – eperizon
 • M 03 BX 30 – feniramidol
 • M 03 BX 55 – tiokolchikozyd w połaczeniach
 • M 03 C – Leki zwiotczające mięśnie działające bezpośrednio[]

 • M 03 CA – Dantrolen i pochodne
 • M 03 CA 01 – dantrolen
 • Bibliografia[]

 • WHOCC - ATC/DDD Index (sekcja: M03). 2015-12-16. [dostęp 2016-01-01].
 • Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

  Cholina (kation 2-hydroksyetylotrimetyloamoniowy) – organiczny związek chemiczny, posiadający czwartorzędową grupę aminową, występujący najczęściej w postaci chlorku.Tiazol – pięcioczłonowy związek heterocykliczny z dwoma heteroatomami, zbudowany z trzech atomów węgla, trzech atomów wodoru oraz jednego atomu azotu i siarki (C3H3NS).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Baklofen (łac. baclofenum) – lek spazmolityczny stosowany w leczeniu spastyczności, pochodna kwasu γ-aminomasłowego (GABA).
  Dantrolen (łac. Dantrolenum) – organiczny związek chemiczny zbudowany z pierścieni hydantoiny, furanu i p-nitrofenolu. Stosowany jako lek miorelaksujący mięśnie szkieletowe.
  Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikację kontroluje Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków (Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) w Norwegii podlegający pod Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pierwszy spis został opublikowany w 1976 roku.
  Tubokuraryna – organiczny związek chemiczny z grupy alkaloidów wyodrębniony z kurary. Ma działanie porażające mięśnie prążkowane. Jest antagonistą receptora N2 (nikotynowego), znajdującego się na płytce motorycznej mięśni poprzecznie prążkowanych. W chirurgii była stosowana jako lek zwiotczający w postaci chlorku D-tubokuraryny w celu uzyskania zwiotczenia mięśni szkieletowych.
  Tetrazepam (tetrazepam, ATC: M03BX07) – organiczny związek chemiczny, pochodna benzodiazepiny o długim działaniu, silnie i wybiórczo zwiotcza mięśnie szkieletowe. Wykazuje też działanie uspokajające, przeciwlękowe i przeciwdrgawkowe jednakże słabiej wyrażone.
  Cisatrakurium, benzenosulfonian cisatracurium (ATC M 03 AC) – organiczny związek chemiczny; lek należący do grupy niedepolaryzujących środków zwiotczających o średnio długim czasie działania, stosowanych w anestezjologii w celu zwiotczenia mięśni szkieletowych w przebiegu znieczulenia ogólnego.
  Kwas karbaminowy (H2N-COOH) – nietrwały organiczny związek chemiczny. Może być związkiem przejściowym w reakcji amoniaku oraz dwutlenku węgla:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.