• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ATC - L01  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Pembrolizumab (poprzednia nazwa MK-3475, nazwa handlowa Keytruda) – humanizowane przeciwciało monoklonalne stosowane w leczeniu zaawansowanego czerniaka i raka płuca. Został zarejestrowany w Unii Europejskiej i w USA. To nowa opcja terapeutyczna zarówno dla pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na wcześniejsze leczenie oraz dla tych, którzy jeszcze nie byli leczeni.Oksaliplatyna (łac. oxaliplatinum) – lek cytostatyczny stosowany w chemioterapii nowotworów złośliwych, głównie w leczeniu raka jelita grubego. Oksaliplatyna jest zaliczana do leków alkilujących. Chemicznie jest to związek kompleksowy platyny na II stopniu utlenienia z 1,2-diaminocykloheksanem oraz grupą szczawianową.

  Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej:

 • LLeki przeciwnowotworowe i immunomodulujące
 • L 01 – Cytostatyki
 • L 02Leki stosowane w terapii hormonalnej
 • L 03Leki immunostymulujące
 • L 04Leki immunosupresyjne
 • Obejmuje ona cytostatyki:

  L 01 A – Leki alkilujące[]

 • L 01 AA – Analogi iperytu azotowego
 • L 01 AA 01 – cyklofosfamid
 • L 01 AA 02 – chlorambucyl
 • L 01 AA 03 – melfalan
 • L 01 AA 05 – chlormetyna
 • L 01 AA 06 – ifosfamid
 • L 01 AA 07 – trofosfamid
 • L 01 AA 08 – prednimustyna
 • L 01 AA 09 - bendamustyna
 • L 01 AB – Estry kwasu sulfonowego
 • L 01 AB 01 – busulfan
 • L 01 AB 02 – treosulfan
 • L 01 AB 03 – mannosulfan
 • L 01 AC – Iminy etylenowe
 • L 01 AC 01 – tiotepa
 • L 01 AC 02 – triazychon
 • L 01 AC 03 – karbochon
 • L 01 AD – Pochodne nitrozomocznika
 • L 01 AD 01 – karmustyna
 • L 01 AD 02 – lomustyna
 • L 01 AD 03 – semustyna
 • L 01 AD 04 – streptozotocyna
 • L 01 AD 05 – fotemustyna
 • L 01 AD 06 – nimustyna
 • L 01 AD 07 – ranimustyna
 • L 01 AG – Epitlenki
 • L 01 AG 01 – etoglucid
 • L 01 AX – Inne
 • L 01 AX 01 – mitobronitol
 • L 01 AX 02 – pipobroman
 • L 01 AX 03 – temozolomid
 • L 01 AX 04 – dakarbazyna
 • Beksaroten (łac. Bexarotenum) – organiczny związek chemiczny, retinoid należący do retinoidów III generacji (tzw. arotinoidów) o działaniu cytostatyczym, stosowany w leczeniu chłoniaka złośliwego skóry.Dakarbazyna (łac. Dacarbazinum) – organiczny związek chemiczny, należy do cytostatyków o właściwościach alkilujących z grupy triazenów. Jak każdy lek z tej grupy, dakarbazyna jest fazowo-niespecyficzna, swoista dla cyklu komórkowego. Jest związkiem nieczynnym farmakologicznie, aktywacji ulega dopiero w wątrobie.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Anagrelid – organiczny związek chemiczny, lek cytostatyczny, stosowany w leczeniu nadpłytkowości samoistnej. Próbowano również stosować anagrelid w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej. Anagrelid zsyntetyzowano pierwotnie jako lek antyagregacyjny. Jego zdolność do zmniejszania poziomu płytek krwi wykryto zupełnie przypadkowo, pod koniec lat 80. w trakcie prowadzenia badań nad jego skutecznością w hamowaniu agregacji trombocytów. Od 1997 roku anagrelid zarejestrowany jest w USA jako lek przeznaczony do leczenia nadpłytkowości samoistnej.
  Katumaksomab (INN: Catumaxomab, REMOVAB, ATC L01X C09) – szczurze-mysie hybrydowe przeciwciało monoklonalne IgG2 wytwarzane w szczurzej-mysiej hybrydowej linii komórek hybrydoma, jest wskazany do dootrzewnowego leczenia wodobrzusza nowotworowego u pacjentów z rakami EpCAM-pozytywnymi, kiedy standardowa terapia nie jest odpowiednia lub nie jest już możliwa.
  Karboplatyna (ATC: L 01 XA 02) – organiczny związek chemiczny z grupy związków kompleksowych, w którym atomem centralnym jest platyna na II stopniu utlenienia, a ligandami są dwie cząsteczki amoniaku i kleszczowa reszta kwasu cyklobutano-1,1-dikarboksylowego. Stosowana jest jako lek cytostatyczny. Sposób działania na DNA jest taki sam, jak cisplatyny (PtCl2(NH3)2) i innych leków alkilujących.
  Melfalan (ATC: L 01 AA 03) – organiczny związek chemiczny, lek należący do pochodnych iperytu azotowego, który zawiera rodnik fenyloalaninowy. Ma właściwości alkilujące, jest cytostatykiem swoistym dla cyklu komórkowego. Działa wolniej i jest mniej toksyczny niż np. cyklofosfamid.
  Karmustyna (BCNU; ATC: L 01 AD 01) – pochodna nitrozomocznika, inhibitor replikacji DNA łączący się z matrycą DNA. Lek stosowany w leczeniu nowotworów.
  Nelarabina – cytostatyk, antymetabolit, analog puryn, kod ATC (L01)BB07 stosowany w trzecim rzucie leczenia białaczki limfoblastycznej i chłoniaka limfoblastycznego. Lek został zarejestrowany w „wyjątkowych okolicznościach” (choroby występują rzadko i nie było możliwe zebranie kompletnych informacji na temat preparatu, ale lek może umożliwić niektórym pacjentom doczekanie do momentu otrzymania przeszczepu szpiku, przez to zwiększając ich szanse na przeżycie.). W dniu16 czerwca 2005 r. preparat uznano za „lek sierocy” (lek stosowany w rzadkich chorobach).
  Wemurafenib – celowany lek przeciwnowotworowy będący wysoce selektywnym inhibitorem kinazy seroninowo-treoninowej BRAF stosowany w leczeniu zaawansowanego czerniaka z obecną mutacją genu BRAF.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.