ATC (L01)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej:

Beksaroten (łac. Bexarotenum) – organiczny związek chemiczny, retinoid należący do retinoidów III generacji (tzw. arotinoidów) o działaniu cytostatyczym, stosowany w leczeniu chłoniaka złośliwego skóry.Kinazy aktywowane mitogenami (kinazy MAP, MAPK, ang. mitogen-activated protein kinases, EC 2.7.11.24) – grupa kinaz białkowych serynowo-treoninowych, odgrywających rolę w regulacji odpowiedzi na sygnały zewnętrzne dochodzące do komórki (mitogeny). Mają one zatem wpływ na ekspresję genów, podziały, różnicowanie, ruch i apoptozę komórek.

Obejmuje ona cytostatyki:

L 01 A – Leki alkilujące[ | edytuj kod]

 • L 01 AA – Analogi iperytu azotowego
 • L 01 AA 01 – cyklofosfamid
 • L 01 AA 02 – chlorambucyl
 • L 01 AA 03 – melfalan
 • L 01 AA 05 – chlorometyna
 • L 01 AA 06 – ifosfamid
 • L 01 AA 07 – trofosfamid
 • L 01 AA 08 – prednimustyna
 • L 01 AA 09 - bendamustyna
 • L 01 AB – Estry kwasu sulfonowego
 • L 01 AB 01 – busulfan
 • L 01 AB 02 – treosulfan
 • L 01 AB 03 – mannosulfan
 • L 01 AC – Iminy etylenowe
 • L 01 AC 01 – tiotepa
 • L 01 AC 02 – triazychon
 • L 01 AC 03 – karbochon
 • L 01 AD – Pochodne nitrozomocznika
 • L 01 AD 01 – karmustyna
 • L 01 AD 02 – lomustyna
 • L 01 AD 03 – semustyna
 • L 01 AD 04 – streptozotocyna
 • L 01 AD 05 – fotemustyna
 • L 01 AD 06 – nimustyna
 • L 01 AD 07 – ranimustyna
 • L 01 AD 08 – uramustyna
 • L 01 AG – Epitlenki
 • L 01 AG 01 – etoglucid
 • L 01 AX – Inne
 • L 01 AX 01 – mitobronitol
 • L 01 AX 02 – pipobroman
 • L 01 AX 03 – temozolomid
 • L 01 AX 04 – dakarbazyna
 • Dakarbazyna (łac. Dacarbazinum) – organiczny związek chemiczny, należy do cytostatyków o właściwościach alkilujących z grupy triazenów. Jak każdy lek z tej grupy, dakarbazyna jest fazowo-niespecyficzna, swoista dla cyklu komórkowego. Jest związkiem nieczynnym farmakologicznie, aktywacji ulega dopiero w wątrobie.Anagrelid – organiczny związek chemiczny, lek cytostatyczny, stosowany w leczeniu nadpłytkowości samoistnej. Próbowano również stosować anagrelid w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej. Anagrelid zsyntetyzowano pierwotnie jako lek antyagregacyjny. Jego zdolność do zmniejszania poziomu płytek krwi wykryto zupełnie przypadkowo, pod koniec lat 80. w trakcie prowadzenia badań nad jego skutecznością w hamowaniu agregacji trombocytów. Od 1997 roku anagrelid zarejestrowany jest w USA jako lek przeznaczony do leczenia nadpłytkowości samoistnej.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Lek – każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzana do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej dawce. Lekiem jest substancja modyfikująca procesy fizjologiczne w taki sposób, że hamuje przyczyny lub objawy choroby, lub zapobiega jej rozwojowi. Określenie lek stosuje się też w stosunku do substancji stosowanych w celach diagnostycznych (np. metoklopramid w diagnostyce hiperprolaktynemii) oraz środków modyfikujących nie zmienione chorobowo funkcje organizmu (np. środki antykoncepcyjne).
  Katumaksomab (INN: Catumaxomab, REMOVAB, ATC L01X C09) – szczurze-mysie hybrydowe przeciwciało monoklonalne IgG2 wytwarzane w szczurzej-mysiej hybrydowej linii komórek hybrydoma, jest wskazany do dootrzewnowego leczenia wodobrzusza nowotworowego u pacjentów z rakami EpCAM-pozytywnymi, kiedy standardowa terapia nie jest odpowiednia lub nie jest już możliwa.
  Gemtuzumab ozogamycyny — lek cytostatyczny, stosowany dawniej w leczeniu ostrej białaczki szpikowej u pacjentów z dodatnimi wynikami badań w kierunku receptorów CD33, u których wystąpił nawrót choroby po wcześniejszym kursie leczenia oraz którzy nie kwalifikowali się do innych typów intensywnej chemioterapii. W dniu 18 października 2000 został oznaczony jako sierocy produkt leczniczy do leczenia ostrej białaczki szpikowej.
  Karboplatyna (ATC: L 01 XA 02) – organiczny związek chemiczny z grupy związków kompleksowych, w którym atomem centralnym jest platyna na II stopniu utlenienia, a ligandami są dwie cząsteczki amoniaku i kleszczowa reszta kwasu cyklobutano-1,1-dikarboksylowego. Stosowana jest jako lek cytostatyczny. Sposób działania na DNA jest taki sam, jak cisplatyny (PtCl2(NH3)2) i innych leków alkilujących.
  Niwolumab (nazwa handlowa Opdivo) – lek biologiczny o działaniu immunosupresyjnym, ludzkie przeciwciała monoklonalne skierowane przeciwko receptorowi immunoregulatorowemu PD-1 (ang. programmed death 1) na powierzchni limfocytów T. Wiąże się i blokuje aktywacje PD-1 poprzez ligandy PD-L1 i PD-L2 w rezultacie aktywuje limfocyty T i odpowiedź immunologiczną przeciwko komórkom nowotworowym. Niwolumab został wprowadzony do leczenia onkologicznego.
  Melfalan (ATC: L 01 AA 03) – organiczny związek chemiczny, lek należący do pochodnych iperytu azotowego, który zawiera rodnik fenyloalaninowy. Ma właściwości alkilujące, jest cytostatykiem swoistym dla cyklu komórkowego. Działa wolniej i jest mniej toksyczny niż np. cyklofosfamid.
  Elotuzumab – lek biologiczny o działaniu immunosupresyjnym, obecnie (2012r) w fazie badań klinicznych w terapii szpiczaka mnogiego, przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko receptorowi CS1 występującymi na powierzchni komórek szpiczaka mnogiego, receptory te są reprezentowane w minimalny sposób na innych komórkach organizmu.. Badania prowadzone są przez firmy Bristol-Myers Squibb i Abbott.

  Reklama