• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ATC - J06

  Przeczytaj także...
  Kleszczowe zapalenie mózgu (łac. encephalitis ixodica) – wirusowa choroba ośrodkowego układu nerwowego przenoszona przez kleszcze. Czynnikiem etiologicznym są wirusy z rodziny Flaviviridae.Jad kiełbasiany, inaczej toksyna botulinowa, botulinotoksyna, botulina, w skrócie BTX (z łac. botulus – kiełbasa) – białkowa, należąca do neurotoksyn, egzotoksyna wytwarzana przez bezwzględnie beztlenowe bakterie – laseczki o nazwie gatunkowej Clostridium botulinum, a także przez nielicznych innych przedstawicieli rodzaju Clostridium.
  Przeciwciała, immunoglobuliny – rodzaj białek wydzielanych przez komórki plazmatyczne (czyli pobudzone limfocyty B) w przebiegu odpowiedzi odpornościowej typu humoralnego. Charakteryzują się one zdolnością do swoistego rozpoznawania antygenów.

  Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej:

  Obejmuje ona surowice odpornościowe i immunoglobuliny:

  Wirus zapalenia wątroby typu B (WZW B, ang. hepatitis B virus, HBV) – otoczkowy wirus DNA z rodziny Hepadnaviridae, hepatotropowy i limfotropowy, powodujący wirusowe zapalenie wątroby typu B, zidentyfikowany przez Barucha Samuela Blumberga w 1967 roku.Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikację kontroluje Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków (Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) w Norwegii podlegający pod Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pierwszy spis został opublikowany w 1976 roku.

  J 06 A – | edytuj kod]

 • J 06 AA – Surowice odpornościowe
 • J 06 AA 01 – antytoksyna błonicza
 • J 06 AA 02 – antytoksyna tężcowa
 • J 06 AA 03 – antytoksyna jadu węży
 • J 06 AA 04 – antytoksyna botulinowa (jadu kiełbasianego)
 • J 06 AA 05 – surowica przeciw zgorzeli gazowej
 • J 06 AA 06 – surowica przeciw wściekliźnie
 • J 06 B – | edytuj kod]

 • J 06 BA – Immunoglobuliny ludzkie
 • J 06 BA 01 – immunoglobuliny ludzkie do podawania pozanaczyniowego
 • J 06 BA 02 – immunoglobuliny ludzkie do podawania naczyniowego
 • J 06 BB – Immunoglobuliny specyficzne
 • J 06 BB 01 – immunoglobulina anty-Rh0 (D)
 • J 06 BB 02 – immunoglobulina przeciwtężcowa
 • J 06 BB 03 – immunoglobulina przeciw wirusowi varicella zoster
 • J 06 BB 04 – immunoglobulina przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu B
 • J 06 BB 05 – immunoglobulina przeciw wściekliznie
 • J 06 BB 06 – immunoglobulina przeciw różyczce
 • J 06 BB 07 – immunoglobulina przeciw wirusowi krowianki
 • J 06 BB 08 – immunoglobulina przeciw Staphylococcus
 • J 06 BB 09 – immunoglobulina przeciw wirusowi cytomegalii
 • J 06 BB 10 – immunoglobulina przeciw błonicy
 • J 06 BB 11 – immunoglobulina przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu A
 • J 06 BB 12 – immunoglobulina przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu
 • J 06 BB 13 – immunoglobulina przeciw krztuśćcowi
 • J 06 BB 14 – immunoglobulina przeciw odrze
 • J 06 BB 15 – immunoglobulina przeciw śwince
 • J 06 BB 16 – paliwizumab
 • J 06 BB 17 – motawizumab
 • J 06 BB 18 – raksybakumab
 • J 06 BB 19 – immunoglobulina przeciw wąglikowi
 • J 06 BB 21 – bezlotoksumab
 • J 06 BB 22 – obiltoksaksymab
 • J 06 BB 30 – połączenia
 • J 06 BC – Inne immunoglobuliny
 • J 06 BC 01 – nebakumab
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • WHOCC - ATC/DDD Index (sekcja: J06). 2017-12-20. [dostęp 2018-01-01].
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Surowica krwi – produkt krzepnięcia krwi i retrakcji (rozpuszczania) skrzepu. Jej skład różni się znacząco od składu osocza. Płynna frakcja krwi pozbawiona krwinek, płytek krwi oraz fibrynogenu i czynników krzepnięcia (w przeciwieństwie do osocza surowica krwi nie krzepnie), w jej skład wchodzą natomiast rozpuszczalne produkty konwersji fibrynogenu w fibrynę oraz składniki uwalniane z płytek krwi. Nie można zatem powiedzieć, że w skład krwi wchodzi m.in. osocze, a w skład osocza m.in. surowica.Tężec (łac. Tetanus) – ciężka choroba przyranna zwierząt i ludzi. Tężec jest chorobą zakaźną (wywoływana przez czynnik zakaźny), ale nie zaraźliwą, ponieważ jej przyczyną są egzotoksyny (o charakterze neurotoksyn) wytwarzane przez laseczki tężca (Clostridium tetani).
  Warto wiedzieć że... beta

  Nagminne zapalenie przyusznic, świnka (łac. parotitis epidemica, ang. mumps) – choroba wirusowa ludzi dotycząca głównie dzieci w wieku szkolnym, wywoływana przez wirus świnki, objawiająca się w około połowie przypadków bolesnym powiększeniem ślinianek przyusznych. Dzięki wprowadzeniu szczepień ochronnych zachorowalność i częstość powikłań w krajach rozwiniętych znacznie się zmniejszyły. Wbrew powszechnej opinii, na świnkę można zachorować więcej niż jeden raz w ciągu życia, jednak nie zdarza się to często.
  Odra (łac. morbili, ang. measles, rubeola) – wysoce zaraźliwa choroba zakaźna wieku dziecięcego wywoływana przez należący do rodziny paramyksowirusów wirus odry. Zidentyfikowano 21 szczepów wirusa.
  Krowianka – wirusowa choroba zakaźna występująca u bydła domowego i świń wywoływana przez wirusa krowianki (VACV). Wirus krowianki o niewyjaśnionym pochodzeniu używany był do szczepień przeciwko ospie prawdziwej. Pierwszego szczepienia dokonał angielski lekarz - Edward Jenner, który użył wirusa ospy krów (CPXV).
  Różyczka (łac. rubella) – choroba zakaźna wieku dziecięcego wywoływana przez wirus różyczki. Zapadalność na tę chorobę jest bardzo duża. Często przebiega ona bezobjawowo.
  Wąglik (łac. anthrax) – choroba zakaźna, zaraźliwa, wywoływana przez Gram-dodatnią bakterię nazywaną laseczką wąglika (Bacillus anthracis). Znany już od czasów starożytnych, występuje na całym świecie. Wąglik występuje najczęściej u bydła, koni, owiec i kóz. Świnie rzadko chorują. Psy cechuje znaczna odporność. Ptaki są niewrażliwe na zakażenia naturalne.
  Wirus ospy wietrznej-półpaśca (Varicella zoster virus, VZV), formalnie Human herpesvirus 3 (ludzki herpeswirus typu 3, HHV-3) – wirus z rodziny Herpesviridae, wywołujący u ludzi ospę wietrzną (varicella) i półpasiec (zoster).
  Błonica – choroba zakaźna, najczęściej występująca u dzieci, wywoływana przez maczugowiec błonicy (łac. Corynebacterium diphtheriae). Głównym czynnikiem chorobotwórczym jest wytwarzany przez niektóre szczepy tych bakterii jad - toksyna błonicza.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.