• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ATC - J05

  Przeczytaj także...
  Odwrotna transkryptaza, rewertaza, polimeraza DNA zależna od RNA (EC 2.7.7.49) – enzym syntetyzujący nić DNA na matrycy RNA. Proces ten nosi nazwę odwrotnej transkrypcji (por. transkrypcja - przepisywanie z DNA na RNA). Enzym ten wykazuje także aktywność rybonukleazową.Newirapina – organiczny związek chemiczny, lek z grupy NNRTI o wysokiej aktywności przeciwwirusowej, porównywalnej do inhibitorów proteazy. Posiada jednak lepszy profil dawkowania i daje mniejszą liczbę działań niepożądanych. Działanie leku polega na niekompetytywnym hamowaniu działania odwrotnej transkryptazy. Newirapina posiada wysoką (ponad 90%) biodostępność, na którą nie mają wpływu częstość i rodzaj posiłków. Charakteryzuje się długim okresem półtrwania w surowicy. Mała zdolność przenikania leku przez barierę krew-mózg (0,45). Najczęstszy objaw niepożądany to wysypka. Bardzo duży wpływ na zmniejszenie możliwości przeniesienia zakażenia z matki ciężarnej na dziecko.
  Indynawir – inhibitor proteazy ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV), analog peptydowy. Lek pozwala zwiększyć liczbę komórek CD4, odgrywających ważną rolę w utrzymaniu sprawności układu odpornościowego.

  Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej:

  Obejmuje ona leki przeciwwirusowe do stosowania wewnętrznego:

  Moroksydyna – heterocykliczny organiczny związek chemiczny, lek antywirusowy, pochodna biguanidu. Hamuje aktywność wirusowej polimerazy DNA, a także, wiążąc do specyficznych receptorów na powierzchni komórki, utrudnia przenikanie do niej wirusów. Działa na wirusy HSV i VZV i z tego względu podawany jest w przypadkach zajęcia oczu w zakażeniach tymi wirusami. W badaniach in vitro wykazano także, że hamuje on namnażanie wirusa RSV (w dawce 100 mg/l).Acyklowir – organiczny związek chemiczny, lek przeciwwirusowy blokujący jeden z enzymów wirusa, hamując dalszą replikację i skracając przebieg choroby. Część osób jest opornych na powyższe leczenie, a wiele innych skarży się na częste bolesne nawroty objawów infekcji.

  J 05 A – Preparaty działające bezpośrednio na ]

 • J 05 AA – Tiosemikarbazony
 • J 05 AA 01 – metysazon
 • J 05 AB – Nukleozydy i nukleotydy (bez inhibitorów odwrotnej transkryptazy)
 • J 05 AB 01 – acyklowir
 • J 05 AB 02 – idoksurydyna
 • J 05 AB 03 – widarabina
 • J 05 AB 04 – rybawiryna
 • J 05 AB 06 – gancyklowir
 • J 05 AB 09 – famcyklowir
 • J 05 AB 11 – walacyklowir
 • J 05 AB 12 – cydofowir
 • J 05 AB 13 – pencyklowir
 • J 05 AB 14 – walgancyklowir
 • J 05 AB 15 – brywudyna
 • J 05 AC – Cykliczne aminy
 • J 05 AC 02 – rymantadyna
 • J 05 AC 03 – tromantadyna
 • J 05 AD – Pochodne kwasu fosfonowego
 • J 05 AD 01 – foskarnet
 • J 05 AD 02 – fosfonet
 • J 05 AE – Inhibitory proteazy
 • J 05 AE 01 – sakwinawir
 • J 05 AE 02 – indynawir
 • J 05 AE 03 – rytonawir
 • J 05 AE 04 – nelfinawir
 • J 05 AE 05 – amprenawir
 • J 05 AE 07 – fosamprenawir
 • J 05 AE 08 – atazanawir
 • J 05 AE 09 – typranawir
 • J 05 AE 10 – darunawir
 • J 05 AE 11 – telaprewir
 • J 05 AE 12 – boceprewir
 • J 05 AE 13 – faldaprewir
 • J 05 AE 14 – symeprewir
 • J 05 AE 15 – asunaprewir
 • J 05 AF – Nukleozydy i nukleotydy – inhibitory odwrotnej transkryptazy
 • J 05 AF 01 – zydowudyna
 • J 05 AF 02 – didanozyna
 • J 05 AF 03 – zalcytabina
 • J 05 AF 04 – stawudyna
 • J 05 AF 05 – lamiwudyna
 • J 05 AF 06 – abakawir
 • J 05 AF 07 – dizoproksyl tenofowiru
 • J 05 AF 08 – dipiwoksyl adefowiru
 • J 05 AF 09 – emtrycytabina
 • J 05 AF 10 – entekawir
 • J 05 AF 11 – telbiwudyna
 • J 05 AF 12 – klewudyna
 • J 05 AG – Nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
 • J 05 AG 01 – newirapina
 • J 05 AG 02 – delawirdyna
 • J 05 AG 03 – efawirenz
 • J 05 AG 04 – etrawiryna
 • J 05 AG 05 – rilpiwiryna
 • J 05 AH – Inhibitory neuraminidazy
 • J 05 AH 01 – zanamiwir
 • J 05 AH 02 – oseltamiwir
 • J 05 AR – Kombinacje leków przeciwwirusowych stosowanych w zakażeniach HIV
 • J 05 AR 01 – zydowudyna i lamiwudyna
 • J 05 AR 02 – lamiwudyna i abakawir
 • J 05 AR 03 – dizoproksyl tenofowiru i emtrycytabina
 • J 05 AR 04 – zydowudyna, lamiwudyna i abakawir
 • J 05 AR 05 – zydowudyna, lamiwudyna i nepawiryna
 • J 05 AR 06 – emtrycytabina, dizoproksyl tenofowiru i efawirenz
 • J 05 AR 07 – stawudyna, lamiwudyna i nepawiryna
 • J 05 AR 08 – emtrycytabina, dizoproksyl tenofowiru i rilpiwiryna
 • J 05 AR 09 – emtrycytabina, dizoproksyl tenofowiru, elwitegrawir i kobicystat
 • J 05 AR 10 – lopinawir i rytonawir
 • J 05 AR 11 – lamiwudyna, dizoproksyl tenofowiru i efawirenz
 • J 05 AR 12 – lamiwudyna i dizoproksyl tenofowiru
 • J 05 AR 13 – lamiwudyna, abakawir i dolutegrawir
 • J 05 AR 14 – darunawir i kobicystat
 • J 05 AR 15 – atazanawir i kobicystat
 • J 05 AR 16 – lamiwudyna i raltegrawir
 • J 05 AR 17 – emtrycytabina i dizoproksyl tenofowiru
 • J 05 AR 18 – emtrycytabina, dizoproksyl tenofowiru, elwitegrawir i kobicystat
 • J 05 AR 19 – emtrycytabina, dizoproksyl tenofowiru i rilpiwiryna
 • J 05 AX – Inne
 • J 05 AX 01 – moroksydyna
 • J 05 AX 02 – lizozym
 • J 05 AX 05 – pranobeks inozyny
 • J 05 AX 06 – plekonaryl
 • J 05 AX 07 – enfuwirtyd
 • J 05 AX 08 – raltegrawir
 • J 05 AX 09 − Marawirok
 • J 05 AX 10 − Maribawir
 • J 05 AX 11 − Elwitegrawir
 • J 05 AX 12 − Dolutegrawir
 • J 05 AX 13 − Umifenowir
 • J 05 AX 14 − Daklataswir
 • J 05 AX 15 − Sofosbuwir
 • J 05 AX 16 − Dasabuwir
 • J 05 AX 65 − Sofosbuwir i ledipaswir
 • J 05 AX 66 − Dasabuwir, ombitaswir i rytonawir
 • J 05 AX 67 − Ombitaswir, parytaprewir i rytonawir
 • Bibliografia[]

 • WHOCC - ATC/DDD Index (sekcja: J05). 2015-12-16. [dostęp 2016-01-01].
 • Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

  Wirusy (łac. virus – trucizna, jad) – skomplikowane cząsteczki organiczne, nie mające struktury komórkowej, zbudowane z białek i kwasów nukleinowych. Zawierają materiał genetyczny w postaci RNA (wirusy RNA) lub DNA, wykazują jednak zarówno cechy komórkowych organizmów żywych, jak i materii nieożywionej.Atazanawir – lek przeciwwirusowy będący azapeptydowym inhibitorem proteazy, stosowany w utrzymywaniu supresji wirusa HIV-1. Substancja ta, wybiórczo blokując enzym hamuje przetwarzanie białek wirusowych Gag-Pol specyficznych w komórkach zakażonych, zapobiegając tym zamym tworzeniu dojrzałych wirionów i zakażaniu innych komórek. Podawany w skojarzeniu z małymi dawkami rytonawiru który przyspiesza jego farmakokinetykę.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikację kontroluje Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków (Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) w Norwegii podlegający pod Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pierwszy spis został opublikowany w 1976 roku.
  Daklataswir – lek przeciwirusowy skierowany przeciwko wirusowi C zapalenia wątroby, lek hamuje produkcję białka HCV NS5A, jest pierwszym lekiem w swojej klasie, obecnie jest w III fazie badań klinicznych.
  Typranawir (ang. tipranavir) – lek przeciwwirusowy, niepeptydowy inhibitor proteazy wirusa zespołu nabytego braku odporności (HIV).
  Pranobeks inozyny (Isoprinosine, Inosiplex) – mieszanina inozyny, kwasu 4-acetamidobenzoesowego i 1-(dimetyloamino)propan-2-olu, stosowana jako lek przeciwwirusowy i immunostymulujący w zakażeniach wirusem opryszczki zwykłej (HSV), innych infekcjach wirusowych, a także w niektórych chorobach wynikających z autoagresji.
  Nukleozydy − organiczne związki chemiczne, glikozoaminy zbudowane z zasady azotowej połączonej wiązaniem β-N-glikozydowym z pentozami (rybozą, deoksyrybozą lub rybitolem).
  Raltegrawir (ang. Raltegravir) – lek przeciwwirusowy należący do inhibitorów integrazy stosowany w terapii zakażeń wirusem HIV. Zarejestrowany pod nazwą handlową Isentress.
  Entekawir jest substancją antywirusową należącą do klasy analogów nukleozydów. Entekawir zakłóca działanie enzymu wirusa, polimerazy DNA, który bierze udział w tworzeniu DNA wirusa. Entekawir powstrzymuje tworzenie DNA przez wirusa i zapobiegajego namnażaniu i rozprzestrzenianiu się. Lek jest komercjalizowany przez firmę Bristol-Myers Squibb pod nazwą Baraclude, dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej 26 czerwca 2006

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.