• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ATC - J01  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Kotrimoksazol (farm. Cotrimoxazolum ang. co-trimoxazole) – farmaceutyczna nazwa preparatu złożonego, zawierającego mieszaninę trimetoprimu z sulfametoksazolem w stosunku 1:5, o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego. Oznaczenie kodem ATC: J01EE01.Tykarcylina (ticarcillin) – organiczny związek chemiczny, antybiotyk β-laktamowy z grupy karboksypenicylin o szerokim spektrum działania, o szczególnej aktywności wobec Proteus i Pseudomonas, wrażliwy na większość bakteryjnych β-laktamaz.
  J 01 C – Antybiotyki β-laktamowe, | edytuj kod]
 • J 01 CA – Penicyliny o szerokim spektrum działania
 • J 01 CA 01 – ampicylina
 • J 01 CA 02 – piwampicylina
 • J 01 CA 03 – karbenicylina
 • J 01 CA 04 – amoksycylina
 • J 01 CA 05 – karindacylina
 • J 01 CA 06 – bakampicylina
 • J 01 CA 07 – epicylina
 • J 01 CA 08 – piwmecylinam
 • J 01 CA 09 – azlocylina
 • J 01 CA 10 – mezlocylina
 • J 01 CA 11 – mecylinam
 • J 01 CA 12 – piperacylina
 • J 01 CA 13 – tykarcylina
 • J 01 CA 14 – metampicylina
 • J 01 CA 15 – talampicylina
 • J 01 CA 16 – sulbenicylina
 • J 01 CA 17 – temocylina
 • J 01 CA 18 – hetacylina
 • J 01 CA 19 – aspoksycylina
 • J 01 CA 20 – połączenia
 • J 01 CA 51 – ampicylina w połączeniach
 • J 01 CE – Penicyliny wrażliwe na β-laktamazę
 • J 01 CE 01 – benzylopenicylina
 • J 01 CE 02 – fenoksymetylopenicylina
 • J 01 CE 03 – propicylina
 • J 01 CE 04 – azydocylina
 • J 01 CE 05 – fenetycylina
 • J 01 CE 07 – klometocylina
 • J 01 CE 08 – benzylopenicylina benzatynowa
 • J 01 CE 09 – penicylina prokainowa
 • J 01 CE 10 – fenoksymetylopenicylina benzatynowa
 • J 01 CE 30 – połączenia
 • J 01 CF – Penicyliny oporne na β-laktamazę
 • J 01 CF 01 – dikloksacylina
 • J 01 CF 02 – kloksacylina
 • J 01 CF 03 – metycylina
 • J 01 CF 04 – oksacylina
 • J 01 CF 05 – flukloksacylina
 • J 01 CF 06 – nafcylina
 • J 01 CG – Inhibitory β-laktamazy
 • J 01 CG 01 – sulbaktam
 • J 01 CG 02 – tazobaktam
 • J 01 CR – Połączenia penicylin z inhibitorami β-laktamazy
 • J 01 CR 01 – ampicylina z inhibitorem β-laktamazy
 • J 01 CR 02 – amoksycylina z inhibitorem β-laktamazy
 • J 01 CR 03 – tykarcylina z inhibitorem β-laktamazy
 • J 01 CR 04 – sultamycylina
 • J 01 CR 05 – piperacylina z inhibitorem β-laktamazy
 • J 01 CR 50 – połączenia penicylin
 • J 01 D – Pozostałe antybiotyki β-laktamowe[ | edytuj kod]

 • J 01 DB – Cefalosporyny I generacji
 • J 01 DB 01 – cefaleksyna
 • J 01 DB 02 – cefalorydyna
 • J 01 DB 03 – cefalotyna
 • J 01 DB 04 – cefazolina
 • J 01 DB 05 – cefadroksyl
 • J 01 DB 06 – cefazedon
 • J 01 DB 07 – cefatryzyna
 • J 01 DB 08 – cefapiryna
 • J 01 DB 09 – cefradyna
 • J 01 DB 10 – cefacetryl
 • J 01 DB 11 – cefroksadyna
 • J 01 DB 12 – ceftezol
 • J 01 DC – Cefalosporyny II generacji
 • J 01 DC 01 – cefoksytyna
 • J 01 DC 02 – cefuroksym
 • J 01 DC 03 – cefamandol
 • J 01 DC 04 – cefaklor
 • J 01 DC 05 – cefotetan
 • J 01 DC 06 – cefonicyd
 • J 01 DC 07 – cefotiam
 • J 01 DC 08 – lorakarbef
 • J 01 DC 09 – cefmetazol
 • J 01 DC 10 – cefprozyl
 • J 01 DC 11 – ceforanid
 • J 01 DC 12 – cefminoks
 • J 01 DC 13 – cefbuperazon
 • J 01 DC 14 – flomoksef
 • J 01 DD – Cefalosporyny III generacji
 • J 01 DD 01 – cefotaksym
 • J 01 DD 02 – ceftazydym
 • J 01 DD 03 – cefsulodyna
 • J 01 DD 04 – ceftriakson
 • J 01 DD 05 – cefmenoksym
 • J 01 DD 06 – latamoksef
 • J 01 DD 07 – ceftyzoksym
 • J 01 DD 08 – cefiksym
 • J 01 DD 09 – cefodyzym
 • J 01 DD 10 – cefetamet
 • J 01 DD 11 – cefpyramid
 • J 01 DD 12 – cefoperazon
 • J 01 DD 13 – cefpodoksym
 • J 01 DD 14 – ceftybuten
 • J 01 DD 15 – cefdynir
 • J 01 DD 16 – cefdytoren
 • J 01 DD 17 – cefkapen
 • J 01 DD 18 – cefteram
 • J 01 DD 51 – cefotaksym z inhibitorem β-laktamazy
 • J 01 DD 52 – ceftazydym z inhibitorem β-laktamazy
 • J 01 DD 54 – ceftriakson w połączeniach
 • J 01 DD 62 – cefoperazon z inhibitorem β-laktamazy
 • J 01 DD 63 – ceftriakson z inhibitorem β-laktamazy
 • J 01 DD 64 – cefpodoksym z inhibitorem β-laktamazy
 • J 01 DE – Cefalosporyny IV generacji
 • J 01 DE 01 – cefepim
 • J 01 DE 02 – cefpirom
 • J 01 DE 03 – cefozopran
 • J 01 DF – Monobaktamy
 • J 01 DF 01 – aztreonam
 • J 01 DF 02 – karumonam
 • J 01 DH – Karbapenemy
 • J 01 DH 02 – meropenem
 • J 01 DH 03 – ertapenem
 • J 01 DH 04 – dorypenem
 • J 01 DH 05 – biapenem
 • J 01 DH 06 – piwoksyl tebipenemu
 • J 01 DH 51 – imipenem i cylastatyna
 • J 01 DH 52 – meropenem i waborbaktam
 • J 01 DH 55 – panipenem i betampiron
 • J 01 DI – Inne cefalosporyny
 • J 01 DI 01 – medokaril ceftobiprolu
 • J 01 DI 02 – fosamil ceftaroliny
 • J 01 DI 03 – faropenem
 • J 01 DI 54 – ceftolozan z inhibitorem β-laktamazy
 • J 01 E – | edytuj kod]

 • J 01 EA – Trimetoprim i jego pochodne
 • J 01 EA 01 – trimetoprym
 • J 01 EA 02 – bromidoprim
 • J 01 EA 03 – iklaprim
 • J 01 EB – Sulfonamidy o krótkim czasie działania
 • J 01 EB 01 – sulfaizodymidyna
 • J 01 EB 02 – sulfametizol
 • J 01 EB 03 – sulfadimidyna
 • J 01 EB 04 – sulfapirydyna
 • J 01 EB 05 – sulfafurazol
 • J 01 EB 06 – sulfanilamid
 • J 01 EB 07 – sulfatiazol
 • J 01 EB 08 – sulfatiomocznik
 • J 01 EB 20 – połączenia
 • J 01 EC – Sulfonamidy o średnim czasie działania
 • J 01 EC 01 – sulfametoksazol
 • J 01 EC 02 – sulfadiazyna
 • J 01 EC 03 – sulfamoksol
 • J 01 EC 20 – połączenia
 • J 01 ED – Sulfonamidy o długim czasie działania
 • J 01 ED 01 – sulfadimetoksyna
 • J 01 ED 02 – sulfalen
 • J 01 ED 03 – sulfametomidyna
 • J 01 ED 04 – sulfametoksydiazyna
 • J 01 ED 05 – sulfametoksypirydazyna
 • J 01 ED 06 – sulfaperyna
 • J 01 ED 07 – sulfamerazyna
 • J 01 ED 08 – sulfafenazol
 • J 01 ED 09 – sulfamazon
 • J 01 ED 20 – połączenia
 • J 01 EE – Połączenia sulfonamidów z trimetoprimem i jego pochodnymi
 • J 01 EE 01 – sulfametoksazol w połączeniach z trimetoprymem (kotrimoksazol)
 • J 01 EE 02 – sulfadiazyna w połączeniach z trimetoprymem
 • J 01 EE 03 – sulfametrol w połączeniach z trimetoprymem
 • J 01 EE 04 – sulfamoksol w połączeniach z trimetoprymem
 • J 01 EE 05 – sulfadymidyna w połączeniach z trimetoprymem
 • J 01 EE 06 – sulfadiazyna w połączeniach z trimetoprymem
 • J 01 EE 07 – sulfamerazyna w połączeniach z trimetoprymem
 • Kwas fusydynowy (łac. Acidum fusidicum) – organiczny związek chemiczny, naturalny antybiotyk bakteriostatyczny o budowie steroidowej. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu syntezy białka bakterii.Cefotaksym, (łac. Cefotaximum) – półsyntetyczny antybiotyk będący cefalosporyną III generacji o działaniu bakteriobójczym do stosowania pozajelitowego. W przeciwieństwie do innych pozajelitowych cefalosporyn III generacji jest metabolizowany, w wyniku czego powstaje czynny metabolit – deacetylocefotaksym. Cefotaksym należy do najbardziej aktywnych cefalosporyn wobec bakterii Gram-dodatnich.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Piwampicylina (ATC: J 01 CA 02, łac. Pivampicillinum) – antybiotyk β-laktamowy, półsyntetyczna pochodna penicyliny o szerokim spektrum działania z grupy aminopenicylin.
  Polimyksyna B - antybiotyk z grupy polimyksyn, mieszanina peptydów wytwarzanych podczas wzrostu przez Bacillus polymyxa o strukturze łańcuchowo–pierścieniowej.
  Prystynamycyna, pristynamycyna – antybiotyk należący do grupy streptogramin, w jego skład wchodzą dwa całkowicie odrębne związki chemiczne: prystynamycyna IIA (należąca do streptogramin A) i prystynamycyna IA (należąca do streptogramin B).
  Benzylopenicylina (penicylina G) – organiczny związek chemiczny, antybiotyk β-laktamowy wytwarzany przez pędzlaki Penicillium chrysogenum (syn. Penicillium notatum) wrażliwy na β-laktamazy.
  Dorypenem (łac. doripenemum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, bakteriobójczy antybiotyk beta-laktamowy z grupy karbapenemów, oporny na działanie większości β-laktamaz w tym β-laktamaz o rozszerzonym spektrum działania.
  Makrolidy, antybiotyki makrolidowe – grupa antybiotyków o działaniu bakteriostatycznym. Nazwa pochodzi od słow makro (duży) i oligo (lakton), ponieważ czasteczki tych antybiotyków mają 12-16 atomowy rdzeń laktonowy. Najstarszym i wzorcowym makrolidem jest erytromycyna.
  Tetracyklina – antybiotyk tetracyklinowy, wytwarzany przez niektóre szczepy Streptomyces o szerokim spektrum przeciwbakteryjnym. Jest stosowany głównie w leczeniu trądziku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.