• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ATC - C07  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Bewantolol (łac. Bevantololum) – organiczny związek chemiczny, kardioselektywny lek należący do grupy β1-blokerów.Karwedilol, carvedilol – lek nieselektywny blokujący receptory β1 i β2-adenergiczne. Na skutek zablokowania receptorów β, zmniejsza pojemność wyrzutową i minutową serca, zmniejsza zużycie tlenu przez mięsień sercowy, zmniejsza aktywność reninową osocza oraz hamuje uwalnianie noradrenaliny. Jego dodatkowe działanie polega na blokowaniu receptora α1.

  Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej:

  Obejmuje ona leki β-adrenolityczne:

  Landiolol (łac. landiololum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, ultrakrótkodziałający lek β-adrenolityczny, stosowany w zapobieganiu zaburzeń rytmu serca podczas zabiegów chirurgicznych oraz kontroli rytmu serca, o działaniu wysokoselektywnie blokującym receptory adrenergiczne β2. Alprenolol (łac. alprenololum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca oraz zaburzeń rytmu serca, o działaniu blokującym receptory adrenergiczne β1 oraz β2.

  C 07 A – Leki β-adrenolityczne[ | edytuj kod]

 • C 07 AA – Leki β-adrenolityczne nieselektywne
 • C 07 AA 01 – alprenolol
 • C 07 AA 02 – oksprenolol
 • C 07 AA 03 – pindolol
 • C 07 AA 05 – propranolol
 • C 07 AA 06 – tymolol
 • C 07 AA 07 – sotalol
 • C 07 AA 12 – nadolol
 • C 07 AA 14 – mepindolol
 • C 07 AA 15 – karteolol
 • C 07 AA 16 – tertatolol
 • C 07 AA 17 – bopindolol
 • C 07 AA 19 – bupranolol
 • C 07 AA 23 – penbutolol
 • C 07 AA 27 – kloranolol
 • C 07 AB – Leki β-adrenolityczne selektywne
 • C 07 AB 01 – praktolol
 • C 07 AB 02 – metoprolol
 • C 07 AB 03 – atenolol
 • C 07 AB 04 – acebutolol
 • C 07 AB 05 – betaksolol
 • C 07 AB 06 – bewantolol
 • C 07 AB 07 – bisoprolol
 • C 07 AB 08 – celiprolol
 • C 07 AB 09 – esmolol
 • C 07 AB 10 – epanolol
 • C 07 AB 11 – esatenolol
 • C 07 AB 12 – nebiwolol
 • C 07 AB 13 – talinolol
 • C 07 AB 14 – landiolol
 • C 07 AG – Leki α- i β-adrenolityczne
 • C 07 AG 01 – labetalol
 • C 07 AG 02 – karwedilol
 • Propranolol (Propranololi hydrochloricum, Nazwa systematyczna: 1-(izopropyloamino)-3-(naftalen-1-yloksy)propan-2-ol, ATC: C 07 AA 05) – organiczny związek chemiczny, wielofunkcyjna pochodna naftalenu. Nieselektywny lek β-adrenolityczny (β-bloker), bez wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej, mający działanie stabilizujące błonę komórkową. Blokuje działanie amin katecholowych (a konkretnie adrenaliny i noradrenaliny) na serce, powodując spadek zapotrzebowania serca na tlen oraz zwolnienie częstości jego pracy i w konsekwencji spadek ciśnienia krwi (zwłaszcza skurczowego).Esatenolol (łac. esatenololum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca oraz zaburzeń rytmu serca, o działaniu blokującym receptory adrenergiczne β1, enancjomer S atenololu.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Nifedypina (INN: nifedipine) – organiczny związek chemiczny, lek blokujący kanały wapniowe I generacji, pochodna 1,4-dihydropirydyny.
  Nebiwolol (ATC C07AB12) - lek należący do grupy leków beta-adrenolitycznych III generacji o działaniu rozszerzającym naczynia krwionośne, charakteryzujący się wysoką kardioselektywnością (powinowactwo do receptora β-2 jest 50-krotnie mniejsze niż do receptora β-1). Nebiwolol jest racemiczną mieszaniną dwóch enancjomerów - d-nebiwololu i l-nebiwololu, z których d-nebiwolol jest formą aktywną (stukrotnie większe powinowactwo do receptora β-1 , niż l-nebiwolol). Cechą odróżniającą nebiwolol od pozostałych leków beta-adrenolitycznych jest jego zdolność do rozkurczu naczyń krwionośnych, zarówno tętnic jak i żył, co uzależnione jest od wpływu na syntezę tlenku azotu.
  Pindolol (ATC C07AA03) – organiczny związek chemiczny, lek z grupy leków β-adrenolitycznych (betablokerów). Należy do nieselektywnych blokerów receptorów beta-adrenergicznych, charakteryzuje się częściową wewnętrzną aktywnością sympatykomimetyczną (najsilniejszą wśród β-adrenolitycznych) i nie wykazuje działania błonowego.
  Sotalol – organiczny związek chemiczny, lek z grupy niewybiórczych β-blokerów, stosowany głównie w nadkomorowych i komorowych zaburzeniach rytmu serca.
  Penbutolol (łac. penbutololum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, o działaniu blokującym w równym stopniu receptory adrenergiczne β1 oraz β2.
  Tymolol – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny stosowany jako nieselektywny lek blokujący receptory β1- i β2-adrenergiczne. Wykorzystywany w leczeniu jaskry, ponieważ obniża ciśnienie śródgałkowe oka. Zmniejsza pojemność minutową serca, zmniejsza aktywność reninową osocza oraz hamuje uwalnianie noradrenaliny.
  Mepindolol (łac. mepindololum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, pochodna indolu, zmodyfikowana cząsteczka pindololu poprzez podstawienie grupą metylową, lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, o działaniu blokującym w równym stopniu receptory adrenergiczne β1 oraz β2.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.