ATC (B02)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej:

Czynnik IX (czynnik Christmasa) (EC 3.4.21.22) – enzym z grupy proteaz serynowych zaangażowany w proces krzepnięcia krwi; należy do rodziny peptydaz S1. Chorobą związaną z niedoborem tego białka jest hemofilia B. Niedobór tego białka prowadzący do hemofilii został odkryty u młodego chłopca Stephena Christmasa w 1952 roku.Kwas traneksamowy – (ang. Tranexamic acid - TXA), organiczny związek chemiczny z grupy aminokwasów. Jest syntetyczną pochodną lizyny o działaniu przeciwkrwotocznym. Kwas traneksamowy ma około 8 razy silniejsze działania niż kwas aminokapronowy. Kwas traneksamowy jest często stosowany do zmniejszania krwawienia po poważnych operacjach, np. operacjach serca, oraz zapobiegawczo przed operacjami.

B 02 A – Leki przeciwfibrynolityczne[ | edytuj kod]

 • B 02 AA – Aminokwasy
 • B 02 AA 01 – kwas aminokapronowy
 • B 02 AA 02 – kwas traneksamowy
 • B 02 AA 03 – kwas aminometylobenzenowy
 • B 02 AB – Inhibitory proteinaz
 • B 02 AB 01 – aprotynina
 • B 02 AB 02 – alfa1-antytrypsyna
 • B 02 AB 04 – kamostat
 • B 02 AB 05 – ulinastatyna
 • B 02 B – Witamina K i inne leki hemostatyczne[ | edytuj kod]

 • B 02 BA – Witamina K
 • B 02 BA 01 – fitomenadion
 • B 02 BA 02 – menadion
 • B 02 BB – Fibrynogen
 • B 02 BB 01 – ludzki fibrynogen
 • B 02 BC – Leki hemostatyczne do stosowania miejscowego
 • B 02 BC 01 – gąbka żelatynowa
 • B 02 BC 02 – utleniona celuloza
 • B 02 BC 03 – ester hydroksymetylowy kwasu tetragalakturonowego
 • B 02 BC 05 – adrenalon
 • B 02 BC 06 – trombina
 • B 02 BC 07 – kolagen
 • B 02 BC 08 – alginian wapnia
 • B 02 BC 09 – adrenalina
 • B 02 BC 30 – połączenia
 • B 02 BD – Czynniki krzepnięcia
 • B 02 BD 01 – czynnik IX, II, VII i X w połączeniach
 • B 02 BD 02 – czynnik VIII
 • B 02 BD 03 – zespół czynników krzepnięcia przeciw inhibitorowi czynnika VIII
 • B 02 BD 04 – czynnik IX
 • B 02 BD 05 – czynnik VII
 • B 02 BD 06 – czynnik von Willebranda i czynnik VIII w połączeniach
 • B 02 BD 07 – czynnik XIII
 • B 02 BD 08 – czynnik VIIa
 • B 02 BD 10 – czynnik von Willebranda
 • B 02 BD 11 – katridekakog
 • B 02 BD 13 – czynnik X
 • B 02 BD 14 – susoktokog alfa
 • B 02 BD 30 – trombina
 • B 02 BX – Inne leki hemostatyczne działające ogólnie
 • B 02 BX 01 – etamsylat
 • B 02 BX 02 – karbazochrom
 • B 02 BX 03 – batroksobin
 • B 02 BX 04 – romiplostym
 • B 02 BX 05 – eltrombopag
 • B 02 BX 06 – emicizumab
 • B 02 BX 07 – lusutrombopag
 • B 02 BX 08 – awatrombopag
 • B 02 BX 09 – fostamatinib
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • WHOCC - ATC/DDD Index (sekcja: B02). 2018-12-20. [dostęp 2020-01-01].
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Trombina (II czynnik krzepnięcia) - enzym osocza. Jest to białko o właściwościach enzymatycznych. Produkowane jest z protrombiny osocza pod wpływem tromboplastyny i aktywatorów. Trombina umożliwia powstanie nierozpuszczalnej fibryny z rozpuszczalnego fibrynogenu umożliwiając krzepnięcie krwi. Jest jednym ze składników przychłonki.Trombina (II czynnik krzepnięcia) - enzym osocza. Jest to białko o właściwościach enzymatycznych. Produkowane jest z protrombiny osocza pod wpływem tromboplastyny i aktywatorów. Trombina umożliwia powstanie nierozpuszczalnej fibryny z rozpuszczalnego fibrynogenu umożliwiając krzepnięcie krwi. Jest jednym ze składników przychłonki.
  Czynnik XIII (FXIII, czynnik stabilizujący fibrynę, czynnik Laki-Loranda) – czynnik krzepnięcia, który jest enzymem (transglutaminazą, EC 2.3.2.13) katalizującym (przy obecności jonów wapnia) jedną z ostatnich reakcji w kaskadzie krzepnięcia, polegającą na utworzeniu wiązań między cząsteczkami fibryny. W wyniku tej reakcji powstaje nierozpuszczalny w wodzie skrzep.Prokonwertyna (VII czynnik krzepnięcia) - jedno z białek biorących udział w kaskadzie krzepnięcia krwi. Jest enzymem (EC 3.4.21.21) należącym do klasy proteaz serynowych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Adrenalina (epinefryna) – hormon zwierzęcy i neuroprzekaźnik katecholaminowy wytwarzany przez gruczoły dokrewne pochodzące z grzebienia nerwowego (rdzeń nadnerczy, ciałka przyzwojowe, komórki C tarczycy) i wydzielany na zakończeniach włókien współczulnego układu nerwowego.
  Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikację kontroluje Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków (Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) w Norwegii podlegający pod Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pierwszy spis został opublikowany w 1976 roku.
  Eltrombopag – lek będący niebiałkowym agonistą receptora trombopoetyny, wykazującym swoje działanie poprzez działanie agonistyczne wobec receptora c-mpl (TpoR), będącego fizjologicznym punktem uchwytu trombopoetyny. Lek został dopuszczony decyzją FDA 20 listopada 2008 do stosowania w immunologicznej plamicy małopłytkowej. Na rynku USA jest zarejestrowany pod nazwą Promacta, natomiast na rynku europejskim występuje pod nazwą Revolade.
  Czynnik X, znany również pod nazwą czynnika Stuarta–Prower, jest enzymem (EC 3.4.21.6) kaskady krzepnięcia. Jest to endopeptydaza serynowa (grupa proteaz S1, klan PA). Syntetyzowany jest w wątrobie, a do jego syntezy potrzebna jest witamina K.
  Czynnik von Willebranda - niezbędny składnik krwi biorący udział w procesie krzepnięcia krwi. Jest konieczny do adhezji płytek do kolagenu w miejscu uszkodzonego naczynia. We krwi łączy się z czynnikiem VIII, chroniąc go przed przedwczesną degradacją.
  Fibrynogen (I czynnik krzepnięcia) – białko osocza krwi wytwarzane w wątrobie, angażowane w końcowej fazie procesu krzepnięcia i przekształcane w białko fibrylarne – fibrynę (włóknik), współtworzącą skrzep krwi. Fibrynogen łącząc się z receptorami GpIIb/IIIa powoduje agregację aktywowanych trombocytów. Jest zaliczany do białek ostrej fazy.
  Celuloza – nierozgałęziony biopolimer, polisacharyd zbudowany liniowo z 3000 - 14000 cząsteczek glukozy połączonych wiązaniami β-1,4-glikozydowymi. Łańcuchy te mają długość ok. 7 μm. Wiązanie β przyczynia się do utworzenia sztywnych, długich nitek, które układają się równolegle, tworząc micele powiązane mostkami wodorowymi. W czystej postaci celuloza jest białą, pozbawioną smaku i zapachu, nierozpuszczalną w wodzie substancją. Jej trawienie umożliwia grupa enzymów zwanych celulazami.

  Reklama