• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ASO - badanie

  Przeczytaj także...
  Przeciwciała, immunoglobuliny – rodzaj białek wydzielanych przez komórki plazmatyczne (czyli pobudzone limfocyty B) w przebiegu odpowiedzi odpornościowej typu humoralnego. Charakteryzują się one zdolnością do swoistego rozpoznawania antygenów.Płonica (szkarlatyna, ang. scarlet fever, scarlatina) jest ostrą chorobą zakaźną głównie wieku dziecięcego wywołaną przez bakterię – paciorkowca grupy A.
  Paciorkowce, streptokoki (łac. Streptococcus - nazwa pochodząca od greckiego "streptos" oznaczającego coś łatwo wyginającego się) - rodzaj kulistych bakterii Gram dodatnich, tlenowych lub względnie beztlenowych. Ich podziały zachodzą wzdłuż jednej osi i dlatego rosną one w łańcuchu lub parach.

  ASO, odczyn antystreptolizynowy – badanie diagnostyczne w kierunku zakażeń paciorkowcami hemolizującymi grupy A.

  Badaniem tym stwierdza się w surowicy obecność przeciwciała przeciwko antygenom powierzchniowym paciorkowców - streptolizynie O.

  Gdy miano u dorosłych wynosi powyżej 200, a u dzieci powyżej 333 j, przyjmuje się, że może to świadczyć o trwającym bądź przebytym już zakażeniu paciorkowcami. Miano >200 j. jest jednym z tzw. małych kryteriów Jonesa, uwzględnianych w diagnostyce gorączki reumatycznej. Jednakże miano niższe od 200 nie wyklucza zakażenia. Około 20% osób chorych nie jest zdolnych do wytwarzania antystreptolizyny O w odpowiedniej ilości, a około 5% zdrowych ludzi ma podwyższone miano antystreptolizyny O.

  Streptolizyna - toksyna będąca czynnikiem zjadliwości u paciorkowców grupy A (Streptococcus pyogenes). Jej budowa oraz funkcja jest podobna do produkowanej przez pneumokoki pneumolizyny.Gorączka reumatyczna (łac. morbus rheumaticus, ang. rheumatic fever) – choroba ogólnoustrojowa o autoimmunologicznym podłożu. Gorączka reumatyczna jest powikłaniem zapalenia gardła wywołanego przez paciorkowce β-hemolizujące grupy A (PBHA), co jest uwarunkowane podobieństwem antygenów paciorkowcowych i ludzkich. W patogenezie choroby mają udział predyspozycje genetyczne. Gorączka reumatyczna jest najczęstszą na świecie przyczyną nabytych wad serca u dzieci i ludzi młodych.

  Zobacz też[]

 • płonica • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Antygen (źródłosłów niejasny: stgr. ἀντί anti - przeciw, γένος genos - ród, rodzaj; przytaczane także ang. antigen = antibody generator, generator przeciwciał) – substancja, która wykazuje:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.