• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ASK Soli Deo

  Przeczytaj także...
  Archidiecezja warszawska – jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim ustanowiona diecezją wyłączoną z metropolii poznańskiej w 1797 (erygowana 19 października 1798 przez papieża Piusa VI bullą Ad universam agri Dominici curam), ustanowiona archidiecezją 12 marca 1818 przez papieża Piusa VII bullą Militantis Ecclesiae regimini, związana unią personalną in persona episcopi z archidiecezją gnieźnieńską (1946-1992). 25 marca 1992 r., bullą Totus Tuus Poloniae Populus, papież Jan Paweł II dokonał reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła katolickiego w Polsce. Obszar kraju został podzielony na 39 archidiecezji i diecezji. Dotychczasowa archidiecezja warszawska została podzielona na 3 diecezje: archidiecezję warszawską, diecezję warszawsko-praską i diecezję łowicką, które wraz z diecezją płocką utworzyły metropolię warszawską. W 2004 diecezja łowicka została przyłączona do metropolii łódzkiej.Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach 1946–1948, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948–1981, kardynał prezbiter od 1953. Zwany Prymasem Tysiąclecia, sługa Boży Kościoła katolickiego.
  Organizacja pożytku publicznego (OPP) − termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo (skrót: ASK Soli Deo) – największe stowarzyszenie akademickiej młodzieży katolickiej w Polsce powstałe w 1989 r. Zrzesza studentów warszawskich i poznańskich uczelni. Jest Organizacją Pożytku Publicznego.

  Nazwą i jednocześnie hasłem Stowarzyszenia są słowa Soli Deo (łac. Jedynemu Bogu) – zawołanie prymasa Stefana Wyszyńskiego, który jest patronem organizacji.

  Józef Roman Maj (ur. 9 sierpnia 1942 r. w Kostkach Dużych) – polski ksiądz katolicki (prałat) i działacz społeczny.Politechnika Warszawska (PW) – państwowa wyższa uczelnia w Warszawie. Jest jedną z największych i najlepszych wyższych uczelni technicznych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Politechnika Warszawska zajmuje od lat 1. miejsce w Polsce w "Rankingu Szkół Wyższych" wśród uczeni technicznych publikowanym przez miesięcznik edukacyjny "Perspektywy". Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 2. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a w świecie 374. pośród wszystkich typów uczelni.

  Soli Deo jest niezależną organizacją ideowo-wychowawczą, zrzeszającą studentów, którym bliska jest chrześcijańska tradycja narodu polskiego i którzy pragną w życiu publicznym kierować się zasadami katolickiej nauki społecznej. Stawia sobie za cel kształtowanie świadomych postaw młodej polskiej inteligencji katolickiej oraz przygotowanie jej do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym kraju. W swoim działaniu pozostaje w pełnej łączności z Kościołem Rzymsko-Katolickim.

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) (łac. Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński Varsoviae) – warszawski państwowy uniwersytet wywodzący się z Akademii Teologii Katolickiej.Kapelan – duchowny w Kościele rzymskokatolickim, prawosławnym, greckokatolickim, anglikańskim i ewangelickim, spełniający funkcje liturgiczne przy kaplicy zakonnej, szpitalnej lub przydzielony przez władzę kościelną do obsługi duszpasterskiej pewnej grupy osób lub środowisk (np. kapelan wojskowy, więzienny, szpitalny, uczelniany). Kapelanem nazywany bywa także duchowny diecezjalny bądź zakonny pomagający biskupowi przy czynnościach biskupich i będący jego sekretarzem.

  Pierwszym kapelanem Stowarzyszenia był ks. prałat Józef Maj, który do dziś pełni tę funkcję honorowo. Ponadto w stowarzyszeniu posługuje wyznaczony przez władze Archidiecezji Warszawskiej duszpasterz akademicki – w przeszłości z Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego – Kościoła Św. Anny w Warszawie, a obecnie z kościoła Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu.

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, w skrócie SGGW – warszawski uniwersytet przyrodniczy, uważany za najstarszy i największy ośrodek tego typu w Polsce. Jej początki sięgają 23 września 1816, kiedy utworzono Instytut Agronomiczny w miejscowości Marymont (obecnie: Bielany, dzielnica Warszawy).Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH, w latach 1949–1991 Szkoła Główna Planowania i Statystyki, SGPiS) – najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce, a zarazem jeden z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie. Jej siedziba mieści się na warszawskim Mokotowie, przy al. Niepodległości, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra Pole Mokotowskie.

  ASK Soli Deo organizuje m.in.[ | edytuj kod]

 • Projekt „Poruszyć Niebo i Ziemię”
 • Rekolekcje wielkopostne i adwentowe
 • Spotkania formacyjne na każdej uczelni
 • Dni Skupienia
 • Dni Kultury Chrześcijańskiej
 • projekt tylko dla mężczyzn „Droga Wojownika”
 • comiesięczne Msze Święte, Adoracje
 • Obozy Zerowe dla studentów (głównie I roku, ale nie tylko)
 • wspólne wyjazdy wakacyjne, w ferie, majówki, sylwestrowe
 • zbiórki krwi, zapisy do banku Dawców Szpiku
 • ogólnouczelniane Wigilie
 • wyjazdy na Lednicę, Taizé
 • imprezy integracyjne: bale, zabawy, ogniska
 • wydawanie gazetki Słowo
 • wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi
 • cykle wykładów związanych z tematyką relacji damsko-męskich i życiowych (Sympatia Miłość Małżeństwo na SGH, Laboratorium Miłości na UW, Jak żyć na PW)
 • cykle wykładów o bioetyce na WUMie
 • konkurs o prymasie Wyszyńskim dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • wspólne odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego
 • pomoc w domach dziecka
 • akcję przeciw ściąganiu na uczelniach
 • Soli Deo współorganizuje[ | edytuj kod]

 • Ewangelizację Warszawy
 • przyjazd Papieża Benedykta XVI i spotkanie z nim w trakcie jego pobytu w Warszawie
 • wolontariat
 • czuwania
 • pielgrzymki
 • wyjazdy na Światowe Dni Młodzieży
 • projekty pro-life i antyaborcyjne
 • Koła Terenowe na uczelniach[ | edytuj kod]

 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Szkoła Główna Handlowa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Warszawski
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona internetowa ASK Soli Deo: www.solideo.pl
 • Wspólnota Taizé – międzynarodowa wspólnota ekumeniczna, założona w 1940 w Taizé, we Francji, przez brata Rogera. Po śmierci brata Rogera, zamordowanego 16 sierpnia 2005, przełożonym Wspólnoty został 51-letni brat Alois – katolik pochodzący z Niemiec.Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – państwowa szkoła wyższa o profilu medycznym powstała w 1950 roku w Poznaniu.
  Warto wiedzieć że... beta

  Światowe Dni Młodzieży – odbywające się co dwa-trzy lata spotkania młodych katolików, zapoczątkowane z inicjatywy Jana Pawła II w 1985 roku.
  Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".
  Pielgrzymka – podróż podjęta z pobudek religijnych do miejsc świętych. Motywem podjęcia trudu pielgrzymowania może być chęć zadośćuczynienia za popełnione występki lub też chęć wyrażenia prośby, np. o zdrowie, o pomyślność. Pątnicy pielgrzymują również, ażeby wyrazić wdzięczność, np. za urodzenie dziecka, odzyskanie sprawności fizycznej. Pielgrzymowanie wiąże się też ze składaniem wotum w sanktuarium, do którego się wędrowało, jak to ma np. miejsce w katolicyzmie.
  Warszawski Uniwersytet Medyczny – największa polska publiczna uczelnia medyczna; prowadzi kształcenie na 14 kierunkach i 1 specjalności oraz studia podyplomowe, studia doktoranckie oraz kształcenie ustawiczne (kursy dokształcające i specjalizacyjne). Uczelnia kształci niemal 9 tys. studentów, w tym prawie 600 obcokrajowców. Kadra dydaktyczno-naukowa liczy ponad 1,5 tys. pracowników, w tym 150 profesorów tytularnych.
  Prymas (łac. primas, od primus – pierwszy) – tytuł arcybiskupów katolickich związany z niektórymi stolicami biskupimi i ich historyczną rolą.
  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.
  Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2000 (potocznie zwane "Lednicą") – coroczne spotkania katolickiej młodzieży polskiej – a od kilku lat również z zagranicy. Jest to największe na świecie regularne spotkanie religijne młodych bez osobistego udziału papieża.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.849 sek.