• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ASIC

  Przeczytaj także...
  Mikroprocesor – układ cyfrowy wykonany jako pojedynczy układ scalony o wielkim stopniu integracji (LSI) zdolny do wykonywania operacji cyfrowych według dostarczonego ciągu instrukcji.Obwód drukowany (ang. Printed Circuit Board, PCB) – płytka z materiału izolacyjnego z połączeniami elektrycznymi (tzw. ścieżkami) i punktami lutowniczymi (tzw. padami), przeznaczona do montażu podzespołów elektronicznych. Płytki obwodów drukowanych projektowane są pod kątem budowanego układu elektronicznego i wykonywane są techniką trawienia. Płytki obwodów drukowanych wytwarza się z płytek pokrytych warstwą miedzi, na które różnymi technikami nanoszony (drukowany) jest wzór ścieżek, a następnie celem otrzymania pożądanego wzoru wykonuje się obróbkę chemiczną. Farby pokrywające warstwę miedzi mogą być nanoszone sitodrukiem lub offsetem. Możliwe jest też wykonanie obwodu drukowanego przez nałożenie srebrnych farb przewodzących metodą sitodruku.
  SoC (ang. System-on-a-chip) lub SOC (ang. System On Chip) mianem tym określa się układ scalony zawierający kompletny system elektroniczny, w tym układy cyfrowe, analogowe (także radiowe) oraz cyfrowo-analogowe. Poszczególne moduły tego systemu, ze względu na ich złożoność, pochodzą zwykle od różnych dostawców. Przykładowo jednostka centralna pochodzi od jednego dostawcy, a porty komunikacji szeregowej od innego. Typowym obszarem zastosowań SoC są systemy wbudowane, a najbardziej rozpowszechnionym przedstawicielem tego rozwiązania są systemy oparte na procesorach w architekturze ARM.
  A tray of application-specific integrated circuit (ASIC) chips.
  Specjalizowane układy scalone (konfekcjonowane na tak zwanej tacce)

  Specjalizowany układ scalony, ASIC (od ang. application-specific integrated circuit) – układ scalony zaprojektowany do realizacji z góry określonego zadania.

  Największą zaletą specjalizowanego układu scalonego jest to, że zastępuje cały zestaw układów ogólnego przeznaczenia, przez co jest mniejszy, tańszy, szybszy, bardziej niezawodny, zużywa mniej energii oraz wykonuje nowe funkcje zgodnie z pomysłem projektanta. Dodatkowo, przez użycie pojedynczego chipu, obniża się koszty projektowania, testowania, produkcji i montażu płytki drukowanej. Układ, który w jednej obudowie mieści kompletną funkcjonalność urządzenia, nazywa się system-on-a-chip (SoC).

  Kryptowaluta (ang. cryptocurrency), rzadziej waluta kryptograficzna – rozproszony system księgowy, bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostki.Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, CPS (ang.) Digital Signal Processing, DSP – dziedzina nauki i techniki zajmująca się sygnałami cyfrowymi i metodami ich przetwarzania.

  Wadą specjalizowanych układów scalonych jest wysoki koszt opracowania i, co za tym idzie, wysoki koszt jednostkowy przy niewielkiej produkcji, a także mniejsza uniwersalność w porównaniu do mikroprocesorów oraz długi czas projektowania. Do budowy prototypów ASIC, jak również przy produkcji małoseryjnej, stosuje się najczęściej technikę bezpośrednio programowalnej macierzy bramek.

  Układ scalony (ang. integrated circuit, chip, potocznie po polsku kość) – zminiaturyzowany układ elektroniczny zawierający w swym wnętrzu od kilku do setek milionów podstawowych elementów elektronicznych, takich jak tranzystor, dioda półprzewodnikowa, opornik i kondensator.

  Układy tego typu są powszechnie stosowane, najczęściej jako:

 • układy sterujące komputerów
 • układy sterujące telefonów komórkowych
 • układy szyfrujące i deszyfrujące
 • układy szybkiego cyfrowego przetwarzania sygnałów analogowych
 • układy przetwarzania obrazu i dźwięku
 • układy wydobywające kryptowaluty. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.