• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ASCII-Art

  Przeczytaj także...
  Semigrafika to sposób odwzorowania grafiki w trybie tekstowym przy użyciu odpowiedniej kompozycji znaków. Przy pomocy semigrafiki możliwe jest rysowanie zarówno obiektów prostych jak ramki i linie, jak i bardziej złożonych, dających złudzenie cieniowania. Semigrafika była szczególnie popularna w czasach, gdy komputery nie posiadały interfejsu graficznego oraz przez pewien czas w smsach w telefonii komórkowej.Stopień pisma - jeden z trzech podstawowych parametrów każdej czcionki i fontu. (Pozostałe dwa parametry to krój i odmiana).
  Graficzny interfejs użytkownika, środowisko graficzne (ang. Graphical User Interface, GUI) – ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer oraz interakcji z użytkownikiem, polegające na rysowaniu i obsługiwaniu widżetów.
  Styl „Oldskool” lub „Amiga”
  Styl „Newskool”
  Styl „Block” lub „High ASCII” tzw. ANSI art

  ASCII-Art to sposób tworzenia prostych rysunków w programach komputerowych, w których pracuje się z tekstem (np. edytory, programy pocztowe, itp.). Rysunki te są układane za pomocą znaków ASCII, stawianych na obszarze o stałej szerokości kolumn (stałej liczbie znaków w każdym wierszu) oraz o stałej wysokości znaków (o tym samym stopniu pisma). Ten sposób tworzenia grafiki, a raczej jej symbolizowania, nosi nazwę semigrafiki. Pierwotnie rysunki ASCII-Art tworzono w programach działających w trybie tekstowym. Z czasem zaczęto tworzyć je również w programach obsługujących graficzny interfejs użytkownika, wykorzystując fonty o stałym kroju pisma.

  Font (ang., z łac. fons – źródło) – zestaw czcionek o określonych cechach zapisany w postaci elektronicznej, w jednym pliku.Pornografia ASCII (ang. ASCII porn lub ASCII p0rn) – pornograficzne grafiki wykonane w ASCII. To pierwsza na świecie pornografia internetowa, która była popularna (wśród nielicznych wówczas użytkowników komputerów) przed wynalezieniem WWW. Można było ją znaleźć na BBS-ach i innych systemach opartych na terminalach tekstowych, z którymi łączono się przez modem. Pornografia ASCII była wymieniana również poprzez fidonet, sneakernet i na początku historii Internetu, używając usług, które istniały przed powstaniem WWW, takich jak: e-mail, telnet, usenet i gopher.

  ASCII-Art były początkowo tworzone z myślą o wydrukowaniu ich na produkowanych wówczas jedynie drukarkach znakowych. W XXI w. stosowane są również np. w sygnaturkach programów pocztowych.

  Jednym z przykładów prostych ASCII-Art mogą być emotikony.

  W programach w trybie tekstowym semigrafika ASCII-Art była ograniczona tylko do jednego koloru, stąd z czasem rozwinęła się również jej odmiana ANSI Art, umożliwiająca wybór innych kolorów dla znaków, atrybutów ich wyświetlania (jasności, migania), oraz umożliwiająca proste animacje na zasadzie ustalania kolejności pojawiania się znaków na ekranie monitora komputerowego, jednak nie jest to tak popularne jak zwykły ASCII-Art.

  Krój pisma to charakterystyczny obraz kompletu znaków pisma o jednolitych podstawowych cechach graficznych: stylu, rytmie, proporcji, dukcie, układzie lub kształcie szeryfów, właściwościach optycznych (czytelności) itp. Może mieć wiele odmian, czasami nawet znacznie różniących się od kroju podstawowego, lecz nadal zachowujących w sposób konsekwentny podstawowe założenia graficzne danej rodziny krojów.Sygnaturka (w skrócie "sig") – w Usenecie rodzaj podpisu umieszczonego na końcu wiadomości i oddzielonego od jej treści za pomocą delimitera.

  Typy i style[ | edytuj kod]

  W ASCII Art używane są różne techniki do otrzymania różnego efektu wizualnego:

 • liniowa – do tworzenia kształtów
 • bryłowa – do tworzenia wypełnionych kształtów
 • cieniowana – do tworzenia różnych nasyceń symulujących gradienty lub kontrast
 • Odtwarzacze[ | edytuj kod]

  Odtwarzacz MPlayer posiada opcję przetwarzania obrazu odtwarzanego filmu na ASCII-Art w czasie rzeczywistym za pomocą wtyczek wyjściowych AAlib (ASCII-Art) i caca (Color ASCII-Art).

  Interfejs tekstowy to interfejs użytkownika, w którym prezentowane informacje mają formę tekstu lub innych znaków wyświetlanych w trybie tekstowym. Użytkownik programu komputerowego z interfejsem tekstowym może wprowadzać polecenia z użyciem różnych urządzeń wejściowych, nie tylko z klawiatury, linia po linii, jak to ma miejsce w przypadku wiersza poleceń. Interfejs tekstowy mogą posiadać także aplikacje uruchamiane w trybie graficznym, zwykle w oknie które emuluje tryb tekstowy.Drukarka – urządzenie współpracujące z komputerem oraz innymi urządzeniami, służące do przenoszenia danego tekstu, obrazu na różne nośniki druku (papier, folia, płótno itp.). Niektóre drukarki potrafią również pracować bez komputera, np. drukować zdjęcia wykonane cyfrowym aparatem fotograficznym (po podłączeniu go do drukarki lub po włożeniu karty pamięci z zapisanymi zdjęciami do wbudowanego w drukarkę slotu).

  Netykieta[ | edytuj kod]

  W Sieci można znaleźć wiele przykładów ASCII-Art, które można wykorzystać do swoich celów (np. do wbudowania w sygnaturkę). W sytuacji, gdy uzyskanie zgody autora nie jest możliwe (albo autor nie jest znany) Netykieta dopuszcza takie wykorzystanie pod warunkiem nieusuwania z obrazka podpisu twórcy (dwie-trzy, rzadziej więcej liter wkomponowanych w obrazek).

  MPlayer - The Movie Player to dostępny na zasadach wolnego oprogramowania odtwarzacz multimedialny oraz związany z jego rozwojem projekt informatyczny. Powstał w 2000 roku, jako odtwarzacz filmów dla systemu operacyjnego Linux. Jego ogromna popularność oraz porty na kolejne platformy sprzętowe i systemy operacyjne spowodowały w 2004 roku zmianę nazwy z The Movie Player for Linux na The Movie Player. Oprócz programu mplayer, służącego do odtwarzania filmów, w skład projektu wchodzi również program mencoder, przeznaczony do konwersji formatów i tworzenia nowych filmów i animacji z pojedynczych klatek obrazu.Trójkąt Penrose’a – figura niemożliwa wymyślona przez szwedzkiego grafika Oscara Reutersvärda w 1936 roku. Nazwa figury pochodzi od matematyka Rogera Penrose’a, który niezależnie odkrył i spopularyzował ją w latach 50. XX wieku, opisując jako „niemożliwość w jej najczystszej postaci”. Jest to ważna figura w twórczości holenderskiego grafika Mauritsa Cornelisa Eschera.

  Przykłady[ | edytuj kod]

  Trójkąt Penrose’a Zebra

  BB-ASCII-art-screenshot-zebra.png Logo Wikipedii

  Wikipedia-Ascii-libcaca.svg Godło Polski

  ASCII-Art.CoA of Poland (III Rzeczpospolita).pdf

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Pornografia ASCII
 • FIGlet
 • Emotikon
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • FAQ po polsku
 • Praca magisterska „ASCII-Art” - autorstwa Pauliny Piotrowskiej

 • FIGlet jest programem komputerowym generującym napisy przy użyciu różnych fontów, zawierających litery zbudowane z mniejszych znaków ASCII.Emotikon lub emotikona (ang. emoticon), uśmieszek (smile, smiley), buźka – złożony ze znaków tekstowych (ASCII) wyraz nastroju, używany przez użytkowników Internetu. Najczęściej przedstawia symboliczny ludzki grymas twarzy, obrócony o 90° w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, w licznych wariantach. Niektóre programy służące do komunikacji automatycznie zmieniają emotikony na ich graficzny odpowiednik.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  ANSI Art – komputerowa forma sztuki używana na szeroką skalę na serwisach BBS. Bazuje na podobnych zasadach, co ASCII Art, jednak można wykorzystać zbiór 256 znaków, wykorzystywanych w kodowaniu CP437, nazywanym rozszerzonym ASCII i używanym w systemach DOS. Zawiera ponadto specjalne kody wyjścia, zawarte w ANSI.SYS, które pozwalają na używanie 16 kolorów (zawartość obrazka) i 8 kolorów (tło).
  AAlib (Ascii Art GFX Library) – biblioteka umożliwiająca konwertowanie obrazów i filmów do postaci ASCII art. Powstałe obrazy stworzone są ze znaków ASCII w różnych odcieniach szarości.
  Emotikon lub emotikona (ang. emoticon), uśmieszek (smile, smiley), buźka – złożony ze znaków tekstowych (ASCII) wyraz nastroju, używany przez użytkowników Internetu. Najczęściej przedstawia symboliczny ludzki grymas twarzy, obrócony o 90° w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, w licznych wariantach. Niektóre programy służące do komunikacji automatycznie zmieniają emotikony na ich graficzny odpowiednik.
  ASCII [aski] (ang. American Standard Code for Information Interchange) – 7-bitowy kod przyporządkowujący liczby z zakresu 0-127: literom (alfabetu angielskiego), cyfrom, znakom przestankowym i innym symbolom oraz poleceniom sterującym. Na przykład litera "a" jest kodowana liczbą 97, a znak spacji jest kodowany liczbą 32.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.