• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • AS/400

  Przeczytaj także...
  Lotus Notes – aplikacja-klient środowiska do pracy grupowej Lotus Notes/Domino. Początkowo nazwa Notes oznaczała cały system, lecz od wersji Release 4 (R4) (premiera w 1996 roku), serwer systemu nosi miano Lotus Domino.RISC (Reduced Instruction Set Computer) – nazwa architektury mikroprocesorów, która została przedstawiona pod koniec lat 70. w teoretycznych pracach na uniwersytecie Berkeley oraz w wynikach badań Johna Cocke z Thomas J. Watson Research Center.
  Handel elektroniczny (ang. e-commerce) – procedury wykorzystujące środki i urządzenia elektroniczne (telefon stacjonarny i komórkowy, faks, Internet, telewizję) w celu zawarcia transakcji handlowej. Najbardziej popularną metodą handlu elektronicznego jest handel internetowy, gdzie występują transakcje handlowe pomiędzy sprzedającymi a kupującymi. Najbardziej powszechną formą handlu elektronicznego są sklepy internetowe.

  AS/400 - serwer klasy midrange ogólnego przeznaczenia zbudowany w 1988 r., który odniósł wielki sukces w środowisku biznesowym, a który został potem przemianowany formalnie na IBM iSeries i później na System i. Jest powszechnie znany pod starą nazwą. Zastąpił w biznesie inne popularne produkty IBM, System/36 i System/38, konsolidując je w jedną linię. Pierwsze maszyny AS/400 były koloru szarego obecnie wszystkie są czarne. Skrót AS oznacza serwer aplikacji (Application Server). Maszyna, w zależności od wersji, przeznaczona jest dla małego biznesu (wersje Express) lub oddziałów większych firm. Pracuje także w rozproszonych sieciach korporacyjnych z obsługą aplikacji webowych. Konkuruje skutecznie ze środowiskiem serwerowym Windowsa i Uniksa. Użytkownicy AS/400 mają do dyspozycji tysiące gotowych aplikacji i bazę danych DB/2. Istnieje także możliwość uruchamiania wirtualnych systemów operacyjnych Linux i Windows oraz IBM AIX.

  VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) – technika umożliwiająca przesyłanie dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP, popularnie nazywana "telefonią internetową". Dane przesyłane są przy użyciu protokołu IP, co pozwala wykluczyć niepotrzebne "połączenie ciągłe" i np. wymianę informacji gdy rozmówcy milczą.i5 (eServer i5) – rodzina średnich (midrange) serwerów IBM bazujących dawniej na procesorach PowerPC, a obecnie na Power5+ i pracujących pod kontrolą systemów i5/OS, AIX lub Linux. Jest sukcesorem rodziny AS/400/iSeries i jest przeznaczony dla małego i średniego biznesu. Na rynek został wprowadzony w 2004 r.

  AS/400 jest zbudowany na procesorze PowerPC z techniką RISC i sterowany za pomocą systemu operacyjnego OS/400 (obecnie i5/OS). Zawiera wieloterabajtową pamięć dyskową. Jest dostarczany z wirtualną maszyną Javy, oprogramowaniem bazodanowym i często preinstalowanym oprogramowaniem Domino (Lotus Notes z przeglądarką). Jest systemem o największej na świecie stabilności. Od dawna posiada wiele innowacyjnych rozwiązań, np. zwiększenie mocy obliczeniowej na życzenie poprzez włączenie dodatkowych procesorów.

  iSeries - rodzina średnich (midrange) serwerów IBM opartych na procesorze PowerPC, sterowanych za pomocą systemu operacyjnego i5/OS ( Dawniej OS/400, razem z LIC nazwane AS/400) z możliwością dodatkowego uruchamiania systemów AIX, Windows i Linux na zintegrowanym serwerze (w postaci karty rozszerzeń) xSeries (IXS). Oficjalnie znana jako eServer System i , rodzina iSeries jest przeznaczona dla małych i średnich firm. Rodzina iSeries jest dostarczana z oprogramowaniem bazodanowym wbudowanym w system operacyjny, kontynuując tradycję System/38 z 1978 r. Dostępnych jest dla niej ponad 20 tys. gotowych aplikacji, napisanych zwykle za pomocą języków RPG i COBOL. Językiem sterowania maszyny jest CL. Pierwotnie była to maszyna AS/400, powstała w 1988, pierwsze modele iSeries zostały wprowadzone w 2000 r. W 2004 r. IBM wprowadził na rynek eServer i5, ponownie zmieniając nazwę linii i stosując nowsze procesory PowerPC. Aktualna nazwa tej rodziny serwerów to IBM System i.iSeries - rodzina średnich (midrange) serwerów IBM opartych na procesorze PowerPC, sterowanych za pomocą systemu operacyjnego i5/OS ( Dawniej OS/400, razem z LIC nazwane AS/400) z możliwością dodatkowego uruchamiania systemów AIX, Windows i Linux na zintegrowanym serwerze (w postaci karty rozszerzeń) xSeries (IXS). Oficjalnie znana jako eServer System i , rodzina iSeries jest przeznaczona dla małych i średnich firm. Rodzina iSeries jest dostarczana z oprogramowaniem bazodanowym wbudowanym w system operacyjny, kontynuując tradycję System/38 z 1978 r. Dostępnych jest dla niej ponad 20 tys. gotowych aplikacji, napisanych zwykle za pomocą języków RPG i COBOL. Językiem sterowania maszyny jest CL. Pierwotnie była to maszyna AS/400, powstała w 1988, pierwsze modele iSeries zostały wprowadzone w 2000 r. W 2004 r. IBM wprowadził na rynek eServer i5, ponownie zmieniając nazwę linii i stosując nowsze procesory PowerPC. Aktualna nazwa tej rodziny serwerów to IBM System i.

  AS/400 jest używany najczęściej jako hurtownia danych (data warehouse) i środowisko rozwojowe do opracowywania programów biznesowych, zwłaszcza dla e-commerce. Od roku 2007 System I promowany jest przez IBM we współpracy z firmą 3Com jako serwer telefonii IP zintegrowany z zainstalowanymi na tej samej maszynie aplikacjami pracy grupowej (Lotus Domino i Quickr).

  Wirtualna maszyna Javy (ang. Java Virtual Machine, w skrócie JVM) – maszyna wirtualna oraz środowisko zdolne do wykonywania kodu bajtowego Javy. Według szacunków różnych firm i autorów publikacji, liczba urządzeń wyposażonych w JVM wynosi od 3 do 10 miliardów, w tym 1 miliard komputerów, a liczba programistów tworzących oprogramowanie na tę platformę – od 6,5 do 9 milionów.Serwer - program świadczący usługi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystających z innych komputerów połączonych w sieć.

  Formalną kontynuacją AS/400 są rodziny iSeries/i5.

  Zapoznaj się również z:

 • iSeries
 • i5 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.