• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • AMP

  Przeczytaj także...
  Perl – interpretowany język programowania autorstwa Larry’ego Walla początkowo przeznaczony głównie do pracy z danymi tekstowymi, obecnie używany do wielu innych zastosowań. Wzorowany na takich językach jak C, skryptowe: sed, awk i sh oraz na wielu innych.Akademickie Mistrzostwa Polski (AMP) – ogólnopolskie rozgrywki sportowe, organizowane regularnie przez Akademicki Związek Sportowy dla klubów uczelnianych oraz międzyuczelnianych i środowiskowych, mające na celu wyłonienie najlepszego z nich.
  PHP – obiektowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych i budowania aplikacji webowych w czasie rzeczywistym.
 • AMP – wieloprocesorowość asynchroniczna: architektura komputera
 • Adenozynomonofosforan – organiczny związek chemiczny
 • Akademickie Mistrzostwa Polski – ogólnopolskie rozgrywki sportowe
 • AMP – akronim określający zestaw oprogramowania Apache, MySQL, PHP/Perl/Python
 • AMP Warsaw – od Advanced Management Program Warsaw – nazwa programu dla menedżerów najwyższego szczebla prowadzonego w Polsce przez hiszpańską Wyższą Szkołę Zarządzania IESE.
 • Australian MultiCam Pattern – nowy kamuflaż australijski oparty na MultiCam
 • ArcelorMittal Poland – polski koncern hutniczy
 • AMP Warsaw - od Advanced Management Program - ((ang.) Program Zaawansowanego Zarządzania) - nazwa pierwszego programu prowadzonego w Polsce (w Warszawie) przez hiszpańską Wyższą Szkołę Zarządzania IESE dla menedżerów najwyższego szczebla (prezesów, menedżerów wyższego szczebla i właścicieli firm).IESE Business School - szkoła podyplomowa dla menedżerów, utworzona jako część Uniwersytetu Nawarry. Jej budynki znajdują się w Barcelonie i w Madrycie. Jest jedną z najlepszych Szkół Biznesu na świecie w prowadzeniu programów MBA, Executive MBA (EMBA), Global Executive MBA (GEMBA) oraz Advanced Management Program (AMP). Oferuje również program Master of Research in Management (MRM) oraz studia doktoranckie w zarządzaniu przedsiębiorstwem.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Apache – otwarty serwer HTTP dostępny dla wielu systemów operacyjnych (m.in. UNIX, GNU/Linux, BSD, OS X, Microsoft Windows).
  ArcelorMittal Poland S.A. (dawniej Polskie Huty Stali SA) – powstały 6 maja 2002 roku koncern (holding) polskich hut z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. W chwili utworzenia spółka należała w całości do Skarbu Państwa i obejmowała cztery huty:
  Python – język programowania wysokiego poziomu ogólnego przeznaczenia i rozbudowanym pakiecie bibliotek standardowych, którego ideą przewodnią jest czytelność i klarowność kodu źródłowego. Jego składnia cechuje się przejrzystością i zwięzłością.
  Skrótowiec lub akronim (z gr. ákros = skrajny) – słowo utworzone przez skrócenie wyrażenia składającego się z dwóch lub więcej słów. Istnieje także niewielka grupa skrótowców powstałych ze skrócenia jednego słowa. W ujęciu słowotwórczym, skrótowce to specyficzna klasa derywatów. Derywaty te funkcjonują w polszczyźnie pisanej i mówionej. Skrótowiec często bywa mylony ze skrótem.
  AMP (ang. Asynchronous Multiprocessing) - architektura komputerowa, mająca na celu zwiększenie mocy obliczeniowej komputera poprzez wykorzystanie kilku procesorów pracujących niezależnie od siebie.
  Australian MultiCam Pattern (AMP) – australijski kamuflaż oparty na MultiCamie, ma on zastąpić starsze wzory DPP (Disruptive Pattern Print) i DPDP (Disruptive Pattern Desert Print) używane do tej pory w australijskich siłach zbrojnych. Zmiany poczynione w stosunku do oryginalnego MultiCamu są bardzo małe.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.