• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • AM-2201

  Przeczytaj także...
  Wymioty (łac. vomitus, emesis) – gwałtowny wyrzut treści pokarmowej na zewnątrz z żołądka (bądź z żołądka i jelit) poprzez przełyk i jamę ustną, w wyniku silnych skurczów mięśni brzucha, przepony oraz klatki piersiowej. Często nudności poprzedzają lub towarzyszą wymiotom.Controlled Substances Act, CSA (Prawo o Kontrolowanych Substancjach) – amerykański akt prawny regulujący obrót lekami mogącymi wywołać uzależnienie.
  Drgawki (konwulsje) – mimowolne skurcze mięśni, które występują w niektórych chorobach takich jak: padaczka, tężec czy też cukrzyca. Występują także przy wysokiej gorączce powyżej 40 °C.

  AM-2201organiczny związek chemiczny, substancja psychoaktywna z grupy syntetycznych kannabinoidów. Działa jako silny, lecz nieselektywny agonista receptorów kannabinoidowych o stałej powinowactwa Ki 1,0 nM do receptora CB1 oraz 2,6 nM do receptora CB2. Został po raz pierwszy zsyntetyzowany i opatentowany przez grupę Alexandrosa Makriyannisa, profesora Northeastern University w Bostonie.

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Kannabinoidy – grupa organicznych związków chemicznych oddziałujących na receptory kannabinoidowe w mózgu. Zanim odkryte zostały inne typy kannabinoidów, nazwa ta obejmowała tylko alkaloidy konopi. Obecnie ta grupa związków dzieli się na:

  Działanie[ | edytuj kod]

  AM-2201 wykazuje działanie podobne do innych kannabinoidów. Dawkowanie jest niższe niż w przypadku większości pokrewnych związków – aktywne dawki zaczynają się już od 500 µg. Substancja ta wykazuje stromą krzywą odpowiedzi biologicznej, tzn. niewielka zmiana dawki może spowodować znacząca różnicę w nasileniu działania. Tolerancja na efekty wzrasta bardzo szybko. Z działań niepożądanych odnotowano ataki paniki i wymioty, niekiedy już przy małych dawkach w wysokości 2 mg oraz drgawki przy dawkach przekraczających 10 mg. Do listopada 2011 nie zanotowano żadnego przypadku zgonu spowodowanego użyciem AM-2201. Toksyczność tego kannabinoidu wciąż pozostaje przedmiotem dyskusji i badań.

  Erowid – założona w październiku 1995 organizacja, zajmująca się prowadzeniem anglojęzycznego internetowego serwisu informacyjnego na tematy dotyczące roślin i substancji psychoaktywnych Erowid.org. Serwis zawiera jedną z najobszerniejszych dostępnych baz danych na ten temat, codziennie notując średnio 55 tys. odwiedzin (stan na styczeń 2008).Agonista - czynnik współdziałający, o podobnym działaniu do czegoś. Rozumiany również jako substancja łącząca się z receptorem, wywołując reakcję w komórce. Jest przeciwieństwem antagonisty, który łącząc się z receptorem, blokuje go, nie wywołując reakcji. Antagonista blokuje także receptor przed aktywowaniem go przez agonistę.

  Legalność[ | edytuj kod]

  Polska

  W Polsce AM-2201 znajduje się w wykazie środków odurzających i substancji psychotropowych w grupie I-N. Stany Zjednoczone

  Ze względu na domniemaną wzrastającą popularność użycia rekreacyjnego tej substancji, w USA podjęto kroki zmierzające do wpisania jej do Grupy I (Schedule I) w Controlled Substances Act.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Material Safety Data Sheet – AM2201 (ang.). Cayman Chemical Company. [dostęp 2012-05-03].
  2. A. Makriyannis, H. Deng: Cannabimimetic indole derivatives (ang.). WO Patent 0128557. [dostęp 2012-05-03].
  3. The Night I Killed My Friends. AM-2201 (ang.). Erowid. [dostęp 2012-05-03].
  4. A Bill To amend the Controlled Substances Act to place synthetic drugs in Schedule I. (ang.). United States Government Printing Office. [dostęp 2012-05-03].

  Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Receptory kannabinoidowe – grupa receptorów sprzężonych z białkami G, których ligandy znane są jako kannabinoidy. Dotychczas poznano dobrze ich dwa typy: CB1 i CB2; prawdopodobne jest istnienie również innych typów. Są one częścią układu endokannabinoidowego.Mikrogram - pochodna jednostka masy w układzie SI, symbol µg, równa jednej milionowej grama (0,000001 g). Przedrostek "mikro" = 0,000001

  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Substancja psychoaktywna, substancja psychotropowa – substancja chemiczna (związek chemiczny) oddziałująca na ośrodkowy układ nerwowy przez bezpośredni wpływ na funkcje mózgu, czego efektem są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania.
  Wykaz środków odurzających i substancji psychotropowych – lista substancji kontrolowanych, których posiadanie, produkcja, przetwarzanie, przewóz i obrót są nielegalne w Polsce bez posiadania odpowiedniego zezwolenia regulowanego Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Substancje dzieli się na grupy w założeniu w zależności od stopnia ryzyka powstania uzależnienia w przypadku użycia ich w celach pozamedycznych oraz zakresu ich stosowania w celach medycznych.
  Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.
  Efekt uboczny (AE - adverse event) – jest to dodatkowa, inna od oczekiwanej, reakcja u pacjenta lub osoby biorącej udział w badaniu klinicznym. O efekcie ubocznym mówi się niezależnie od tego, czy jest związany z określonym produktem medycznym, czy też nie. Większość efektów ubocznych jest niepożądanych, a nawet niebezpiecznych.
  Panika (napad paniki) w swojej rozwiniętej postaci jest doświadczeniem ekstremalnej trwogi o swoje życie, która rozpoczyna się bez uchwytnego dla pacjenta powodu, a w każdym razie bez przyczyny, która by uzasadniała aż takie przerażenie. Słowo lęk mylnie sugeruje, że sprawa ma charakter tylko "psychiczny" albo "psychologiczny". W rzeczywistości napadowi paniki zawsze towarzyszą liczne objawy cielesne (somatyczne) o objawach zbieżnych z objawami wywołanymi hiperwentylacją i jej następstwami.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.864 sek.